De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Frank en Raymond / Het Nieuwe Lyceum

Verwante presentaties


Presentatie over: "Frank en Raymond / Het Nieuwe Lyceum"— Transcript van de presentatie:

1 Frank en Raymond / Het Nieuwe Lyceum
Faalangst en ouders Waar ouder staat mag u ook verzorger lezen. Frank en Raymond / Het Nieuwe Lyceum

2 Onderwerpen Wat is faalangst? Wat doet Het Nieuwe Lyceum?
Wat kunt u doen?

3 Faalangst “Faalangst is een vorm van angst als toestand, die kan optreden bij het leveren van te beoordelen (school)prestaties op cognitief, sociaal en/of motorisch gebied, waarbij de concentratie op een mogelijke mislukking de aanwezige kennis en vaardigheden blokkeert” - Ard Nieuwenbroek Toestand, dus op sommige momenten. Niet toestand? Dan is het een ander probleem die vraagt om een andere aanpak.

4 Soorten Faalangst voor… …voor schoolse taken (cognitief)
huiswerk, toetsen, verhandeling …voor sociale taken (sociaal) spreekbeurt, voorlezen …voor motorische taken (motorisch) voetbal, kopje koffie inschenken

5 Typen Actieve faalangst
werken hard, alleen met stof bezig, indien geen hulp dan vaak over in passief Passieve faalangst inspanningen geen resultaat, alleen teleurstelling, opzichtig spieken, opstandig, spijbelen 1. actief faalangstige kinderen/jongeren = actieve vermijding van fouten en kritiek, alles goed proberen te doen * braaf * veel + veel details studeren * perfect doen wat gevraagd wordt * krampachtig volgen 2. passief faalangstige kinderen/jongeren = passieve vermijding van fouten en kritiek, moeilijke situaties uit de weg gaan * bevestiging vragen * twijfelen om aan iets te beginnen * niet antwoorden, 'het niet weten' * zich snel van de taak afmaken * gokken * weinig/niet studeren

6 Waar komt faalangst vandaan?
Omgeving school, sportclub, media, maatschappij, e.d. Gezin hoog verwachtingspatroon, hulp spaart tijd, weinig feedback over goed en fout, loyaliteit, aanleg, cultuur, e.d. Stoornissen Door leer- en gedragsstoornissen kan faalangst ontstaan. Kinderen met dyslexie, ADHD, PDD-Nos of NLD zijn zich vaak niet bewust van de stoornis, wel van hun falen en beperkingen.

7 Onderwerpen Wat is faalangst? Wat doet Het Nieuwe Lyceum?
Wat kunt u doen?

8 Wat doet Het Nieuwe Lyceum?
Signaleren observaties, tests Schoolbrede aanpak het complete schoolteam draagt bij; ook ter preventie Trainingen Schoolbrede aanpak: Bijvoorbeeld positieve feedback, duidelijkheid en structuur, veilige omgeving en de leerling autonoom maken. Tests (Frank bereidt dit voor) We delen een voorbeeldtest uit. Ouders kunnen aangeven welke 2 vragen zij interessant/opmerkelijk/onverwacht vinden. Hierover gaan we kort discussieren (5-10 minuten). Trainingen (zie zorgplan): MRT - Motorisch Remedial Teaching - leerlingen die moeite hebben met de motoriek krijgen extra oefeningen van een docent lichamelijk opvoeding FRT – faalangstreductietraining Steeds twee trainers per training

9 Onderwerpen Wat is faalangst? Wat doet Het Nieuwe Lyceum?
Wat kunt u doen? U heeft misschien al interessante punten uit de test kunnen halen? In dit kopje geven we een richting hoe u kunt bijdragen.

10 U en Het Nieuwe Lyceum Blijf in gesprek met de school
mentor / spreekuren Een goede afstemming tussen ouders en school is van essentieel belang Mentor is eerste aanspreekpunt 6.Spreekuur begeleiding Het Nieuwe Lyceum biedt leerlingen en hun ouders de mogelijkheid zelfstandig een afspraak te maken met de schoolarts, leerplichtambtenaar, de ambulant begeleiders of met het schoolmaatschappelijk werk. Hiervoor is een speciale spreekkamer ingericht. Op de informatieschermen en de website wordt aangegeven wanneer de spreekuren gehouden worden.

11 Do’s en Don’ts Do’s Schep een veilig klimaat binnen het gezin (fouten maken mag) Waardeer het kind voor wie hij/zij is en niet voor zijn/haar prestatie Zoek balans tussen begeleiden en uitdagen Begeleid studie of huiswerk Communiceer positief Erken het zelfbeeld van het kind (i.p.v. ontkennen) Wees voorspelbaar / consequent Don’ts Cynisch, kwetsend of vernederend zijn Negatieve persoonlijke feedback geven Bij een slecht resultaat ervan uitgaan dat het kind het niet goed geleerd heeft

12 Vermijd onmogelijke opdrachten
‘Wees flink’ ‘Doe me een plezier’ ‘Doe je best’ ‘Schiet op’ ‘Wees perfect’ ‘Wees spontaan’ Maak haalbare doelstellingen

13 Praktische tips relativeer prestaties zorg voor ontspanning
bouw aan zelfvertrouwen en autonomie wees zelf een evenwichtig model begrijp de angst en laat deze toe zoek tijdig hulp Over dit onderwerp hebben we een folder, die we nu uitdelen. Vragen/opmerkingen? Tijd over?  filmpje YouTube? (ik weet niet welke…)


Download ppt "Frank en Raymond / Het Nieuwe Lyceum"

Verwante presentaties


Ads door Google