De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek naar competentiegericht beoordelen in het groene onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek naar competentiegericht beoordelen in het groene onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek naar competentiegericht beoordelen in het groene onderwijs
03/04/2017 Onderzoek naar competentiegericht beoordelen in het groene onderwijs Judith Gulikers, leerstoelgroep Educatie en competentiestudies, Wageningen Universiteit

2 Opzet Onderzoeksobject en randvoorwaarden
Problemen bij uitvoering in de praktijk en wetenschappelijke proces Tips voor omgaan met problemen Geleerde lessen

3 Onderwerp van onderzoek
Kwaliteit van summatieve competentiegerichte assessments (CGAs) in het groene onderwijs Inzicht krijgen in daadwerkelijk gebruikte CGAs in groene onderwijs Nieuwe kwaliteitscriteria gebruiken om deze te evalueren bij verschillende stakeholders Relatie kwaliteitscriteria en kenmerken van CGA

4 Probleem 1: veel variatie
CGA is breed 1 CGA heeft vele verschijningsvormen in praktijk Niet CGA-methode, maar operationalisatie in bepaalde school bepaalt de kwaliteit Oplossing: zo vergelijkbaar mogelijk maken 1 CGA methode selecteren Op basis van literatuur onderscheidende kenmerken benoemen Uitwerkingen in verschillende contexten in kaart brengen ahv. deze onderscheidende kenmerken

5 Probleem 2: Wat men zegt ≠ wat men doet
AOC-plannen op papier (visie) Vertaling naar een concreet CGA door docententeam Interpretaties van verschillende docenten/assessoren Daadwerkelijke uitvoering Oplossing: niet alleen luisteren, ook zelf kijken en kritisch zijn Met onderscheidende kenmerken verschillende bronnen (1-4) onderzoeken Daadwerkelijke assessments observeren Bevindingen (ook van verschillen) terugkoppelen

6 Probleem 3: onderzoeken van nieuw fenomeen
Praktijk en wetenschap spreekt niet dezelfde taal Stakeholders snappen niet goed wat je vraagt Vragenlijsten blijken niet te werken (slechte validiteit) Leerlingen (maar ook docenten) lezen niet Oplossing: meer kwalitatieve dataverzameling en expert ondersteuning  Maar dit vraagt meer en (wetenschappelijk) moeilijkere data-analyse en rapportage

7 Probleem 4: wetenschappelijk omgaan met kwalitatieve data
Analyse methoden zijn vaak ingewikkeld en zeer uitgebreid Valkuil om teveel te interpreteren Gevoel oproepen “dat je maar wat gedaan hebt” of aan “self-fulfilling prophecy” doet Oplossing: structuren, objectiveren en expliciteren Interview structureren aan hand van theorie 2 onderzoekers of opnemen Zoek grote lijn in een analyse methode om data te structuren en analyseren Membercheck van je interpretaties bij deelnemers Interpretatie controleren door mede-onderzoeker

8 Probleem 5: Dissiminatie
Wetenschappelijk artikel Veel vraag naar evidence-based en kwalitatief onderzoek, maar toch moeilijker te publiceren Tips Kritisch kijken naar je onderzoeksvragen. Echte praktische vragen weg! Relatie onderzoeksvragen – onderzoekscontext – methode beargumenteren Mixed-Methods doen het goed! Methode/analyse sectie: expliciet beschrijven Resultaten: waar mogelijk ondersteunen met citaten uit alle groepen Discussie: blijf bij directe implicaties Implicaties voor theorie en onderzoek, naast praktische implicaties

9 Overige praktische problemen / tips
Zoek één contactpersoon voor communicatie Bekijk curriculum en zoek hoe/wanneer je op school moet zijn Sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande overleggen/evaluaties Bezoek praktijkmensen op hun eigen werkplek Vooraf toestemming vragen aan deelnemers

10 Geleerde lessen Baseer je vooraf zoveel mogelijk op theorie/literatuur/bestaande instrumenten en houd dit in altijd voor ogen Niet meegaan met ‘waan-van-de-praktijk’ Zorg voor een zo goed mogelijk beeld van je context Zoek mogelijkheden om contexten te vergelijken Spreek hun taal en sluit aan bij hun vragen Vergroten van medewerking/acceptatie

11 Geleerde lessen Zoek kwalitatieve data-analyse en vind hier structuur in Beschrijf structuur en aanpak voor herhaalbaarheid Ben je bewust van mogelijkheden tot interpretatie Laat zoveel mogelijk controleren door originele onderzoeksgroep Maak analyse-stappen inzichtelijk en laat stappen en interpretatie controleren door andere onderzoeker (studentassistent)

12 Bedankt! en………..veel succes! Judith.gulikers@wur.nl
03/04/2017 Bedankt! en………..veel succes! © Wageningen UR


Download ppt "Onderzoek naar competentiegericht beoordelen in het groene onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google