De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek naar aspecten van EVC Congres Levenlang leren op een HOger plan! EVC in perspectief Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek naar aspecten van EVC Congres Levenlang leren op een HOger plan! EVC in perspectief Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek naar aspecten van EVC Congres Levenlang leren op een HOger plan! EVC in perspectief Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland

2 EVC: een definitie Een proces waarin gekeken wordt naar wat een persoon weet en kan in relatie tot een standaard, met als doel erkenning, onafhankelijk van de leerweg.

3 Leven lang leren Gaat het alleen om competenties? Formeel leren Non-formeel leren Informeel leren context, intentie, structuur en de aanwezigheid van certificering

4 Het onderzoek Kenmerken en kwaliteit Zelfbeoordeling Percepties Portfoliobeoordeling Ondersteuning

5 Onderzoeksvragen 1.Wat zijn de algemene kenmerken van EVC en hoe zijn deze kenmerken gerelateerd aan de kwaliteitscriteria voor competentie assessment programma’s? 2.Is zelfbeoordeling een geschikte methode om kandidaten te ondersteunen bij het verzamelen van bewijzen? 3.Hoe percipiëren EVC-kandidaten, beoordelaars en begeleiders de kwaliteit van EVC? 4.Wat is de aanpak van beoordelaars in portfoliobeoordeling? 5.Welke ondersteuning is gewenst bij EVC en welke ondersteuning heeft de hoogste meerwaarde en efficiëntie?

6 Erkenning Verworven Competenties (EVC). Prior learning assessment (PLA) Recognition of prior learning (RPL) Accreditation of prior learning (APL) Credit for prior learning (CPL) Valuation and Validation of Prior Learning (VPL) Prior learning assessment and recognition (PLAR) Assessment of prior certificated learning (APCL) Accreditation of prior experiential learning (APEL) Assessment of experiential learning (AEL) Assessment of Work Based Learning (AWBL) Recognition of Current Competency (RCC) Skill Recognition (SR) Anerkennung von Kompetenzen Validation des Acquis de l’Experience (VAE) признание компетенций, полученных вне сферы формального образования и обучения

7 1. EVC-kenmerken en kwaliteit Kenmerken van EVC 1.Eerder leren 2.Systematische fasering 3.Methoden mix 4.Diversiteit van uitkomsten 5.Verantwoordelijkheid kandidaat 6.Investering 7.voordelen Kwaliteitseisen 1.Geschikt voor doel 2.Transparantie 3.Accepteerbaarheid 4.Vergelijkbaarheid 5.Eerlijkheid 6.Juiste niveau 7.Tijd en geld 8.Herhaalbaarheid van beslissingen 9.Betekenisvolheid 10. Onderwijsgevolgen 11. Authenticiteit 12. Zelfsturing

8 2. Inzet van zelfbeoordeling Vragenlijst onderzoek, Web-based, 1105 studenten aangeschreven, respons 39,1% Studenten kunnen aangeven of zij beschikken over relevante kennis en vaardigheden. Voor verschillende profielen worden verschillende bronnen voor bewijs gekozen en studenten die van zichzelf aangeven te beschikken over redelijk veel tot heel veel kennis over het domein, noemen meer bronnen, dan studenten die van zichzelf aangeven dat ze over weinig kennis beschikken. Studenten met een lage score op de toets hadden ook een lage zelfbeoordeling. Conclusie: zelfbeoordeling is een geschikt instrument voor EVC.

9 3. Percepties Vergelijking van percepties van kandidaten, assessoren en begeleiders t.o.v. EVC-procedure in twee domeinen. Vragenlijst aan de hand van de kwaliteitscriteria Resultaten: positieve percepties, verschillen t.a.v. cognitieve complexiteit Conclusie: de gebruikte EVC-procedure is een deugdelijke procedure, maar bij het ontwerp van deze procedures moet rekening gehouden worden met specifieke domeinkenmerken.

10 4. Portfolio assessment Onderzoek naar de beoordelingsaanpak, de percepties (t.a.v. eerlijkheid, bruikbaarheid en relevantie), de overtuigende kenmerken van de portfolio’s om te komen tot een besluit en het gebruik van de beoordelingscriteria. Vragenlijst en interviews Portfoliobeoordeling is moeilijk (context-gebonden, persoonlijk) Gebruik van portfolio is relevant, eerlijk en bruikbaar Interview is extra mogelijkheid, maar geen verplicht onderdeel of recht van de kandidaat Beoordelingscriteria als ‘relevant, actueel, authentiek en op het juiste niveau’ zijn multi-interpretabel

11 5. Ondersteuning bij EVC Focusgroep interview, een expertgroep op het gebied van online begeleiding en EVC-kandidaten. Met name in fase 2, maar ook in de andere fasen. Kandidaten vooral website, email en telefonisch; instelling veel uitgebreider (mind manager systeem, virtuele klas, …) Richtlijnen voor efficiënte en gewaardeerde ondersteuning in de verschillende fasen van EVC

12 Vervolgonderzoek Evaluatie onderzoek Experimenteel onderzoek –Lange termijn effecten –Invloed van EVC op de ontwikkeling van levenlang lerenden in hun professionele context –Efficiënte ondersteuning

13 Vragen? desiree.joosten-tenbrinke@ou.nl Bedankt voor de aandacht!


Download ppt "Onderzoek naar aspecten van EVC Congres Levenlang leren op een HOger plan! EVC in perspectief Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google