De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gegevensbeheer Karin Diederiks KOAC•NPC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gegevensbeheer Karin Diederiks KOAC•NPC."— Transcript van de presentatie:

1 Gegevensbeheer Karin Diederiks KOAC•NPC

2 Aanleiding Veranderende marktverhoudingen Verschuiven van risico’s
Andere contractvormen Marktpartij levert betere kwaliteit tegen lagere kosten

3 Onderhouds- en monitoringsysteem
Verantwoordelijkheid marktpartij beheer van de assets inzicht geven in de conditie van de assets de eisen waaraan de assets moeten voldoen Onderdeel van asset management

4 Wiel niet opnieuw uitvinden
Beheren is niet nieuw Samenbrengen van informatie uit verschillende bronnen Toepassen van reeds bestaande methodieken en systemen Beheren is zo oud als de weg naar Rome

5 Onderhouds- en monitoringsysteem
Voor verschillende doeleinden - Eigen bedrijfsproces - Verantwoording afleggen - Communicatie opdrachtgever – opdrachtnemer Oneindig veel mogelijkheden

6 Onderhouds- en monitoringsysteem
Functies: - Beheren van gegevens - Analyseren van gegevens - Presenteren en rapporteren van gegevens - Uitwisselen van gegevens Voorwaarde is eenvoud in input en output

7 Geo-informatie 80% van alle informatie heeft ruimtelijke component
Geo-informatie steeds belangrijker voor de uitvoering van beheer. Met name koppeling van administratieve data met GIS. 80% van alle informatie heeft ruimtelijke component

8 Verschillende type systemen
GIS georiënteerde systemen Gericht op Geo informatie Visueel sterk Data verwerking en rapporteren zwakker Administratieve beheersystemen Gericht op data verwerking en rapporteren Visualisatie omslachtig Geo en administratieve info beide onontbeerlijk

9 Administratief incl. GIS
Efficiënt databeheer waardoor Kostenbesparing Kwaliteitsverbetering Optimale presentatie en rapportage mogelijk-heden waardoor Verbeteren communicatie Modulair opgezet Het beste van twee werelden

10 Vertrouwen door objectieve analyse
Data analyse Toetsing contracteisen bestaande systematiek: NEN, CROW, RWS, etc. Planning onderhoud Monitoring gedrag in de tijd Relaties leggen Vertrouwen door objectieve analyse Vertrouwen door objectieve gegevens

11 Analyse op alle niveaus benodigd
Data analyse Op verschillende niveaus - Netwerk - Trajecten/netwerkschakels - Object - Lokaal Analyse op alle niveaus benodigd

12 Data uitwisseling Efficiëntie door gezamenlijk beheer van gegevens
Partijen delen daar waar nodig (geo)data Daarvoor is samenwerking en vertrouwen nodig Gegevens moeten compleet en actueel zijn Duidelijkheid over de uitgangspunten van de gegevens Efficiëntie door gezamenlijk beheer van gegevens

13 Vertrouwen door heldere afspraken
Eisen en meetmethode Meetgegevens Contracteis is vaak anders dan monitoringseis van opdrachtgever - Meetmethode is daardoor ook anders - Gegevens lijken vergelijkbaar maar zijn het niet Oplossing In systeem vastleggen welke methode en welke eisen van toepassing zijn Vertrouwen door heldere afspraken

14 Uitwisselbaar door eenduidigheid
Vakindeling Eenduidige vakindeling noodzakelijk Vergelijking en uitwisselbaarheid data Van belang voor monitoring Efficiëntie Onafhankelijk van onderhoudsvakken Achterliggende meetgegevens blijven altijd beschikbaar Uitwisselbaar door eenduidigheid

15 Vakindeling en meetresultaten

16 Onderhouds- en monitoringsysteem
Resultaat Geeft alle data voor iedereen betekenis Geeft transparantie en vertrouwen in de data Efficiënt managen van grote datasets Nuttig voor onderzoek, analyse en leren Uitbreidbaar met nieuwe data Direct operationeel Geeft structuur voor heldere communicatie

17 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Gegevensbeheer Karin Diederiks KOAC•NPC."

Verwante presentaties


Ads door Google