De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT voor een bewuste stap naar het hbo

Verwante presentaties


Presentatie over: "MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT voor een bewuste stap naar het hbo"— Transcript van de presentatie:

1 MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT voor een bewuste stap naar het hbo
Ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam en ROC Flevoland docentendag juridische dienstverlening

2 Overstap mbo naar hbo Jaarlijks stroomt landelijk 70% van de mbo’ers van juridische opleidingen door naar het hbo. Daarvan kiest bijna de helft voor een juridische opleiding. Elk jaar valt 45% van deze overstappers binnen 1 jaar weer uit.

3 Film: overstappers mbo naar hbo
Wat denkt u dat er mis gaat bij de overstap? Noteer een opmerking die u het meest raakt!

4 Doel van het assessment
Mbo’ers bewust laten nadenken over de overstap naar het hbo. Mbo’ers tijdens hun opleiding inzicht geven in hun beheersing van een aantal algemene hbo-competenties. Het assessment is ontwikkelingsgericht. Voor het assessment kan een deelnemer niet zakken!

5 Algemene hbo-competenties
Het doorstroomassessment beoordeelt en geeft advies op de onderstaande vier competenties: Reflecterend vermogen Sterke en zwakke punten kennen Leervermogen Kunnen plannen en zelfstandig leren Probleemoplossend vermogen Vanuit verschillende perspectieven kijken, oplossing onderbouwen Communicerend vermogen Mondeling, schriftelijk, begrijpend lezen en de MOTIVATIE om door te willen naar het hbo.

6 Waaruit bestaat het assessment?
Tekstverklaring maken Reflectieopdracht Portfolio maken Portfolio gesprek Advies Actie

7 Portfolio maken Wat zit er in het portfolio? curriculum vitae
motivatiebrief een zelfbeoordeling een feedbackformulier ingevuld door stagebegeleider of docent bewijsmateriaal voor de competenties, zoals: verslagen (van stages of projecten) reflecties logboeken ervaringen tekstverklaring

8 Portfoliogesprek Gesprek van 45 minuten met een of twee assessoren.
De assessor stelt vragen over het portfolio. Ervaringen met de competenties staan centraal. Met de assessor bespreekt de mbo’er waar hij goed en minder goed in is. Hij geeft voorbeelden en vertelt over zijn ervaringen (stage, werk, hobby’s) . De mbo’er praat over waarom hij naar het hbo wil.

9 Advies De asssessor…. Schrijft een advies op basis van het portfolio en het gesprek. Geeft feedback over de mate waarin de competenties beheerst worden. En geeft advies over ontwikkelpunten.

10 Ervaringen mbo-hbo doorstroomassessment
In januari 2008 heeft een groep van tien mbo’ers van de opleiding Juridische Dienstverlening van het ROCvA deelgenomen aan het mbo-hbo doorstroomassessment. Wat vonden de deelnemers van het assessment en wat hebben ze er aan gehad? Het DSA is in 2006 ontwikkeld. Toen met een aantal mbo’ers van verschillende opleidingen uitgeprobeerd. Pilot bij ICT-opleidingen ROC-Flevoland in 2007 In 2008 bij juridsche dienstverlening. Bij deze groep hebben we navraag gedaan. We noemen het geen onderzoek: te kleine groep, maar we willen hun reacties toch met jullie delen, om een indicatie te geven van wat ze ervan vinden. Ze zaten halverwege het laatste jaar.

11 Heeft het assessment geactiveerd?
Ben je door het dsa bewuster gaan nadenken over de overstap, je meer gaan oriënteren en / of met je ontwikkelpunten aan de slag gegaan? “Ik ben me meer gaan oriënteren op het alternatief: Sociaal Juridische Dienstverlening, door contact op te zoeken met een student, informatie te verzamelen. Het maakte me zekerder van mijn keuze voor Hbo-rechten.” “Er was op mijn oude school geen ruimte om aan de ontwikkelpunten te werken.” Heeft het dsa geactiveerd? Ben je door het dsa bewuster gaan nadenken over de overstap, je meer gaan oriënteren en / of met je ontwikkelpunten aan de slag gegaan? Het merendeel (4 van de 7) is bewuster over de overstap gaan nadenken, terwijl de overige 3 aangeven dat ze al zeker waren over de overstap naar het hbo. Twee van de zeven deelnemers is zich meer gaan oriënteren o.a. door het volgen van een open dag, meeloopdag of door extra informatie te raadplegen. Slechts één deelnemer geeft expliciet aan dat ze aan de ontwikkelpunten aandacht heeft geschonken, door ze te bespreken met de studieloopbaanbegeleider.

