De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Buitengewoon Allochtone leerlingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Buitengewoon Allochtone leerlingen"— Transcript van de presentatie:

1 Buitengewoon Allochtone leerlingen
Een literatuurstudie en een Kwalitatief onderzoek over allochtone leerlingen in het buitengewoon onderwijs

2 Buitengewoon allochtone leerlingen
Onderzoeksvragen: Wat is de socio-economische positie van de allochtone leerlingen die naar het buitengewoon onderwijs gaan? Hoe ervaren de ouders de doorverwijzing van hun kind naar het buitengewoon onderwijs? Wat is de oorzaak van de doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs?

3 Buitengewoon Allochtone leerlingen
Literatuurstudie Kwalitatief onderzoek

4 Literatuurstudie Buitengewoon onderwijs
De leerachterstand bij allochtone leerlingen Oorzaken van de leerachterstand bij allochtone leerlingen

5 Literatuurstudie Buitengewoon onderwijs

6 Literatuurstudie Buitengewoon onderwijs
Allochtone leerlingen in het buitengewoon onderwijs ( )

7 Literatuurstudie Buitengewoon onderwijs
Allochtone leerlingen in het buitengewoon onderwijs ( ) Buitengewoon kleuteronderwijs : 5,66% in het buitengewoon kleuteronderwijs 5, 92% in het gewoon kleuteronderwijs

8 Literatuurstudie Buitengewoon onderwijs
Allochtone leerlingen in het buitengewoon onderwijs ( ) Buitengewoon kleuteronderwijs : 5,66% in het buitengewoon kleuteronderwijs 5, 92% in het gewoon kleuteronderwijs GEEN TYPE 1, 8!

9 Literatuurstudie Buitengewoon onderwijs
Allochtone leerlingen in het buitengewoon onderwijs ( ) Buitengewoon kleuteronderwijs : 5,66% in het buitengewoon kleuteronderwijs 5, 92% in het gewoon kleuteronderwijs GEEN TYPE 1, 8! Buitengewoon Lager onderwijs : 6,66% in het BULO 6,3% in het gewoon lager onderwijs

10 Literatuurstudie Buitengewoon onderwijs
Allochtone leerlingen in het buitengewoon onderwijs ( ) Buitengewoon kleuteronderwijs : 5,66% in het buitengewoon kleuteronderwijs 5, 92% in het gewoon kleuteronderwijs GEEN TYPE 1, 8! Buitengewoon Lager onderwijs : 6,66% in het BULO 6,3% in het gewoon lager onderwijs Buitengewoon secundaire onderwijs : 8,5% in het BUSO 4,4% in het gewoon secundaire onderwijs

11 Literatuurstudie Buitengewoon onderwijs
Allochtone leerlingen in het buitengewoon onderwijs ( ) Buitengewoon kleuteronderwijs : 5,66% in het buitengewoon kleuteronderwijs 5, 92% in het gewoon kleuteronderwijs GEEN TYPE 1, 8! Buitengewoon Lager onderwijs : 6,66% in het BULO 6,3% in het gewoon lager onderwijs Buitengewoon secundaire onderwijs : 8,5% in het BUSO 4,4% in het gewoon secundaire onderwijs Een oververtegenwoordiging van vreemdelingen in het BUSO

12 Literatuurstudie Buitengewoon onderwijs
Doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs

13 Literatuurstudie Buitengewoon onderwijs
Doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs Doorverwijzingcriteria

14 Literatuurstudie Buitengewoon onderwijs
Doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs Doorverwijzingcriteria IQ Schoolvorderingen/ leervoorwaarden Gezin

15 Literatuurstudie Buitengewoon onderwijs
Doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs Doorverwijzingcriteria IQ Schoolvorderingen/ leervoorwaarden Gezin Verwijzing van allochtone leerlingen Zwakke schoolprestaties Taalachterstand

16 Literatuurstudie Leerachterstand bij allochtone leerlingen
Relevante onderzoeksgegevens Onderzoek van Groenez (2003) 36% participeert niet op de kleuterschool 20% van de driejarige gaat niet naar het kleuteronderwijs

17 Literatuurstudie Leerachterstand bij allochtone leerlingen 10 30,45
Relevante onderzoeksgegevens Leerlingdatabank ( ) Schoolsvertraging in het lager onderwijs Belgen (%) Niet Belgen (%) Eerste leerjaar 10 30,45 Zesde leerjaar 12,36 49,61 Totaal 12,69 44,78

18 Literatuurstudie Leerachterstand bij allochtone leerlingen 18,06 59,41
Relevante onderzoeksgegevens Leerlingdatabank ( ) Schoolsvertraging in het SO Belgen (%) Niet Belgen (%) Eerste leerjaar 18,06 59,41 Zesde leerjaar 34,94 71,28

