De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingsgericht Competentie Onderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingsgericht Competentie Onderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingsgericht Competentie Onderzoek
12 maart 2007 Ontwikkelingsgericht Competentie Onderzoek Ontwikkelingsgericht assessment in relatie tot leergemeenschap Maartje Swinkels, Mieke Wijdeveld, Hans van Huijgevoort 12 maart 2007 Fontys OSO/FLOT Fontys OSO/FLOT

2 Ontwikkelingsgericht CompetentieOnderzoek
12 maart 2007 Leergemeenschap “Een leergemeenschap bestaat uit een groep mensen die een actieve, reflectieve samenwerkende, leergerichte en groeibevorderende benadering ontwikkelt ten aanzien van de raadsels, problemen en onduidelijkheden van onderwijs en leren” Verbiest 2004 OMO stelde een typisch ‘beheersmatige’ vraag. Logisch gezien vanuit hun belang. In het antwoord hebben we gezocht naar een manier om relatief snel te komen wat studenten echt belangrijk vinden, hoe ze zichzelf zien in de ontwikkeling tot docent, wat hen motiveert, hoe ze met tegenslagen omgaan. We hebben ons gericht op de ontwikkeling van een instrument dat reflectie bevordert en waarmee patronen in het omgaan met situaties zichtbaar kunnen worden gemaakt. Doel is te komen tot integratie van ervaringen en m.n. de betekenis die de student aan deze ervaringen toekent voor professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. 12 maart 2007 Fontys OSO/FLOT

3 Wat vraagt dit van deelnemers?
Ontwikkelingsgericht CompetentieOnderzoek 12 maart 2007 Wat vraagt dit van deelnemers? Eigen beroepsidentiteit ontwikkelen Zelfsturend vermogen Tegemoetkomen aan vragen van de school OMO stelde een typisch ‘beheersmatige’ vraag. Logisch gezien vanuit hun belang. In het antwoord hebben we gezocht naar een manier om relatief snel te komen wat studenten echt belangrijk vinden, hoe ze zichzelf zien in de ontwikkeling tot docent, wat hen motiveert, hoe ze met tegenslagen omgaan. We hebben ons gericht op de ontwikkeling van een instrument dat reflectie bevordert en waarmee patronen in het omgaan met situaties zichtbaar kunnen worden gemaakt. Doel is te komen tot integratie van ervaringen en m.n. de betekenis die de student aan deze ervaringen toekent voor professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. 12 maart 2007 Fontys OSO/FLOT

4 Ontwikkelingsgericht CompetentieOnderzoek
12 maart 2007 OCO: beoogd effect Integratie van ervaringen Motivatie en zelfkennis stimuleren Autonomiebevordering Reflectief leren ondersteunen Aanzetten tot actie Leren bevorderen Een instrument tot zelfreflectie. Geen test die zegt ‘hoe je bent’ maar een bewustwording, een zelfonderzoek dat leidt tot inzicht en daarmee een basis biedt om sturing te geven aan eigen ontwikkeling. Instrument is gebaseerd op een opvatting: de mens is interactief ontwikkelend. Het (zelf)verhaal is de uiting van de persoon. Dit verhaal wordt geconstrueerd in een dialoog met de ander. Wisselende contexten leveren wisselende dialogen op. 12 maart 2007 Fontys OSO/FLOT