12 Geholpen bij de beslissing?
Heeft het dsa je geholpen bij de beslissing om wel / niet door te studeren aan het hbo? “Ik was al heel zeker van mijn overstap naar het hbo. Ik vond het mbo zo makkelijk, dus het was al helder voor mij.” Heeft het dsa beïnvloed? Heeft het dsa je geholpen bij de beslissing om wel / niet door te studeren aan het hbo? Zes van de zeven deelnemers geven aan dat ze voorafgaand aan het assessment al besloten hadden om door te studeren aan het hbo. Het assessment heeft daar geen invloed op gehad. Voor twee van hen vormde het assessment wel een bevestiging om door te studeren. “Ik was al heel zeker van mijn overstap naar het hbo. Ik vond het mbo zo makkelijk, dus het was al helder voor mij.”

13 Wat doen ze nu? Doorgestroomd? Studieresultaten?
Zes deelnemers naar het hbo (hbo-rechten). Studieresultaten? Drie deelnemers: 0 – 20% studiepunten. Twee deelnemers: 60 – 80% studiepunten. Eén deelnemer: 100% studiepunten. Zes van de zeven deelnemers zijn doorgestroomd naar het hbo (hbo-rechten). Van drie van de zes hbo’ers zijn de studieresultaten tot dusver teleurstellend, zij hebben 0 – 20% van de studiepunten behaald. Eén van de deelnemers gaat als een speer, en haalde al haar studiepunten. De overige twee hebben 60 – 80% van de studiepunten behaald.

14 “Het was een leuke ervaring, en je wordt er toch zekerder van.”
Wat vonden ze ervan? “Het was een leuke ervaring, en je wordt er toch zekerder van.” “Door het doorstroomassessment kun je zien wat je de afgelopen jaren hebt geleerd of juist niet.” “Je krijgt er een beter beeld van jezelf door. Je komt achter dingen die je niet wist van jezelf, bijvoorbeeld dat ik veel doorzettingsvermogen heb.” “Ze zouden het alle mbo’ers moeten laten doen. Er zijn nu best veel klasgenoten naar het hbo gegaan, waarvan ik denk dat ze het echt niet aan zullen kunnen.” Algemene mening over het doorstroomassessment Vijf van de zeven deelnemers is blij het assessment gedaan te hebben, terwijl de andere twee neutraal zijn hierover. Alle deelnemers raden andere mbo’ers ook aan om het doorstroomassessment te doen. Vier van de zeven deelnemers vonden het assessment leerzaam, en evenveel geven aan dat ze meer vertrouwen hadden gekregen dat ze het hbo aan zouden kunnen. DUS: In principe zijn ze positief over het assessment, en raden ze ook andere mbo’ers aan het te doen. Maar, opvallend is dat de meeste zo standvastig waren over hun beslissing om al dan niet door te studeren. En verder viel op dat weinig mbo’ers echte acties hebben ondernomen nav het dsa. ZIE VERDER: In map. (waaier vind je ook het internet adres)

15 Assessment in studieprogramma
Kerntaak 2: Stuurt de eigen loopbaan Reflecteert op eigen kwaliteiten en motieven. Onderzoekt welk werk er is en wat bij hem past. Stuurt de eigen loopbaan en onderneemt acties die daarbij nodig zijn. Welke activiteiten die bijdragen aan deze kerntaak vinden al plaats in het studieprogramma van uw mbo’ers? En waar plaatst u ze op de tijdlijn? Waar zou het mbo-hbo doorstroomassesment eventueel passen? Maak uw eigen tijdlijn & krijg nieuwe ideeën door in groepjes van vier elkaars tijdlijnen te bespreken.


Download ppt "MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT voor een bewuste stap naar het hbo"

Verwante presentaties


Ads door Google