De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bovenschoolse voorzieningen RSV Breda

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bovenschoolse voorzieningen RSV Breda"— Transcript van de presentatie:

1 Bovenschoolse voorzieningen RSV Breda

2 Historie Hete stenen RSV Breda schuiven heen en weer …

3 Hete stenen Opdracht voor onderwijs:
maak plaats om antwoord te vinden op de vragen: Wie kan naar regulier? en anders…. Wat is het beste onderwijstraject?

4 Mogelijke plaatsen Herstart en Op de Rails Rebound Plusvoorziening
Observatie GGz en onderwijs Gedragsregulatie en onderwijs Dagtraining

5 Historie Pilot plusvoorziening Observatieklas Met plaatsen Herstart
Op de rails

6 Richtinggevers bij inrichting
Leerlingbetrokkenheid Ouderbetrokkenheid Betrokkenheid scholen Betrokkenheid jeugdhulpverlening

7 Uitwerking Aanmelding
Transparant beslissen en Handelingsgericht Integraal Arrang(Indic)eren met één kind één plan Eigen kracht genereren Passende snelle hulpverlening Nazorg bij plaatsing in regulier vo

8 Aanmelding Overdrachtformulier vo-vo
CJG: intake anamnese ouders leerling Deskundige: diagnostisch gesprek leerling Transfercoach haalt leerling op

9 Transparant beslissen
Checklist Kwantitatieve aspecten doen mee Kwalitatieve beoordeling van de situatie Dus subjectief, maar transparant

10 Handelingsgericht Integraal Indiceren
Mogelijkheden, wensen, verwachtingen Stimulerende, belemmerende factoren Smart doelen Zorgbehoefte en zwaarteweging Ondersteuningsbehoeften Onderwijs en zorgarrangement

11 Startgegevens HII Intakegesprek Overdrachtformulier vo-vo
principes van handelingsgericht werken bij de jongere thuis Overdrachtformulier vo-vo Gesprek diagnosticus Dossieranalyse

12 Uitwerking HII Op 8 gebieden: Cognitie Leren Werkhouding
Sociaal gedrag Emotionaliteit Motoriek Waarneming Lichamelijk functioneren

13 HII en transparant beslissen in plaatsingsadviescommissie:
Voorzitter Ervaren gedragsdeskundige CJG medewerker Jongere Ouders Belangrijke andere volwassene Zorgcoördinator school van herkomst

14 Eigen kracht genereren
Eigen netwerk gebruiken Belangrijke andere volwassene betrekken Deelname ouders en jongere en belangrijke andere volwassene aan alle besluitvormende gesprekken

15 Passende snelle hulpverlening
Samenwerking met CJG: Intake Bijdrage aan HIA Organiseren hulp zo licht als kan zo zwaar als moet Hulpverlener volgt proces via ZAT

16 CJG contactpersonen Danielle: even weg BJZ: T 076-5600400
Marleen: E Gemma: E

17 Nazorg bij plaatsing in regulier vo
Transfercoach

18 RSV: dan eerlijk delen Door naar regulier? Leerlingen in het VO
met voldoende capaciteiten die de aansluiting met het onderwijs eerder goed hebben kunnen maken die zeer ernstige signalen geven dat ze de aansluiting met de klas, met de school en met de leerstof kwijt zijn. waarbij de school ernstig handelingsverlegen is die niet tot de doelgroep van De Rebound horen bij wie eventuele kindeigen problematiek niet duidelijk is bij wie bredere sociaal maatschappelijke problematiek speelt bij wie nog diffuus is hoe de problematiek samenhangt bij wie de talenten en kwaliteiten uit het zicht raken

19 In de klas Afhankelijk van voorziening Iedere doelgroep eigen accenten
Lesprogramma / weekplanner Pedagogische benadering Waarderings- / beloningssysteem Fasering ZAT Rondom jongere geformeerd Jongere en ouders aanwezig Belangrijke andere volwassene aanwezig

20 Toekomst Voor hete stenen structurele en kwalitatief goede oplossing in samenwerking met vo Samenwerkingsovereenkomsten voor snelle jeugdhulpverlening Heldere procedure en transparante plaatsing Helder beeld van de leerling, uitvoerbaar plan van aanpak en begeleiding bij terugplaatsing Eerlijk delen HIA: voorbereiding op 1 loket

21 Resultaatverplichting
Alle leerlingen worden na onderzoek en begeleiding naar een passende plaats op een van de scholen voor VO in de regio Breda e.o. geleid Als onderwijs niet op de voorgrond kan komen, wordt toegeleid naar een passende voorziening in de jeugdhulpverlening

22 Cijfers Plusvoorziening observatieklas met 1 Herstart plaats, 5 Op de Rails plaatsen

23 Observatieklas

24 Observatieklas

25 Bekostiging 2011 2012 En straks? Subsidie Plusvoorziening Inschrijving
Uitbesteding Budget Herstart Budget Op de Rails En straks?

26 Samen een eigen wijze weg Vinden


Download ppt "Bovenschoolse voorzieningen RSV Breda"

Verwante presentaties


Ads door Google