5 Ontwikkelingsgericht CompetentieOnderzoek
12 maart 2007 OCO instrument Introductiebijeenkomst Vragenlijst on-line Nagesprek Actieplan Evaluatie en ervaringsverslag Instrument ruim opgevat: eigenlijk een manier van werken. De kern is een vragenlijst waarin gevoelens worden gekoppeld aan uitspraken, kernachtige formuleringen, die voor de studenten een specifieke betekenis hebben. In deze formuleringen wordt het verhaal ‘verteld’. Een ander aspect is de methodische ondersteuning: relaties tussen de kernzinnen worden zichtbaar in overeenkomst tussen gevoelspatronen. Hiervoor wordt een statistische analyse gebruikt. Het nagesprek wordt gevoerd op basis van een rapport waarin de onderlinge relaties op basis van statistiek zijn weergegeven. In het nagesprek gaat het om de vraag welke betekenis de persoon geeft aan de gevonden samenhang. Door koppeling aan een gevoelspatroon dat samenhangt met ‘Hoe ik als docent wil zijn’ wordt een gewenste richting van ontwikkeling geformuleerd en deze wordt omgezet in een concreet actieplan. 12 maart 2007 Fontys OSO/FLOT

6 Introductiebijeenkomst
Ontwikkelingsgericht CompetentieOnderzoek 12 maart 2007 Introductiebijeenkomst Is gebaseerd op de competentiekaart van de opleiding Is gericht op hoe jij het werken in de stageschool ervaart. Is geen test, maar een instrument dat je helpt bij het nadenken over je ontwikkeling als leraar. Is gebaseerd op de ZelfKonfrontatieMethode (ZKM) en de waarderingstheorie. Doet geen uitspraken over wat je kunt, maar laat je stilstaan bij wat voor jou belangrijk is. Voor welk type onderwijs ben ik het meest geschikt? Zit ik op mijn plaats in het onderwijs? 12 maart 2007 Fontys OSO/FLOT

7 Ontwikkelingsgericht CompetentieOnderzoek
12 maart 2007 Vragenlijst online 12 maart 2007 Fontys OSO/FLOT

8 Ontwikkelingsgericht CompetentieOnderzoek
12 maart 2007 Eigen ervaring Hoe voel ik mij de laatste tijd in het algemeen in mijn leergemeenschap? Hoe zou ik me willen voelen? Beschrijf, zo concreet mogelijk, een situatie of gebeurtenis binnen je leergemeenschap die je erg bezig houdt 12 maart 2007 Fontys OSO/FLOT

9 Ontwikkelingsgericht CompetentieOnderzoek
12 maart 2007 Nagesprek Hier ingaan op: Motieven Positieve en negatieve scores Mogelijke combinaties De onderlinge relatie: patronen die op elkaar lijken (basis voor modaliteitsanalyse). 12 maart 2007 Fontys OSO/FLOT

10 Ontwikkelingsgericht CompetentieOnderzoek
12 maart 2007 Eigen analyse Hoe is de relatie tussen hoe jij je nu voelt en hoe jij je zou willen voelen? Hoe is de relatie tussen de beschreven situatie en hoe jij je nu voelt resp. hoe je je zou willen voelen? Wat zegt dit over jou? Wat zegt dit over de leergemeenschap? 12 maart 2007 Fontys OSO/FLOT

11 Ontwikkelingsgericht CompetentieOnderzoek
12 maart 2007 Voorbeeld student Ik zou me als docent willen voelen Z= 26 A=29 P=28 N=0 Ik geniet er in het bijzonder van als ik een leuk contact heb met leerlingen en dat ze ook na de les af en toe uit zichzelf een praatje met me maken Z= 24 A=28 P=27 N=0 Ze me niet alleen zien als de docent, maar ook als steun krijgen, mee kunnen lachen Niet alleen met eigen vak bezig. Zie er kick in ze op het rechte pad te houden, zó ontwikkelen, positief beïnvloeden Ik vind het fijn als leerlingen weten dat ik er voor ze ben en daardoor positieve dingen terugkrijg. Als ik als mentor zorg kan dragen voor mijn leerlingen denk ik dat ik daar erg van kan genieten. Ook genieten van zélf die ontwikkeling aangaan. Grens aangeven vind ik moeilijk! Ik wil wel een persoonlijke sfeer, maar ook met een grens. Koppeling naar de grens komt voort uit: Bij H2b was er een hele onprettige werksfeer en bepaalde leerlingen waren daar verantwoordelijk voor. Ik heb toen een hele nieuwe klassenindeling gemaakt om die personen uit elkaar te halen. Moeite met grens stellen: ik cijfer mezelf graag weg. 12 maart 2007 Fontys OSO/FLOT

