De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PARTNERS IN MOLENBEEK (PIM) Studiedag Brede School in Vlaanderen & Brussel 11 december 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PARTNERS IN MOLENBEEK (PIM) Studiedag Brede School in Vlaanderen & Brussel 11 december 2006."— Transcript van de presentatie:

1 PARTNERS IN MOLENBEEK (PIM) Studiedag Brede School in Vlaanderen & Brussel 11 december 2006

2 1.Context Oud- Molenbeek: –Grote allochtone gemeenschap –Armoede en kansarmoede –Weinig bewegingsruimte –Tekort aan buitenschoolse opvang –Taal (thuissituatie versus school)

3 2. Partners en coördinatie Netoverschrijvende mix van basisscholen: –Basisschool De Klimpaal –Basisschool 4-winden –Basisschool Windroos

4 2. Partners en coördinatie De niet-onderwijssectoren: –Stuurgroep PIM –MOVIN –Vk* –Chiro Jippeke –Jeugdhuis Centrum West –SMaR –…

5 2. Partners en coördinatie Complementariteit en onderlinge samenwerking bevorderen Molenbeekse kinderen en jongeren maximale kansen op ontwikkeling en participatie bieden.

6 3. Doelen Maximale participatie- en ontwikkelingskansen bieden aan molenbeekse kinderen en jongeren Emancipatorische processen op gang brengen Een geïntegreerd vrijetijdsbeleid tot stand brengen

7 3. Doelen De partners willen een kwalitatieve meerwaarde creëren door meer en beter samen te werken De structurele samenwerking moet nieuwe dynamieken in de buurt op gang brengen en de sociale cohesie versterken

8 4. Concrete Acties Uitbouw van het netwerk: –Aanwerven coördinator –Onafhankelijke werkruimte –Afstemming tussen organisaties –Opstart samenwerking –Organiseren van vormingen en stages binnen jeugdnetwerk

9 4. Concrete Acties Uitbreiding en variatie vrijetijds-en ondersteuningsaanbod: –Na school, op school, weekend,… –Ontwikkelen van huisstijl, gezamenlijke brochure, infodagen,… –Organiseren van opvoedingsondersteuning momenten

10 5. Sterktes en werkpunten Sterktes: –Diversiteit ( tss de partners, maar ook verschil laag-hoog molenbeek) –Potentie (zowel territoriaal als programmatisch) –Vb. ICT-probleem van moeder in stuurgroep: de oplossing komt uit de groep

11 5. Sterktes en werkpunten Zwakke punten: Extern: –Kansarmoede –Territorium gebaseerd op beperkt gebied Intern: –Engagement & Samenhang van de partners

12 5. Sterktes en werkpunten Zwakke punten: –Vb. van zwakke communicatie: Op verslag komt geen of weinig reactie Op e-mail wordt amper gereageerd

13 6.Vragen aan toebehoorders ‘Hoe bereik je mensen die effectief in armoede leven? Hoe communiceer je naar de vierde wereld?’ ‘op welke manier kunnen we het engagement van de partners vergroten?’


Download ppt "PARTNERS IN MOLENBEEK (PIM) Studiedag Brede School in Vlaanderen & Brussel 11 december 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google