De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dia’s les 4 Methodiek van ipl Bedrijfsmodel Informatiearchitectuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dia’s les 4 Methodiek van ipl Bedrijfsmodel Informatiearchitectuur"— Transcript van de presentatie:

1 Dia’s les 4 Methodiek van ipl Bedrijfsmodel Informatiearchitectuur
Informatieplan Organisatie-architectuur

2 start Go ipl? nee Scenario’s ja IPL rapport nee ja end end A
Verkenningsrapport Beleids inventarisatie. Nolan analyse Risicoanalyse) Informatie Architectuur (gewenst) Entiteitendiagram Informatiesystemen Systeemprioriteiten Technische Architectuur (huidig) Informatiekruis Automatiseringskansen Systeemanalyse Go ipl? Organisatie Architectuur (huidig) RAEW matrix Organisatie knelpunten Scenario’s Voor en nadelen nee ja Bedrijfsmodel FDC Objectenmodel BAA matrix Organisatie Architectuur (gewenst) B/V matrix Organisatie aanpassingen IPL rapport Deel Projecten? nee ja end end A

3 Missie Doelen KSF’s Organogram FDC Objecten model Entiteiten model
Organisatie Architectuur Huidige situatie BAA Informatie Systemen Gewenste situatie Organisatie Architectuur Gewenste situatie Technische Architectuur (Informatiekruis) Huidige situatie Scenario’s

4 Datamodel Procesmodel Organisatiemodel Beleidsmodel Objecten Bedrijfsfuncties Afdelingclusters Missie/doelen Entiteiten Processen Afdelingen Afdelingsdoelen (doelstellingen) Gegevens acties Personele functies Personele ambities Data handelingen werkzaamheden Personele procedures

5 basismodel voor entiteiten
afnemendveld sales product middel arbeid Markt Order personeel onderdeel Arbeids verrichting Branche Contract Halffabr/ grondstof ventilator Kwalifi catie Offerte financiën Klant ontwerp betaling factuur inning Aandeel kwaliteit Belasting Specificatie Verkoop boeking transport productie Boete bewerking Kwaliteits norm Transport middel Lening Rente Assem blage planning Vracht bevoorrading Productie plan Dividend Test Voorraad Transport Plan Levering Aflossing Emballage Inkoop plan Leverancier

6 Objectenmodel 2 (iteratief)
Geeft opdracht tot Afnemend veld Sales betreft Middel Arbeid levert ontvangt Product Bevoorrading Wordt vervoert met Voorziet in Moet voldoen aan Kwaliteit Betaling/ Uitgave Transport Is nodig voor genereert Is ter Beschikking van Productie Planning Inning/ Inkomste Is afkomstig van organiseert organiseert organiseert

7

8 Informatiesystemen van de BAA verwerken orders
CRM en OIS

9 De Informatiesystemen van de C/U matrix
CRM Orderverwerking IS Ontwerp IS Productievoorbereidend IS Productie IS Emballage IS Voorraadsysteem Transport Laad/verzend IS Transport afleversysteem Financieel IS Personeels IS Productieplannings IS Transportplannings IS Inkoopplannings IS

10 Vragen bij de informatie-architectuur
Welk systeem verdient prioriteit bij automatisering Welk systeem levert de grootste voordelen t.a.v kosten en baten Wat is de complexiteit van de systemen

11 Prioriteit van een systeem
Welke andere systemen zijn van dit systeem afhankelijk Welk systeem lost vele knelpunten op Welk systeem is van strategisch belang

12 Kosten en Baten van systemen
Kosten zijn: Ontwerpkosten Aanschaf/bouwkosten Implementatie/opleidingskosten Onderhoudskosten Baten zijn: Vermindering materiele.infrastructurele kosten Vermindering personele kosten Immateriële baten (kwaliteitsverbetering) Vraag: Is er een terugverdientijd? Wat verwacht men van het systeem?

13 Complexiteit van een systeem
Hoeveel output is nodig (De C’s en U’s beoordelen) t.a.v kwantiteit en frequentie Hoeveel afdelingen/gebruikers zijn er voor het systeem Wat is van de entiteiten gestructureerde en geformaliseerde informatie?

14 1 Informatieplan indeling
0 Managementsamenvatting 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdlijnen processen en gegevens gewenste situatie 4 Afbakening informatiesystemen 5 Huidige situatie 6 Alternatieven en consequenties 7 Globale projectplanning (doen we niet) 8 Aanbevelingen 9 Bijlagen

15 1 Informatieplan Inhoud (blz 88 en 89 syllabus)
9 Bijlagen A verkenningsrapport B Bedrijfsprocesmodel (FDC, Organogram, BAA) C Bedrijfsgegevensmodel (Objectenmodel en entiteitenmodel) D Gewenste informatiesystemen (C/U matrix, BV matrix) E schets huidige situatie (RAEW en informatiekruis) F Onderbouwing van alternatieven en consequenties

16 1 Informatieplan Inhoud (blz 88 en 89 syllabus)
0 Managementsamenvatting Probleemstelling Gewenste situatie Gewenste informatiesystemen Huidige situatie Alternatieven en consequenties Conclusies en aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding en probleemstelling Afbakening onderzoek Uitgangspunten van de organisatie Uitgangspunten voor de informatievoorziening

17 organogram van Faninc (28 afdelingen)

18 Organisatiearchitectuur Bedrijfsprocessen uitzetten tegen afdelingen uit het organogram
Gewenste situatie Met V (1x verantwoordelijkheid) en B (directe betrokkenheid) de relaties aangeven Huidige situatie Met R (responsible) A (Authority) E (Expertise) en W (Work) de relaties aangeven


Download ppt "Dia’s les 4 Methodiek van ipl Bedrijfsmodel Informatiearchitectuur"

Verwante presentaties


Ads door Google