19 Literatuurstudie Leerachterstand bij allochtone leerlingen 2,38 6 5,7
Relevante onderzoeksgegevens Leerlingdatabank ( ) Zittenblijven Belgen (%) Niet Belgen (%) Lager onderwijs 2,38 6 Secundaire onderwijs 5,7 9,5

20 Literatuurstudie Oorzaken van de leerachterstanden bij allochtone kinderen

21 Literatuurstudie Oorzaken van de leerachterstanden bij allochtone kinderen Ongelijke onderwijskansen

22 Literatuurstudie Oorzaken van de leerachterstanden bij allochtone kinderen Ongelijke onderwijskansen Socio-economische factor Sociale factor Culturele factor Taalfactor Intelligentiefactor

23 Literatuurstudie Oorzaken van de leerachterstanden bij allochtone kinderen Ongelijke onderwijskansen Socio-economische factor Sociale factor Culturele factor Taalfactor Intelligentiefactor Ongelijke behandeling/discriminatie - bewuste/onbewuste discriminatie * Pygmalion-effect

24 Kwalitatief onderzoek

25 Kwalitatief onderzoek
Onderzoekspopulatie Onderzoeksmiddelen Procedure Resultaten Conclusie

26 Kwalitatief onderzoek
Onderzoekspopulatie

27 Kwalitatief onderzoek
Onderzoekspopulatie 15 allochtone ouders

28 Kwalitatief onderzoek
Onderzoekspopulatie 15 allochtone ouders 10 Marokkaanse 4 Turkse 1 Kosovaarse

29 Kwalitatief onderzoek
Onderzoeksmiddelen Vragenlijst Diepte- interviews

30 Kwalitatief onderzoek
Procedure

31 Kwalitatief onderzoek
Procedure Ouders telefonische contacteren

32 Kwalitatief onderzoek
Procedure Ouders telefonische contacteren Afname interviews:

33 Kwalitatief onderzoek
Procedure Ouders telefonische contacteren Afname interviews: Stageplaats (2) Huisbezoeken (10) School (2) Persoonlijke omgeving (1)

34 Kwalitatief onderzoek
Resultaten

35 Kwalitatief onderzoek
Resultaten Gezinssituatie

36 Kwalitatief onderzoek
Resultaten Gezinssituatie Aantal kinderen in het Buitengewoon onderwijs 6/15: gemiddeld 2

37 Kwalitatief onderzoek
Resultaten Gezinssituatie Aantal kinderen in het Buitengewoon onderwijs 6/15: gemiddeld 2 Geboorteplaats van de ouders moeders: 10 in land van herkomst, 5 moeders in België vaders: 13 in Marokko/ Turkije/ Kosovo, 2 vaders in België

38 Kwalitatief onderzoek
Resultaten Gezinssituatie Aantal kinderen in het Buitengewoon onderwijs 6/ 15: gemiddeld 2 Geboorteplaats van de ouders moeders: 10 in land van herkomst, 5 moeders in België vaders: 13 in Marokko/ Turkije/ Kosovo, 2 vaders in België Beroepsprofiel van de ouders vaders: 8 arbeiders, 7 vaders werkloos moeders: 2 arbeiders, 12 moeders huisvrouwen

39 Kwalitatief onderzoek
Resultaten Gezinssituatie Opleiding van de ouders Moeders: 5 geen/aantal jaren lager onderwijs 7 secundaire onderwijs niet afgemaakt 2 getuigschrift (beroeps) secundaire onderwijs 1 A1 diploma Vaders: 7 geen/aantal jaren lager onderwijs 4 secundaire onderwijs niet afgemaakt 4 getuigschrift (beroeps)secundaire onderwijs

40 Kwalitatief onderzoek
Resultaten Gezinssituatie Taalbeheersing Moeders: 9 spreken geen/nauwelijks Nederlands 1 spreekt matig Nederlands 5 spreken goed tot zeer goed Nederlands Vaders 8 spreken zwak tot zéér zwak 1 spreekt matig 6 spreken goed tot zéér goed Woonsituatie 5 koopwoning 4 huren een appartement 6 huren een sociale woning 6 vinden hun woonruimte krap 9 ouders tevreden/ zéér tevreden over de woonomgeving Wonen in achterbuurten van Antwerpen

41 Kwalitatief onderzoek
Resultaten Doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs

42 Kwalitatief onderzoek
Resultaten Doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs Mededeling van de doorverwijzing 7 kinderen in het kleuterklas (gedubbeld) 6 kinderen in het 1ste leerjaar (gedubbeld)

43 Kwalitatief onderzoek
Resultaten Doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs Mededeling van de doorverwijzing 7 kinderen in het kleuterklas (gedubbeld) 6 kinderen in het 1ste leerjaar (gedubbeld) Nieuwsoverdracht 7 ouders door de vorige school 8 door het CLB

