De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KINDEREN EVALUEREN ZELF GON-BEGELEIDING BEGELEIDING DOVE EN SLECHTHORENDE KINDEREN Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KINDEREN EVALUEREN ZELF GON-BEGELEIDING BEGELEIDING DOVE EN SLECHTHORENDE KINDEREN Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010."— Transcript van de presentatie:

1 KINDEREN EVALUEREN ZELF GON-BEGELEIDING BEGELEIDING DOVE EN SLECHTHORENDE KINDEREN Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010

2 SITUERING

3 Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010 SITUERING

4 Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010 GON-evaluatie gebeurt door:  ouders  CLB  gastscholen  begeleiders (zelfevaluatie) GON-evaluatie gebeurt NIET door kinderen zelf… SITUERING

5 Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010 IDI-MODEL

6 Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010 behoeften => team / integrale jeugdzorg prioriteiten => degelijk, wendbaar, bruikbaar, specifieke eisen instructieprobleem =>  Kunnen kinderen (10-12 jaar) met een auditieve handicap betrokken worden in de evaluatie van de eigen GON-begeleiding?  Betekent dit een meerwaarde voor de werking van het GON-team zelf?  Kunnen deze kinderen op een passende manier hiertoe uitgenodigd worden?  Kan dit gerealiseerd worden, rekening houdend met de specifieke moeilijkheden qua context (kind, locatie, infrastructuur, …)?  Kunnen de resultaten van de bevraging gestructureerd worden weergegeven en bieden ze een handige basis in functie van de bespreking/interpretatie? STAP 1: Stel het instructieprobleem vast

7 Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010 Betrokkenen:  GON-coördinator  GON-team  kinderen (derde graad lager onderwijs) (en ouders)  directies Jonghelinkshof en participerende scholen  CLB-teams en pedagogische begeleidingsdiensten Randvoorwaarden:  Geïntegreerd ONderwijs  kindkenmerken  kenmerken handicap  beperkte tijd (!) Bronnen:  bestaande vragenlijsten  Leraren leren van leerlingen  diverse artikels vragenlijsten begeleiders & kinderen + bespreking op teamvergadering (!) STAP 2: Analyseer de omgeving of de context

8 Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010 individueel / periodes… / hulp GON-begeleiding, oud-leerling, … STAP 3: Organiseer de ontwerpactiviteiten

9 Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010 Voorlopige algemene doelstelling: “Op een adequate manier dove en slechthorende kinderen van de derde graad in een reguliere lagere school die genieten van GON-begeleiding in staat stellen hun GON-begeleiding op een gepaste manier te evalueren waarbij de resultaten kunnen dienen als extra basis voor reflectie in functie van verbetering/bijsturing van de begeleiding.” Tussendoelen:  Nagaan wat de uitgangspunten zijn van de GON-begeleiding.  Op basis van de contextanalyse rekening houden met eisen, beperkingen, wensen, mogelijkheden, …  Een vragenlijst samenstellen die peilt naar de verschillende uitgangspunten.  Een handige manier zoeken om de evaluatie praktisch uit te kunnen voeren.  Nagaan hoe resultaten duidelijk weergegeven kunnen worden en een handige basis bieden voor reflectie.  Plannen wanneer een testevaluatie kan plaatsvinden met de GON-begeleiders.  Plannen (na eventuele extra aanpassingen) wanneer de kinderen de evaluatie uitvoeren.  Plannen wanneer resultaten van de evaluatie besproken worden.  (Het instrument reviseren.) STAP 4: Stel de leerdoelen vast

10 Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010 vragen domeinen resultaat De GON-begeleider: • praat met mij over voor- en nadelen van hoorapparaten. delen mijn STAP 5: Specificeer de methoden

11 Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010  online (code) + papier (gesloten omslag)  brief kind (incl. stappenplan)  begeleidende brief ouders  via GON-begeleider  VISUELE ONDERSTEUNING (ev. VGT)! STAP 5: Specificeer de methoden

12 Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010 in uitvoering… online instrument STAP 6: Construeer prototypes

13 Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010 testen door begeleiding:  beter beeld van instrument  mogelijkheid tot beperkte revisie vóór gebruik door kinderen  meer kans op betere werking en bruikbare resultaten (!) STAP 7: Test prototypes

14 Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010


Download ppt "KINDEREN EVALUEREN ZELF GON-BEGELEIDING BEGELEIDING DOVE EN SLECHTHORENDE KINDEREN Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google