De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flankerend onderwijsbeleid Heusden-Zolder Afdeling Welzijn en lokale economie op het kruispunt van onderwijs en welzijn Kathleen Vandenput Studiedag lokaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flankerend onderwijsbeleid Heusden-Zolder Afdeling Welzijn en lokale economie op het kruispunt van onderwijs en welzijn Kathleen Vandenput Studiedag lokaal."— Transcript van de presentatie:

1 Flankerend onderwijsbeleid Heusden-Zolder Afdeling Welzijn en lokale economie op het kruispunt van onderwijs en welzijn Kathleen Vandenput Studiedag lokaal diversiteitsbeleid 14 oktober 2009

2 Fragmenten uit mijn agenda Overleg met kleuterschool over opstart werking verteltassen. -Schepencollegenota ikv opvolging decreet opvoedingsondersteuning. -Oudergroep in wijk. -Werkgroep kleuterparticipatie van het LOP -Opvolging van werken in de spelotheek -Stuurgroep van het LOP – stuurgroep LOK

3 Heusden-Zolder Heusden-Zolder telt 31.278 inwoners in 2008 Etniciteit : telling op familienaam in 2006 : 32.7 % heeft een niet Belgische familienaam. De grootste groep allochtonen komen uit de Magreblanden (Algerije, Marokko en Tunesië) en Turkije (20.23 % in 2006)

4 Kansarmoede 6 kansarme buurten ( alleenstaanden, arbeiders, woningen zonder klein comfort, Turken en Marokkanen, gemiddeld inkomen, werkloosheid, telefoon) 23.9 % kansarme geboorten ( Kind en Gezin : gezinsinkomen, opleiding, ontwikkeling / stimulatie, arbeidssituatie, huisvesting, gezondheid) 3 op 8 leerlingen (in K.O en Sec.O) en 4 op 10 leerlingen (uit L.O) woont in een kansarme wijk. Onderwijs : indatoren gelijke onderwijskansen –Thuisloos : 0.2 % – trekkende bevolking 0 % – opleidingsniveau moeder, 32.9 % – thuistaal 27.9 %

5 Risicoschoolloopbanen Nauwelijks in het kleuteronderwijs. 1 op 4 leerlingen in het lager onderwijs en secundair onderwijs ontwikkelt een risicoschoolloopbaan. (2008) = hoger dan Limburgs en Vlaamse gemiddelde (1 op 5) 1 op 3 leerlingen uit een kansarme wijk ontwikkelt een risicoschoolloopbaan. (Leerlingen uit andere wijken : 1 op 6 )

6 Afdeling Welzijn en lokale economie (25 equivalenten)

7 Regie op het kruispunt Onderwijs en Welzijn INTERN Samenwerking tussen beleidsdomeinen van het welzijnsveld (jeugd, wijkwerking, kinderopvang,diversiteit, preventie, tewerkstelling, …. EXTERN Afstemming met relevante actoren en diensten ( Lokaal overleg gelijke onderwijskansen, lokaal overleg kinderopvang, OCMW, CLB’s, …) BASISWERK naar jongeren, ouders, kansarmen, allochtonen, wijken, …

8 Doelstellingen – visie – prioriteiten Omgevings Analyse Signalen extern Van relevante Partners en Actoren Signalen intern vanuit diverse domeinen in de Afdeling en Het gemeentebestuur Basiswerk Beleid Gemeentebestuur, decreten (flob, OO, etn cult m, …)

9 Samenwerking vanuit dialoog Wat is ieders verantwoordelijkheid ? Voor wat hoort wat ! Doelgericht Actiegericht Planmatig Projectmatig

10 Wannes gaat naar school Signaal vanuit onderwijs : zorg rond de allerjongste kleuters. Opgenomen door LOP – werkgroep kleuterparticipatie. Materiaalontwikkeling ‘Wannes gaat naar school’. Onze rol : aansturing van werkgroep

11 Blik op Welzijn -Schoolverantwoordelijke is aanspreekpunt -Op maat van iedere school. -Voor wat hoort wat.

12 Hupsakee (onderdeel van het flob) Signaal intern : we moeten preventiever werken naar ouders. Omgevingsanalyse : veel kansarme geboorten. Signaal extern : geen enkele organisatie beschikt over voldoende middelen om hierin actie te ondernemen. Het kleuteronderwijs geeft aan dat kleuters starten met verschillende startpositie.  Vanuit netwerk opvoedingsondersteuning en LOP project uitgeschreven ikv kleuterparticipatie voor aanvraag middelen flob. => Decreet opvoedingsondersteuning : impuls om OO te integreren in lokaal overleg kinderopvang.

13 Hupsakee Ontmoeten (1X / week) Ontwikkelingsstimulatie ( spelen, knutselen, boekjes lezen, …) Opvoedingsondersteuni ng (vanuit modelling).

14 Flankerend onderwijsbeleid Kader voor groot geheel van acties / werkingen naar ouders, wijken en scholen. Impuls om verder te investeren in regie en basiswerkingen Een kans om nieuwe experimenten op te zetten, in te spelen op lokale noden.

15 Thuistaal Ouders krijgen tegenstrijdige adviezen over welke taal ze thuis met hun kind moeten praten : Nederlands / Turks. Werkgroep => visietekst - themapakket ouders en leerkrachten. Vorming naar leerkrachten => nieuwe doelstelling : promotie van het reguliere vrijetijdsaanbod => vrijetijdsbeurs.

16 Leren leren aan huis Proeftuin leren thuis leren in het secundair onderwijs. Uitbreiding naar het basisonderwijs Uitbreiding ism vrijwilligers naar wijken.


Download ppt "Flankerend onderwijsbeleid Heusden-Zolder Afdeling Welzijn en lokale economie op het kruispunt van onderwijs en welzijn Kathleen Vandenput Studiedag lokaal."

Verwante presentaties


Ads door Google