De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BROM Brede School Molenbeek Infodag Brede School 16 mei 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BROM Brede School Molenbeek Infodag Brede School 16 mei 2008."— Transcript van de presentatie:

1 BROM Brede School Molenbeek Infodag Brede School 16 mei 2008

2 1. Ontstaan BroM - 2000: ontstaan PIM - 2006: ontstaan BroM voor Oud-Molenbeek - 2008: uitbreiding BroM naar heel Molenbeek

3 2. Context: Molenbeek -Grote allochtone gemeenschap -Armoede en kansarmoede -Weinig bewegingsruimte -Tekort aan buitenschoolse opvang -Taal (thuissituatie versus school)

4 3. Doel: algemeen Maximale participatie- en ontwikkelingskansen bieden aan Molenbeekse kinderen en jongeren

5 3. Doel: concreet - Vrijetijd en opvang in het Nederlands - Sociale vaardigheden - Ouders: ouderbetrokkenheid en opvoedingsondersteuning - Taalontwikkeling - …

6 4. Samenwerking 4.1 Structuur Stuurgroep: om de 6 weken Algemene Vergadering: om de 2 à 3 maanden

7 4. Samenwerking 4.1 Structuur Stuurgroep - coördinator ondersteunen/sturen - agenda maken AV - voorbereidend werk voor AV AV - info-uitwisseling - zoeken naar samenwerking en complementariteit - werkgroepen rond thema’s

8 4. Samenwerking 4.2 Inhoud ROND VRIJETIJD in het NEDERLANDS - Vrijetijdsaanbod in kaart brengen -Aanbod en werking op elkaar afstemmen -Gemeenschappelijke communicatie -Tekort aan speelruimte aanpakken -Uitwisseling kennis, info -Samenwerking bij projecten

9 4. Samenwerking 4.2 Inhoud TOEKOMST: WERKGROEPEN ROND THEMA’S - Ouderbetrokkenheid en opvoedingsondersteuning - Meertaligheid/taalvaardigheid -Sociale vaardigheden -...

10 5. Partners Mix onderwijs, vrijetijd, sport, cultuur, welzijn Uitbreiding naar hele gemeente: - stuurgroep: organisaties die voor hele gemeente werken - AV pim wordt AV Brom: nog niet vastgelegd


Download ppt "BROM Brede School Molenbeek Infodag Brede School 16 mei 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google