De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Behandeling en begeleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Behandeling en begeleiding"— Transcript van de presentatie:

1 Behandeling en begeleiding

2 preventie

3 Preventie Primaire preventie: voorkomen van verstandelijke beperking
Secundaire preventie: gericht op vroege diagnose en behandeling Tertiaire preventie: limiteren van de beperking

4 Preventie Primaire preventie: voorkomen van verstandelijke beperking
Secundaire preventie: gericht op vroege diagnose en behandeling Tertiaire preventie: limiteren van de beperking

5 Primaire preventie Echtparen met zwangerschapswens: - genetisch advies - opvolging van de zwangerschap met ev amniocentese en/of NIPT - neonatale tests: phenylketonurie, hypothyroidie - vaccinatie tijdens de kinderjaren behandelen van encefalitis en meningitis

6 Preventie Primaire preventie: voorkomen van verstandelijke beperking
Secundaire preventie: gericht op vroege diagnose en behandeling Tertiaire preventie: limiteren van de beperking

7 Secundaire preventie: vroege detectie
- bij kinderen met een verhoogd risico: prematuren, asfyxie neonataal Diagnose van - ernstige verst bep: 6-12 mdn - lichte verst bep: 2j opvoedingsinterventies

8 Preventie Primaire preventie: voorkomen van verstandelijke beperking
Secundaire preventie: gericht op vroege diagnose en behandeling Tertiaire preventie: limiteren van de beperking

9 Tertiaire preventie Begeleiding van de familie Zelfhulpgroepen
Medische en psychologische opvolging Stimulatie Aangepast onderwijs Begeleiding bij het zoeken naar werk

10 Bijzonder onderwijs Bijzonder lager onderwijs
Bijzonder secundair onderwijs Geïntegreerd onderwijs (Gon) Inclusief onderwijs

11 Bijzonder lager onderwijs
type 1: onderwijs voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking type 2: onderwijs voor kinderen met een matige of ernstige verstandelijke beperking type 3: onderwijs voor kinderen met ernstige emotionele problemen en/of gedragsproblemen type 4: onderwijs voor kinderen met een lichamelijke handicap type 5: onderwijs voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of op medische gronden verblijven in een preventorium type 6: onderwijs voor kinderen met een visuele handicap type7: onderwijs voor kinderen met een auditieve handicap type 8: onderwijs voor kinderen met leerstoornissen Type 9: onderwijs voor kinderen met autisme

12 Bijzonder secundair onderwijs
Binnen de structuur van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) wordt naast deze typen ook onderverdeeld in vier opleidingsvormen (OV). Binnen elke opleidingsvorm kan men leerlingen uit de verschillende typen samenbrengen

13 Bijzonder secundair onderwijs
OV 1 heeft als doel sociale aanpassing. Deze opleidingsvorm geeft een algemene en sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leefmilieu. Hij kan worden georganiseerd voor typen 2, 3, 4, 6 en 7; OV 2 streeft naar sociale aanpassing en voorbereiding op arbeidsgeschiktheid. Deze opleidingsvorm geeft een algemene sociale vorming en arbeidstraining met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu. Hij kan worden georganiseerd voor typen 2, 3, 4, 6 en 7; OV 3 omvat beroepsonderwijs. Deze opleidingsvorm geeft een algemene en sociale vorming met het oog op integratie in het gewone werk- en leefmilieu. Hij kan worden georganiseerd voor typen 1, 3, 4, 6 en 7; in OV 4 wordt algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs aangeboden ter voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en op een integratie in het actieve leven. Deze vorm kan worden georganiseerd voor de typen 3, 4, 5, 6 en 7. Binnen OV4 worden verschillende studierichtingen georganiseerd die overeenkomen met het aanbod binnen het gewone onderwijs.

14 Geintegreerd onderwijs
Het geïntegreerd onderwijs ontstaat uit een samenwerkingsverband tussen het gefinancierd/gesubsidieerd gewoon en buitengewoon onderwijs. De school voor buitengewoon onderwijs (dienstverlenende school) krijgt middelen toegekend om de GON-begeleidingen in het gewone onderwijs (gastschool) te realiseren. Deze begeleidingen worden gedaan door GON-begeleiders, personeel dat vanuit de school voor buitengewoon onderwijs hiervoor wordt ingezet.

15 Inclusief onderwijs de nadruk ligt op het aanvaarden van de verscheidenheid van elk kind. Hier is het de omgeving (school) die zich aanpast aan de ION-leerling en zijn/haar mogelijkheden. Dit vertaalt zich onder andere in het uittekenen van een individueel traject voor elke ION-leerling, daar zij niet in staat zijn dezelfde leerdoelstellingen te behalen als hun klasgenoten zonder beperkingen

16 Basisregels bij een dringende consultatie omwille van gedragsproblemen
Een rustige en veilige plaats zonder toeschouwers Geen wachttijden Vertrouwenspersoon aanwezig Hou patiënt èn hulpverleners rustig Geef uitleg Vermijd fixatie Het is niet nodig het probleem volledig op te lossen noch is het noodzakelijk onmiddellijk een diagnose te hebben

17 Geboorte van een kind met een handicap

18 Geboorte van kind met een handicap
Niemand hoopt op een kind met een handicap Verlies van het verwachte kind Ontgoocheling over het niet verwachte kind Angst voor het onbekende Aparte kamer, veel bezoek, attractie Verwijten door de omgeving: waarom geen punctie of AAP Borstvoeding “is niet nodig” Geen aandacht voor hechting Shock en verdriet is normaal maar wordt bestempeld als “de ouders kunnen het niet aan”

19 Verwerking van de geboorte van een kind met een verstandelijke beperking
Film trisomie 21 Film cas dolto


Download ppt "Behandeling en begeleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google