De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 3 – Gegevens verzamelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 3 – Gegevens verzamelen"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 3 – Gegevens verzamelen
Onderzoek doen Hoofdstuk 3 – Gegevens verzamelen

2 Gegevens verzamelen

3 De 7 stappen van gegevens verzamelen
De belangrijkste keuzen die de onderzoeker zal moeten maken bij het verzamelen van gegevens zijn onderverdeeld in de volgende 7 stappen: Bestaande of nieuwe informatie Open of gesloten vragen Directe of indirecte vragen Observatie of interview Het onderzoeksinstrument Bepaal of een steekproef nodig is Beslis hoe de gegevens verzameld worden

4 1. Bestaand materiaal Vergelijkbaar onderzoek voorhanden?
Voordelen: snel, lage kosten, niet afhankelijk van anderen Bij hergebruik letten op: Doel van eerder onderzoek Methode van onderzoek Ethische aspecten: toezeggingen van proefpersonen, bronverwijzingen

5 2. Open of gesloten vragen
Onderzoek Gestructureerd => gesloten vragen Ongestructureerd => open vragen De methode van gestructureerde gegevensverzameling verdient meestal de voorkeur Betrouwbaarheid en mogelijkheden tot kwantitatieve analyse

6 3. Directe of indirecte vragen
Er zijn onderzoeksonderwerpen die respondenten te bedreigend vinden om het er rechtstreeks over te hebben Indirecte vragen verdienen dan de voorkeur 4. Observatie of interview Observatie is een onderzoekstechniek dat gebruik maakt van waarnemen Experiment Participatieve observatie Casestudy

7 4. Observatie of interview
Wanneer je er achter wilt komen wat de mening, opinie of houding van mensen is, is het het beste om er naar te vragen Nadeel Lagere betrouwbaarheid door: mensen zijn niet altijd even objectief over het eigen gedrag mensen maken graag een goede indruk en dat beïnvloedt het antwoord dat zij geven ('sociale wenselijkheid') Structuur door mondelinge vragenlijst

8 5. Het onderzoeksinstrument
Hergebruik Uit eerder onderzoek kun je gebruik maken van vragen, vragenlijsten, testen, schalen en andere onderzoeksinstrumenten van andere onderzoekers Let ook hier weer op Doel van eerder onderzoek Methode van onderzoek Ethische aspecten Zelf maken Bijvoorbeeld een eigen vragenlijst maken. Tip: eerst een pilot doen, voordat je je instrument gebruikt

9 6. Bepaal of een steekproef nodig is
Een steekproef is een groep van eenheden at random getrokken uit de populatie waarbij bepaalde gegevens worden verzameld         Let op de betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid van een meting! Voorbeeld: Een betrouwbare uitspraak, die onnauwkeurig is: ‘Morgen wordt het tussen de 10°C en 30°C’. Een nauwkeurige uitspraak, die niet erg betrouwbaar is: ‘Morgen wordt het 15°C’

10 Steekproef Omvang Representativiteit Netto steekproef
Soorten steekproef Kwaliteit Betrouwbaarheid Vormen van validiteit Criteriumvaliditeit Externe validiteit Predictieve validiteit

11 7. Beslis hoe de gegevens verzameld worden
Selecteer de gegevens Niet alle informatie die verzameld is, is van belang voor de beantwoording van de onderzoeksvraag. Het is dan ook van belang alleen de voor de onderzoeks-vraag relevante informatie te selecteren voor verdere analyse Orden de gegevens Maak klassen, turf, etecetera Schaal de gegevens Om gegevens te kunnen analyseren is het bij het verzamelen van de gegevens al zaak om te bekijken van welk meetniveau de onderzoeksgegevens zijn

12 het meetniveau van de variabelen
Het nominale meetniveau Voorbeeld: de landen in Europa, de maanden waar de ‘R’ in zit Het ordinale meetniveau Voorbeeld: de kleuren banden bij judo, de hoogte van een opleiding (lbo, mbo, hbo) Het interval-meetniveau Voorbeeld: graden Celsius, de kosten van een taxirit. (2 maal 25 graden Celcius is niet gelijk aan 50 graden Celcius) Het ratio-meetniveau Voorbeeld: lengte, gewicht. (10m-5m)/5m = 1 en (10kg-5kg)/5kg = 1

13 Kwaliteit bij het verzamelen van gegevens
validiteit dit is de vraag wat nu eigenlijk wordt gemeten betrouwbaarheid en nauwkeurigheid deze voorwaarden kunnen worden gezien als de technische voorwaarden voor een goede meting aanvaardbaarheid dit betreft de acceptatie van ethische aspecten van het onderzoek bruikbaarheid dit betreft kenmerken die bij toepassing in de praktijk van belang zijn

14 Aanvaardbaarheid van onderzoek
Onderzoek is aanvaardbaar indien: het voor de respondenten duidelijk is wat het doel van het onderzoek is groeperingen en belanghebbenden eerlijk en rechtvaardig worden bejegend respondenten met respect worden behandeld

15 Gegevensbescherming 1. Informeer de respondent over het doel van het onderzoek 2. Respecteer de mening van de respondent, ook als deze niet mee wil doen aan het onderzoek 3. Verzamel niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek 4. Extra zorgvuldigheid is geboden bij het verzamelen en verwerken van gegevens die betrekking hebben op de identiteit van respondenten of de sociale norm 5. Verwerk gegevens in identificeerbare vorm niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek, anonimiseer zo snel mogelijk 6. Rapporteer nooit over individuele respondenten met identificeerbare gegevens tenzij de respondent daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven 7. Neem technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verzamelde gegevens tegen onrechtmatig gebruik


Download ppt "Hoofdstuk 3 – Gegevens verzamelen"

Verwante presentaties


Ads door Google