44 Kwalitatief onderzoek
Resultaten Doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs Mededeling van de doorverwijzing 7 kinderen in het kleuterklas (gedubbeld) 6 kinderen in het 1ste leerjaar (gedubbeld) Nieuwsoverdracht 7 ouders door de vorige school 8 door het CLB Eerste reactie op de doorverwijzing Meeste: kwaadheid, teleurstelling, ontkenning Enkele: opluchting

45 Kwalitatief onderzoek
Resultaten Doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs Mededeling van de doorverwijzing 7 kinderen in het kleuterklas (gedubbeld) 6 kinderen in het 1ste leerjaar (gedubbeld) Nieuwsoverdracht 7 ouders door de vorige school 8 door het CLB Eerste reactie op de doorverwijzing Meeste: kwaadheid, teleurstelling, ontkenning Enkele: opluchting Opvolgen van het advies Verplichting, geen school gevonden, testing,

46 Kwalitatief onderzoek
Resultaten Doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs Mededeling van de doorverwijzing 7 kinderen in het kleuterklas (gedubbeld) 6 kinderen in het 1ste leerjaar (gedubbeld) Nieuwsoverdracht 7 ouders door de vorige school 8 door het CLB Eerste reactie op de doorverwijzing Meeste: kwaadheid, teleurstelling en ontkenning Enkele: opluchting Opvolgen van het advies Verplichting, Geen school gevonden Resultaat van (IQ)testen , Oorzaak van doorverwijzing 4 ouders: de taal niet beheersen (onwetendheid) 8 ouders: de schuld van de leerkracht , de school en de CLB 3 ouders: IQ, gedragsprobleem en leerachterstand

47 Kwalitatief onderzoek
Resultaten Hoe staan de ouders nu tegenover het buitengewoon onderwijs

48 Kwalitatief onderzoek
Resultaten Hoe staan de ouders nu tegenover het buitengewoon onderwijs De huidige schoolsituatie van het kind 6 ouders vinden het advies terecht: kind maakt vorderingen 9 ouders vinden dat hun kind niet in het Buitengewoon onderwijs hoort.

49 Kwalitatief onderzoek
Resultaten Hoe staan de ouders nu tegenover het buitengewoon onderwijs? De huidige schoolsituatie van het kind 6 ouders vinden het advies terecht: kind maakt vorderingen 9 ouders vinden dat hun kind niet in het Buitengewoon onderwijs hoort Toekomst Bezorgd Niet rooskleurig Neergelegd bij het lot Alle ouders wensen dat hun kind terug naar het gewoon onderwijs Kan verwezen worden!

50 Kwalitatief onderzoek
Conclusie

51 Kwalitatief onderzoek
Antwoord op de onderzoeksvragen Wat is de socio- economische positie van deze gezinnen?

52 Kwalitatief onderzoek
Antwoord op de onderzoeksvragen Wat is de socio- economische positie van deze gezinnen? Lage scholingsgraad Werkloos, arbeiders Ongunstige woonsituatie

53 Kwalitatief onderzoek
Antwoord op de onderzoeksvragen Wat is de socio- economische positie van deze gezinnen? Lage scholingsgraad Werkloosheid, arbeiders Ongunstige woonsituatie De oorzaken volgens de ouders voor de doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs?

54 Kwalitatief onderzoek
Antwoord op de onderzoeksvragen Wat is de socio- economische positie van deze gezinnen? Lage scholingsgraad Werkloosheid, arbeiders Ongunstige woonsituatie De oorzaken volgens de ouders voor de doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs? Cognitieve mogelijkheden Gedrag Ongelijke behandeling door de school Taalachterstand, herkomst, lage opleidingsgraad

55 Kwalitatief onderzoek
Antwoord op de onderzoeksvragen Wat is de socio- economische positie van deze gezinnen? Lage scholingsgraad Werkloosheid, arbeiders Ongunstige woonsituatie De oorzaken volgens de ouders voor de doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs? cognitieve mogelijkheden gedrag Ongelijke behandeling door de school Taal/leerachterstand, herkomst, lage opleidingsgraad Hoe de ouders de doorverwijzing hebben ervaren?

56 Kwalitatief onderzoek
Antwoord op de onderzoeksvragen Wat is de socio- economische positie van deze gezinnen? Lage scholingsgraad Werkloosheid, arbeiders Ongunstige woonsituatie Wat zijn volgens de ouders de reden van de doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs? Cognitieve mogelijkheden Gedrag Ongelijke behandeling door de school Taalachterstand, herkomst, lage opleidingsgraad Hoe de ouders de doorverwijzing hebben ervaren? Verdriet, kwaadheid, teleurstelling Misbruik gemaakt van hun onwetendheid, verplicht werden Geen rekening gehouden met de achtergrondsituatie Toekomstperspectief vastgelegd


Download ppt "Buitengewoon Allochtone leerlingen"

Verwante presentaties


Ads door Google