De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienst Time Out Projecten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienst Time Out Projecten"— Transcript van de presentatie:

1 Dienst Time Out Projecten
Elegast vzw

2 Situering: Buitenbeentje in hulpverlening
Met expertise vanuit de bijzondere jeugdzorg - actief in het onderwijs Subsidiëring door Ministerie van Onderwijs Ingebed in de bredere werking van Elegast

3 Evolutie doorheen de jaren:
Drop outs Centrale OOOC - dagopvang Intern onderwijs in OOOC Potgieter Time Out

4 Visie en missie Schooluitval terugdringen
Probleemsituaties binnen schoolse context aanpakken Inzicht in eigen gedrag Meegeven van nodige succes-ervaring Doorbreken van negatief spiraal Hulp op maat

5 Doelgroep Jongeren van 12 tot 18 jaar Jongeren die willen
Vanuit een vorm van regulier secundair onderwijs Jongere kan terug naar school na Time Out Problematische schoolcarrière Reïntegratie regulier onderwijs

6 via aanmeldingsformulier
Via CLB In contact met school, ouders en leerling Vrijwillig project !!! zicht op de situatie van de jongere formuleren van reeds geleverde inspanningen formuleren van concrete doelstellingen officiële gegevens van de school / CLB

7 Intakegesprek Jongere / ouders / school / CLB / TO
Afstemmen van de doelstellingen Kan TO een antwoord bieden? Geeft de jongeren TO een kans? Eventuele startdatum afspreken

8 Mogelijke doelstellingen
Inzicht bijbrengen in eigen gedrag Werken rond spijbelproblematiek en schoolmotivatie Schooluitval voorkomen Oriëntatie naar en / of reïntegratie in regulier onderwijs Netwerkversterkend en reïntegrerend werken Aanbieden van een geïntegreerde aanpak van problematisch gedrag Reductie van de gedragsproblematiek en neutralisering van de probleemsituatie Activeren van leef- en schoolse context met het oog op probleemoplossing Buffer naar instroom zwaardere vormen van hulpverlening

9 Individuele begeleidingen op school
Individuele begeleiding rond afgebakend thema Jongeren worden begeleid tijdens de schooluren Wekelijks twee gesprekken (in totaal 4) Opstart en afronding gelijk aan externe TO Begeleiding en sturing conflictsituaties / HERGO op school

10 Een zinvol groepstraject met individuele accenten, gebaseerd op een aantal concrete doelstellingen
2 tot 4 weken Individueel traject Praktische vorming Theoretische vorming Praktijk en Project

11 Herinstapgesprek Iedereen rond de tafel
Aan de hand van een evaluatieformulier Wat heb je geleerd? Wat zal er in de toekomst anders zijn? Voorstelling nazorg

12 Mogelijke taken begeleider Time Out
Begeleiden groepsactiviteiten: Geven van groepsdynamische vorming Doceren van theoretische vorming Praktijk: werkhuis – atelierwerking (metaal, hout, electriciteit), knutsel en crea – activiteit, sport Projectwerking: organiseren en begeleiden van educatieve uitstappen

13 Administratieve taken:
bijhouden van opvolgingsfiches verslagen jongeren vergaderingen en teamverslagen lesvoorbereidingen beheer van dossier van eigen jongeren planning herinstapgesprekken en evaluatiegesprekken

14 Organiseren en begeleiden van vormingen op scholen / externe partners
(afhankelijk van groep tot groep… kan van alles zijn) Begeleiden en opvolgen stagiairs Mee denken en uitwerken van nieuwe methodieken, strategiën, inspelend op de veranderende doelgroep en mogelijke verschuivingen en ontwikkelingen in het werkveld. Mee verantwoordelijkheid opnemen in de inhoud van de werking; de werking mee dragen.

15 2 Bijkomende projecten Navorming leerkrachten:
Bruikbare praktische vorming Positieve kijk Respect voor de kracht van de leerkracht Beperkte groepen Nazorg

16 Navorming leerkrachten
De leerkracht als coach De leerkracht als persoon Positieve communicatie Agressie in de klas Positief in relatie gaan met tieners

17 Individuele trajectbegeleiding
Individueel, gestructureerd en intensief traject Vanuit de kracht van de jongere Van maximum 16 weken (waarvan maximum 4 weken uit de school) Met recht op 4 weken extra ingebouwde nazorg Met betrekking van context en belangrijke derden Met als doel: positief evolueren op verschillende domeinen Met extra focus op reïntegratie binnen de schoolse context


Download ppt "Dienst Time Out Projecten"

Verwante presentaties


Ads door Google