De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokaal beleid kinderopvang Stuurgroep Brede School 11 februari 2008 Sylvia Walravens Stafmedewerker lokaal beleid kinderopvang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokaal beleid kinderopvang Stuurgroep Brede School 11 februari 2008 Sylvia Walravens Stafmedewerker lokaal beleid kinderopvang."— Transcript van de presentatie:

1 Lokaal beleid kinderopvang Stuurgroep Brede School 11 februari 2008 Sylvia Walravens Stafmedewerker lokaal beleid kinderopvang

2 Hoe het allemaal begon… Buitenschoolse opvang –Divers aanbod aan buitenschoolse opvang

3 Het meersporenbeleid: de actoren.. De formele opvang De school Jeugdwerk (speelpleinen,..) De informele opvang (grootouders, familie, vrienden) Andere..

4 Hoe het allemaal begon… Buitenschoolse opvang: –Divers aanbod aan buitenschoolse opvang –Behoefte aan een coherent beleid

5 Hoe het allemaal begon… Besluit van de Vlaamse regering van 24 juni 1997 houdende de algemene voorwaarden inzake het organiseren van buitenschoolse opvang Buitenschoolse opvang: –Divers aanbod aan buitenschoolse opvang –Behoefte aan een coherent beleid

6 Lokaal Overleg Lokaal beleidsplan Voorwaarde voor erkenning van een initiatief buitenschoolse opvang Verplicht

7 Het vervolg… Blauwdruk voor een toekomstgerichte kinderopvang (2000) Beleidsbrief buitenschoolse (2002) éLokaal Overleg verruimen en versterken éMeersporenbeleid

8 Besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2007 houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel III van het BVR van 27 juni 1997 houdende de algemene voorwaarden inzake het organiseren van buitenschoolse opvang MB van 30 juli 1997 houdende vaststelling van de inhoud van het lokale beleidsplan buitenschoolse kinderopvang en van de wijze waarop het kwaliteitslabel door het Lokaal Overleg wordt toegekend

9 Wat willen we met het nieuwe BVR bereiken? Kind en Gezin Centrale regisseur Registreren, stimuleren, toelaten Kwaliteit bevorderen Programmeren Lokaal bestuur en LOK ondersteunen Kinderopvang een gedeelde verantwoordelijkheid Lokaal bestuur Lokale regisseur Visie ontwikkelen rond kinderopvang In overleg met lokale actoren en gebruikers Kind en Gezin adviseren

10 BVR houdende het lokaal beleid kinderopvang Lokaal beleidsplan kinderopvang Lokaal Overleg Kinderopvang

11 Het lokaal beleidsplan kinderopvang

12 –Beleidskeuzes gebaseerd op een omgevingsanalyse –Algemene doelstellingen en concrete acties met verwijzing naar het advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang –Link naar beleidsdomeinen die niet gevat worden door het lokaal sociaal beleid Visie op het geheel van de kinderopvang in de gemeente Geïntegreerd in Lokaal Sociaal Beleid

13 Het lokaal beleidsplan kinderopvang Visie op het geheel van de kinderopvang in de gemeente Vanuit deze visie –Lokale actoren en gebruikers informeren –Vlaamse overheid informeren en adviseren m.b.t. de uitbouw van opvangvoorzieningen

14 BVR houdende het lokaal beleid kinderopvang Lokaal beleidsplan kinderopvang Lokaal Overleg Kinderopvang

15

16 Het Lokaal Overleg Kinderopvang Gemeentelijke adviesraad Adviseert het lokaal bestuur m.b.t.: Opmaak lokaal beleidsplan Uitvoering van het lokaal beleid Uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente Lokaal bestuur kan bijkomende opdrachten geven

17 Samenstelling Vertegenwoordiging van lokale actoren –verscheidenheid en representativiteit –lokaal bestuur als actor Vertegenwoordiging van gebruikers Vertegenwoordiging van het lokaal bestuur

18 Wat hebben we bereikt? Lokaal Overleg Kinderopvang = ontmoetingsforum voor al wie betrokken is bij opvang en vrije tijd van kinderen Belangrijkste partners: Scholen Jeugdwerk

19 Evolutie van het aantal opgestarte Lokaal-Overleggroepen

20 De praktijk… Buitenschoolse opvang en meersporenbeleid –Samenwerking: +/- 70% van de gemeenten Scholen Jeugd Cultuur Sport –Voornamelijk op vlak van organisatie en afstemming

21 De praktijk… Voorschoolse of dagopvang –Subsidiereglementen –Vormingsinitiatieven –Ondersteunen van zelfstandige onthaalouders –Meldpunt kinderopvang

22 De praktijk… Specifieke noden: 1/3 de van de gemeenten –Thema’s: Flexibele opvang Occasionele opvang en urgente opvang Opvang van zieke kinderen Opvang van kinderen met specifieke zorg Diversiteit en verhogen van toegankelijkheid


Download ppt "Lokaal beleid kinderopvang Stuurgroep Brede School 11 februari 2008 Sylvia Walravens Stafmedewerker lokaal beleid kinderopvang."

Verwante presentaties


Ads door Google