12 Ontwikkelingsgericht CompetentieOnderzoek
12 maart 2007 Eigen actieplan Wat in de leergemeenschap wil ik anders? Wat ga ik daar zelf aan doen? Wat heb ik daarvoor nodig van de anderen? Wanneer en met wie ga ik dit communiceren? 12 maart 2007 Fontys OSO/FLOT

13 Ontwikkelingsgericht CompetentieOnderzoek
12 maart 2007 Actieplan Dagboekformulier Mijn belangrijkste bevindingen Werkblad positieve ervaringen Dagboek: momenten waarin het lukt contact te maken en grens te bewaken. Bevindingen: wat zijn de belangrijkste zaken, Wat ga je ermee doen? Positieve ervaringen: Waaraan wil ik werken? Hoe ver ben ik daar al in? Waaraan merk ik dat? Wat wil ik als eerste stap bereiken? Waaraan zou ik merken dat ik die bereikt heb? Wat heb ik nodig? Welke mogelijkheden voor hulp heb ik al binnen bereik? 12 maart 2007 Fontys OSO/FLOT

14 Evaluatie en ervaringsverslag
Ontwikkelingsgericht CompetentieOnderzoek 12 maart 2007 Evaluatie en ervaringsverslag Open formulier om eigen ervaringen te beschrijving Evaluatieformulier t.b.v. de opleiding 12 maart 2007 Fontys OSO/FLOT

15 Ontwikkelingsgericht CompetentieOnderzoek
12 maart 2007 Nadere informatie Maartje Swinkels: Mieke Wijdeveld: Hans van Huijgevoort: 12 maart 2007 Fontys OSO/FLOT

16 Ontwikkelingsgericht CompetentieOnderzoek
12 maart 2007 Ervaringen studenten 1 Ik heb een deel van de vraagstelling kunnen beantwoorden. Naast mijn rol als docent wil ik graag leerlingen begeleiden. Ook ben ik me wat bewuster geworden van bepaalde situaties Ik heb antwoord gekregen op mijn hoofdvraag. Het resultaat bevestigde iets wat ik misschien al wist, maar niet hardop voor mezelf durfde te zeggen 12 maart 2007 Fontys OSO/FLOT

17 Ontwikkelingsgericht CompetentieOnderzoek
12 maart 2007 Ervaringen studenten 2 Ik heb echt het gevoel dat ik er iets aan heb en dan niet alleen tijdens mijn stage en op school, maar ook in mijn sociale leven Ik wist eigenlijk van te voren al wel hoe ik er voor stond, maar nu werd het nog allemaal een keer bevestigd. 12 maart 2007 Fontys OSO/FLOT

18 Ervaringen begeleiders 1
Ontwikkelingsgericht CompetentieOnderzoek 12 maart 2007 Ervaringen begeleiders 1 Inzicht krijgen in drijfveren en motieven is erg confronterend, maar het geeft lucht. Zichtbaar enthousiasme! Eye-opener. Wat zij er IN stoppen is erg belangrijk! Explicitering van persoonlijk functioneren, in de opleiding én hun privé-leven. 12 maart 2007 Fontys OSO/FLOT

19 Ervaringen begeleiders 2
Ontwikkelingsgericht CompetentieOnderzoek 12 maart 2007 Ervaringen begeleiders 2 Student voelt zich begrepen en formuleert kern en actiepunten. Een toppertje: het actuele dilemma van de student, dat zich bevindt op het snijvlak van persoon en professie, wordt door middel van de ZKM glashelder boven water gehaald. Langere termijn? Student meer binden vanuit het contract met OMO. 12 maart 2007 Fontys OSO/FLOT


Download ppt "Ontwikkelingsgericht Competentie Onderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google