De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gegevens/Informatie/Kennis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gegevens/Informatie/Kennis"— Transcript van de presentatie:

1 Gegevens/Informatie/Kennis
een waarneming Informatie: een waarneming met een betekenis voor de ontvanger Feitenkennis: welke reactie Procedure kennis: welke behandeling 41

2 Het beslissingsproces
verkenning informatie over doelstellingen informatie over beslissings- alternatieven en verwachte resultaten daarvan informatie over niet te beheersen grootheden probleemformulering probleemoplossing bron: Bemelmans (1996)

3 Informatiebronnen Leveranciers Klanten Vakbond Externe bronnen
Aandeelhouders Overheid Bedrijfs- informatie- behoeften Inkoop Productie Interne bronnen Verkoop Betaling Distributie 44

4 De organisatieniveaus
Strategisch Plannen Informatie Tactisch Plannen Informatie Operationeel Plannen Informatie Transactie verwerkende processen 13

5 Een informatiesysteem in het besturingsmodel
Omgeving Externe waarnemingen Besturingssysteem Beleid Informatiesysteem Invoer Bestuur Uitvoer Beheer Interne waarnemingen Acties Primair transformatiesysteem bron: Bemelmans (1996) 42

6 Relevante aspecten van informatie voor de verschillende niveaus
Tijdsperspectief van de informatie T historie toekomst O S Mate van detail van de informatie T gedetailleerd samengevat O S interne informatie externe informatie Herkomst van de informatie T O S eenmalig, onregelmatig Frequentie van gebruik vaak, hetzelfde T O S Tijdhorizon van de beslissing lang T kort O 0 % 100 % 43

7 Van doelstellingen naar informatiebehoefte
Bedrijfsstrategie Per afdeling bron: Simons (1991) Missie Bedrijfsdoel- stellingen Doel- stellingen Strategieën Plannen Kritieke succes- factoren Kritieke succes- factoren Informatie- behoefte Evaluatie- criteria

8 Een ander soort informatiebehoefte
patiënt meldt zich met naam zoek in bestand niet gevonden voer nieuwe patiënt in vraag NAW-gegevens vraagt NAW-gegevens NAW-gegevens voer NAW-gegevens in Opmerking: ter wille van de illustratieve werking is één en ander sterk vereenvoudigd weergegeven. vraag medische gegevens vraagt medische gegevens medische gegevens voer medische gegevens in patiëntenkaart afdrukken overhandigt patiëntenkaart 26

9 De plaats van de informatievoorziening
Bedrijf Bedrijfsprocessen Bedrijfsfuncties Afdelingen Bedrijfsactiviteiten Functionarissen Werkplekken Informatiesysteem- functies In Gegevens- opslag Uit 33

10 Werkplekomgeving "Buiten" "Buiten" Gemeen- schappelijke faciliteiten
Bureau Bureau In In In Bureau Uit "Buiten" "Buiten" Persoonlijke faciliteiten Werkplek 39

11 Administratieve organisatie
Wie doet wat, wanneer en op grond van welke informatie? Het geheel van afspraken en regels waardoor de informatievoorziening werkt zoals ze werkt. Een beschrijving van de administratieve processen.

12 Aspecten van vastlegging AO
aard van de handelingen tijdselement documenten informatie geografische plaats organisatorische plaats afdelingen en personen frequentie techniek

13 Mate van detaillering van vastlegging AO
Functie Studentenadministratie Onderhouden studentgegevens Rekeningen collegegeld sturen Verwerken betalingen collegegeld Taak Aanmaken rekeningen Afdrukken rekeningen Versturen rekeningen Activiteit Applicatie starten Selecteren doelgroep ‘Start’-knop indrukken Handeling

14 De positie van de adminstratieve organisatie
Bedrijfsprocessen ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE Organisatie Gegevens

15 Kwaliteitsattributen van informatie
Juistheid Volledigheid Actualiteit Nauwkeurigheid Controleerbaarheid 46


Download ppt "Gegevens/Informatie/Kennis"

Verwante presentaties


Ads door Google