De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

de manier waarop een bedrijf onderweg wil zijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "de manier waarop een bedrijf onderweg wil zijn"— Transcript van de presentatie:

1 de manier waarop een bedrijf onderweg wil zijn
Beleid Wat is beleid? de manier waarop een bedrijf onderweg wil zijn Wat is de functie van beleid? beleid geeft een bedrijf richting, stabiliteit en samenhang

2 Impliciete beleidvorming
OMGEVING BEDRIJF Markttrends Aandachtpunten Behoeften Functioneren Status Voorvallen Impliciet beleid Oplossingen Antwoorden Klant Probleem ! Bedrijfs- voering

3 Expliciete beleidontwikkeling
OMGEVING BEDRIJF Markttrends Aandachtpunten Behoeften Functioneren Status Toestand, trends Samenhang ! Expliciet beleid Bedrijfs- voering Richting Sturing ca. 3 jaar Communicatie

4 Ontwikkeling van informatiebeleid
Omgeving Kansen Bedreigingen Strategische aandacht- punten Bedrijfs- beleid Informatie- Sterkten Zwakten Bedrijf

5 Het product van informatiebeleidsontwikkeling
Bij de ontwikkeling van informatiebeleid komen we tot: doelen en keuzes hoe om te gaan met bedrijfsgegevens, informatiesystemen, informatietechnologie, de werkorganisatie rond de IV en de inzet van middelen t.a.v. de IV beleidsrealisatierichtlijnen randvoorwaarden die gesteld worden aan het realiseren van het informatiebeleid

6 Informatiebeleid (1) Informatiebeleid is een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid dat uitspraken doet over: hoe om te gaan met bedrijfsgegevens hoe om te gaan met informatiesystemen hoe om te gaan met informatietechnologie hoe om te gaan met de werkorganisatie rond de IV hoe om te gaan met de inzet van middelen t.a.v. de IV

7 Informatiebeleid (2) Strategische rol van informatietechnologie: naar buiten (concurrentiekracht: IT als ‘enabler’) naar binnen (efficiëntie van bedrijfsprocessen)

8 Onzekerheden bij informatiebeleid
Onzekerheid op termijn ten aanzien van de producten/diensten van het bedrijf Informatie- beleid voorziening Automa- tisering producten/ Diensten Onzekerheid ten aanzien van de rol die IT in de informatievoorziening kan spelen Onzekerheid ten aanzien van de methode, technieken en hulpmiddelen die bij het automatiseren zullen worden toegepast

9 Informatieplan een actieplan dat beschrijft hoe op een samenhangende manier van de huidige situatie naar een, door het informatiebeleid, bepaalde eindsituatie gekomen kan worden ?

10 Wanneer een informatieplan?
Wanneer er vanuit de bedrijfsvoering de noodzaak bestaat, de informatievoorziening op een samenhangende en gestructureerde manier in te richten. Bedrijfsvoering eisen oplossingen Informatievoorziening

11 Informatieplanning: opbouw
Tactisch niveau Huidig Gewenst Bedrijfsmodel Bedrijfsmodel Bedrijfs- informatiemodel Bedrijfs- informatiemodel Bestaande informatie- voorziening Ideale informatie- architectuur Operationeel niveau Haalbare informatie- architectuur Projecten

12 Fasen van informatieplanning
Organisatie- architectuur Bedrijfsanalyse Bedrijfsprocessen Bedrijfsobjecten Bedrijfsbesturing Kosten/baten- analyse Contract Informatie- systeem architectuur Risico- analyse Investerings- selectie Analyse en evaluatie van de huidige informatievoorziening Gegevens- architectuur Informatiebeleid Scenario en plan Apparatuur- architectuur Projecten- plan Communicatie- architectuur Oriëntatie Analyse Ontwerp Keuze Informatieplanning

13 Informatie-architectuur Informatievoorziening
Blauwdruk-strategie Plannen-hiërarchie Informatie- beleid Strategisch niveau Informatie-architectuur Informatieplan Detailbeschrijving gewenste situatie Tactisch niveau P r o j e c t p l a n n e n Operationeel niveau Informatievoorziening

14 Bestemmingsplan-strategie
Plannen-hiërarchie Informatie- beleid Strategisch niveau Bestemmingsplan Tactisch niveau Informatieplan P r o j e c t p l a n n e n Detailbeschrijving gewenste situatie Operationeel niveau Informatievoorziening

15 Haalbare situatie "Ideale" Situatie verander- factoren migratiepad
Huidige Haalbare migratiepad verander- factoren

16 Bestemmingsplan: haalbare veranderstappen
Ideale situatie Informatiebeleid Architectuur Ideale situatie Continue vergelijking Haalbare situatie Haalbare situatie Huidige situatie Knelpunten tijdstip n tijdstip n+1 tijdstip n+2

17 Positionering van informatieplan
Overkoepelend beleid Personeels- beleid Financieel beleid Informatie- beleid productie- beleid Marketing- beleid Personeels- plan Financieel plan Informatie- plan productie- plan Marketing- plan Projecten overig Projecten organisatie- ontwikkeling Projecten systeem- ontwikkeling Projecten ontwikkeling technische structuur IT- domein Bedrijfs- domein

18 Architectuur de denkbeelden die we gebruiken bij de bouw en ontwerp van een constructie De architectuur van een informatievoorzieningssysteem bepaalt: de innerlijke structuur van de constructie de stijl zoals de gebruiker die ervaart (“look & feel”)

19 Deelarchictecturen van de informatievoorziening
organisatie & informatie wensen informatiesysteem- architectuur mogelijkheden technologie

20 Aspecten van architectuur
Bouwstijl bepaalt de vormgeving Bouwkunde geeft principes voor de structuur Constructieleer geeft realisatie-voorschriften

21 Aspecten van architectuur
Bouwstijl Bouwkunde Constructieleer haalbaarheid/ maakbaarheid bruikbaarheid duurzaamheid

22 Niveaus in architectuur
We kunnen architecturen ontwikkelen op verschillende niveaus: ‘BOUWWERELD’ INFORMATIEVOORZIENING architectuur van een woonwijk architectuur van een straat architectuur van een huis architectuur van een keuken architectuur van de informatie-voorziening architectuur van een informatie-systeem architectuur van een applicatie

23 Informatiebeleid, -planning en architectuur
Informatiebeleid: Waar moet het met de IV naar toe? Informatieplanning: Hoe komen we van de beginsituatie naar de eindsituatie? Architectuur: Waaraan moet de IV voldoen?

24 Relatie informatiebeleid, -planning en achitectuur
informatieplanning oude situatie afstemming nieuwe situatie Informatie- voorziening Informatie- voorziening project project project bepaalt bepaalt bepaalt informatiebeleid (oude) architectuur (nieuwe) architectuur

25 Informatiebeleid, -planning, architectuur en uitvoering
Beleidsvisie Afstemming met bedrijfsbeleid Bedrijfsmodel Globaal bedrijfsinformatiemodel Beleidsrealisatierichtlijnen INFORMATIE- BELEID strategisch INFORMATIE- ARCHITECTUUR Model van informatievoorziening Architectuurplannen concreet model tactisch INFORMATIE- PLANNING Lange-termijnplan Middellange-termijnplan Korte-termijnplannen voorschriften, principes en richtlijnen UITVOERING Systeemontwikkeling of -aanschaf Gebruik, exploitatie en onderhoud operationeel


Download ppt "de manier waarop een bedrijf onderweg wil zijn"

Verwante presentaties


Ads door Google