De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Criteriumgericht Beoordelen - beroepsbekwame toetsing – VELON 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Criteriumgericht Beoordelen - beroepsbekwame toetsing – VELON 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Criteriumgericht Beoordelen - beroepsbekwame toetsing – VELON 2014
HvA; Domein Onderwijs & Opvoeding, IOP

2 Doel Beroepsbekwame beoordeling
Waar staat de student in zijn professionele ontwikkeling tot startbekwaam docent? Vaststellen van het actuele hbo- en competentieniveau van de student. Beargumenteren waarom je vindt wat je vindt als beoordelaar. Weet wat je vraagt Efficiënt komen tot de essentie: Komen tot de gewenste verdieping in begeleidingsgesprekken en assessments HvA; Domein Onderwijs & Opvoeding, IOP

3 Toetsvormen binnen HO kennistoets voortgangstoets kennis assessment
casustoets overall toets assessment stagebeoordeling praktijkopdracht afstudeeropdracht intakeassessment portfolio functioneringsgesprek projectopdracht vaardigheden houding competenties vaardighedentoets reflectieopdracht HvA; Domein Onderwijs & Opvoeding, IOP

4 HBO – niveau In welke mate laat student zelfstandig handelen zien?
(probleem oplossen) Waaruit blijkt het integratieve denken & handelen. De koppeling Praktijk – Theorie. Waaruit blijkt het reflectieve vermogen? Hoe laat de student dit zien? Wordt er transfer gemaakt? (gestructureerd en volgens een methodiek) Eigenheid van de student als professional. Waar is dit terug in te zien? Heeft de student eigen visie op het onderwijs? HvA; Domein Onderwijs & Opvoeding, IOP

5 Onderzoeksopzet Doelen:
Beschrijven van de verschillende professionele niveaus van assessoren tijdens de afname van het criteriumgericht interview (CGI). Deze beschrijving levert een kwaliteitsrubriek op bij drie onderzoeksgroepen - ongetrainde assessoren; - getrainde assessoren; gecertificeerde assessoren. Legitimatie en rechtvaardiging van de trainingen en certificering van de assessoren. HvA; Domein Onderwijs & Opvoeding, IOP

6 Aanpak van onderzoek Aan de hand van opgenomen assessment gesprekken (DVD’s) en directe analyse van CGI-gesprekken tijdens bekwaamheidsproeven en de assessmenttrainingen worden de gedragsinterventies die de assessoren maken beschreven. Assessorenprofiel is vastgesteld beoordelingskader (Inspectie en Hobéon) Gebruik van WACKER –methodiek & formulier gedragsobservatie CGI Onderzoekerstriangulatie toegepast: Naast onderzoeker, drie andere gekwalificeerde beoordelaars van assessoren ingeschakeld op dataverwerking en interpretatie. HvA; Domein Onderwijs & Opvoeding, IOP

7 Waar vind je dat je zelf staat als beoordelaar / begeleider?
Lees de kwaliteitsrubriek criteriumgericht beoordelen door. Scoor jezelf (vinkje (v) geven) waar je vindt dat je zelf staat als mentor. Omcirkel die vinkjes waarvan je vindt dat daar jouw ontwikkelpunten liggen. Kom tot een eigen top drie van ontwikkelpunten/leerdoelen

8 Discussie Helpt de kwaliteitsrubriek opleiders bij de bewustwording
Van de eigen beoordelingskwaliteiten? Ervaar je de rubriek als een zinvol en waardevol instrument? Is de rubriek te gebruiken als ontwikkelingsgericht instrument voor beroepsbekwaam beoordelen? Welke kwaliteit (zie niveaus) mogen we verwachten als minimumniveau van opleiders? ………… HvA; Domein Onderwijs & Opvoeding, IOP

9 Begeleiden & Beoordelen zijn tenslotte 2 kanten van dezelfde
Verwachting is dat de kwaliteit van criteriumgericht beoordelen in het gehele HBO-curriculum bevordert. Dezelfde beoordelingskwaliteiten worden ook bij andere complexe integratieve toetsvormen gebruikt. Denk aan het beoordelen maar ook begeleiden (formatieve beoordeling) van stage- en projectopdrachten. Begeleiden & Beoordelen zijn tenslotte 2 kanten van dezelfde medaille namelijk Opleiden! HvA; Domein Onderwijs & Opvoeding, IOP

10 Profiel Assessoren Gedragsindicatoren: creëert een sfeer waarin de student volledig tot zijn recht kan komen; brengt structuur aan in het assessmentgesprek; past verschillende vraag- en gesprekstechnieken op het juiste moment toe om: - het competentieniveau van de kandidaat doelgericht te achterhalen; - regie te houden in gesprek; relateert ervaringen, werkwijze en bewijzen die de kandidaat inbrengt, aan relevante competentiecriteria; herkent producten als bruikbaar bewijs; komt tot een onderbouwd eindoordeel en brengt dit op overtuigende en constructieve wijze over; geeft ontwikkelingsgerichte feedback; legt het oordeel op toegankelijke wijze vast in een rapportage; gaat adequaat en klantgericht om met eventuele bezwaren tegen het eindoordeel. HvA; Domein Onderwijs & Opvoeding, IOP

11 Voor meer informatie en/of toesturen van onderzoeksverslag: Expertiseontwikkeling en Professionalisering van de assessor Inge Oudkerk Pool HvA; Domein Onderwijs & Opvoeding, IOP


Download ppt "Criteriumgericht Beoordelen - beroepsbekwame toetsing – VELON 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google