De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vierde ervaringsuitwisseling “Competent van kop tot teen!” 8 april 2010 Lieselore Beckers & Isabelle De Wispeleir VIVO vzw ompetent van kop tot teen !

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vierde ervaringsuitwisseling “Competent van kop tot teen!” 8 april 2010 Lieselore Beckers & Isabelle De Wispeleir VIVO vzw ompetent van kop tot teen !"— Transcript van de presentatie:

1 Vierde ervaringsuitwisseling “Competent van kop tot teen!” 8 april 2010 Lieselore Beckers & Isabelle De Wispeleir VIVO vzw ompetent van kop tot teen !

2 Competenties en VTO-beleid Vierde ervaringsuitwisseling 8 april 2010 Isabelle De Wispeleir ompetent van kop tot teen!

3 VTO en competenties Levenslang en levensbreed leren Evoluties in de sector Groei en ontwikkeling bij werknemers stimuleren Één van de hulpmiddelen is vorming, training en opleiding. ompetent van kop tot teen!

4 Element van het totale beleid van een organisatie ompetent van kop tot teen! Samenhang competenties en vorming, training en opleiding Competentie = kennis + vaardigheid + attitude    VTO = opleiding + training + vorming

5 Gestructureerd VTO-beleid ompetent van kop tot teen! Plan Plan Act Do Act Do Check Check

6 Plan Plan – Do – Check - Act Visie – missie Vraag en aanbod Behoeftedetectie Prioriteiten stellen Opleidingsdoel(en) formuleren > Opbouw van een concreet VTO-plan ompetent van kop tot teen!

7 Plan – Visie en missie ompetent van kop tot teen! Externe systemen: overheid, cliënten, professionele organisaties, maatschappelijke ontwikkelingen, … Interne systemen : Algemeen beleid PersoneelsbeleidOrganisatiebeleid VTO-beleid

8 Plan – Vraag en aanbod ompetent van kop tot teen! Spontane opleidingsvragen Strategische aanpak Relationele aanpak Operationele aanpak

9 Plan - Behoeftedetectie Probleem analyseren Huidige situatie onderzoeken Instrumenten Oorzaken verzamelen Oplossingen zoeken Gewenste situatie omschrijven ompetent van kop tot teen!

10 Plan – Prioriteiten stellen = keuzes maken aan de hand van oa.: -Doelmatigheid -Urgentie -Investering -Haalbaarheid -Kans op succes -Billijkheid ompetent van kop tot teen!

11 Plan – Opleidingsdoelen formuleren VTO-doelstelling : -Algemene VTO-doelstelling -Specifieke VTO-doelstelling Formuleren volgens SMART-principe ompetent van kop tot teen!

12 Plan – Opbouw VTO-plan Strategisch VTO-beleidsplan Operationeel VTO-beleidsplan Individueel VTO-beleidsplan ompetent van kop tot teen!

13 Do Plan – Do – Check - Act Wie Wanneer Welke opleiding / werkvorm > Keuzes maken aan de hand van criteria ompetent van kop tot teen!

14 Do - Wie Wie volgt de opleiding Leerblokkades en vermogens Motiveren Rand- en basisvoorwaarden voor leren Wie organiseert de opleiding Uitbesteden Zelf organiseren ompetent van kop tot teen!

15 Do - Wanneer Afhankelijk van de beschikbare middelen Geld Tijd Personeel ompetent van kop tot teen!

16 Do - Werkvormen In functie van de doelstellingen In functie van de doelgroep Verschillende manieren van leren Informeel leren ompetent van kop tot teen!

17 Check Plan – Do – Check - Act Evaluatie Op reactieniveau Op leerniveau Op gedragsniveau Op organisatieniveau ompetent van kop tot teen!

18 Check - Evaluatieinstrumenten Evaluatieformulier Kennis-/vaardigheidstest Schrijven van een verslag Observeren van gedrag Zelfbeoordelingslijst … ompetent van kop tot teen!

19 Act Plan – Do – Check - Act Transfer Rapporteren ompetent van kop tot teen!

20 Denk – spreek - doe Huidige situatie Gewenste situatie Beïnvloedende factoren Actiepunten ompetent van kop tot teen!

21 INTERACTIEVE OEFENING “instrumenten voor VTO-beleid” ompetent van kop tot teen! 1. Plan 1. Plan 4. Act 2. Do 4. Act 2. Do 3. Check 3. Check 4 groepen - 4 hoeken Doorschuifsysteem elke 15’ Aantal instrumenten per hoek Korte opdracht bij elk instrument Interactie!

22 INTERACTIEVE OEFENING “instrumenten voor VTO-beleid” Korte opdracht (post-its) –Heb je al positieve ervaring met dit instrument in jouw organisatie? –Lijkt dit instrument je zinvol/waardevol voor het VTO- beleid in jouw organisatie?  Positieve ervaringen en ideeën: groen –Heb je eerder negatieve ervaringen met dit instrument in jouw organisatie? –Waarom zou je dit instrument niet gebruiken in jouw organisatie?  Negatievere ervaringen en ideeën: rood


Download ppt "Vierde ervaringsuitwisseling “Competent van kop tot teen!” 8 april 2010 Lieselore Beckers & Isabelle De Wispeleir VIVO vzw ompetent van kop tot teen !"

Verwante presentaties


Ads door Google