De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De relatie tussen visie doelstellingen toetsing leertrajecten Een “innige band” !

Verwante presentaties


Presentatie over: "De relatie tussen visie doelstellingen toetsing leertrajecten Een “innige band” !"— Transcript van de presentatie:

1

2 De relatie tussen visie doelstellingen toetsing leertrajecten Een “innige band” !

3 Wat gaan we bespreken? Ontwikkelen van onderwijs vanuit een bepaalde visie Kan een taxonomie hierbij behulpzaam zijn De functies van een taxonomie bij het ontwikkelen van onderwijs Verschillende soorten taxonomieën De taxonomie van Romiszowski De toepassing binnen verschillende contexten Nuttig en noodzakelijk? Vragen

4 De taxonomie van Romiszowski
Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Rotterdam, 17 april 2012

5 Ontwikkelen van onderwijs
Onderwijsontwerp Context Doelgroep Niveau Competentie Visie Visie Competenties Beroep Visie

6 Wat is een taxonomie? de wetenschap van het indelen
verwijst naar zowel de classificatie van dingen als naar de methode die aan de basis van deze classificatie ligt. Bijna alles kan taxonomisch worden ingedeeld: levende wezens, plantengemeenschappen, dingen, plaatsen, gebeurtenissen, enzovoort. Bron: Wikipedia

7 Wat is een taxonomie? Een hulpmiddel om gewenste leerresultaten
de leerweg de leermethode de toetsing in kaart te brengen

8 Maar ook Een hulpmiddel om vast te stellen of onderwijs
binnen een “gesloten” ontwerp juist is opgebouwd een juiste volgorde kent samenhangend is

9 En ook Een hulpmiddel om in open tot zeer open curriculumontwerpen
het leerproces te kunnen monitoren de kwaliteit en het niveau van het geleerde vast te stellen

10 En ook Een hulpmiddel om gemaakte ontwerpkeuzes te kunnen legitimeren
in coaching te gebruiken te diagnosticeren waar leerproblemen zijn hiaten in kennis of vaardigheden op te sporen lerenden te helpen zelf de regie voor hun leren in handen te geven

11 Een taxonomie

12 Romiszowski Kennis feitenkennis kennis van procedures
begripsmatige kennis kennis van principes en strategieën Vaardigheden cognitieve vaardigheden reactieve vaardigheden interactieve vaardigheden psychomotorische vaardigheden

13 Romiszowski Twee vaardigheidsniveau`s 1. reproductief niveau
Vier domeinen: cognitieve domein interactieve domein reactieve domein psychomotorische domein

14 De taxonomie van Romiszowski gevisualiseerd
productief niveau reproductieve vaardigheden kennis van principes, strategieën begripsmatige kennis Stap voor stap naar een procedurele kennis feitenkennis opklimmende moeilijkheidsgraad, naar competentie

15 Romiszowski en competentie – en doelformulering toetsontwikkeling
ontwikkeling van opdrachten, leertaken e.d. de beoordeling van deze drie elementen in een bestaand curriculum / ontwerp op deelniveau

16 De toepassing

17 Gebruik van actiewerkwoorden
Wat? Wanneer? Waarom?

18 Veel voorkomende fouten
Competenties, doelen, prestatie-indicatoren worden niet goed geformuleerd Competenties, doelen, prestatie-indicatoren worden niet onderscheiden Er is geen systematische uitgewerkte en aantoonbare samenhang tussen competenties, doelen, prestatie-indicatoren

19 Modulewijzers worden door individuele docenten ontwikkeld waarbij niet op samenhang wordt gelet
Een goed fundament voor ontwikkeling (de opleidingsblauwdruk), ontbreekt vaak

20 Hierdoor bestaat de kans dat
leeractiviteiten toetsen niet op niveau zijn

21 De open ontwerpen Ontwerpen die ruimte bieden voor
Zelfsturing (of bevordering hiervan) Waar de uitwerking niet volgens blauwdrukken tot stand komt Waarin lerenden leerfuncties overnemen?

22 Titel Tekst xxxx Xxxxx xxxxxx Sterk veranderend
Veranderende werkwijzen Complexiteit neemt toe Competenties minder houdbaar Voorbereidend op eisen, kenmerken innovatieve beroepspraktijk Creëert snel, flexibel condities Is anticiperend Context is spiegel van innovatieve Andere competenties Behoefte aan snelle kennisontwikkeling en beschikbaarheid hiervan Titel Tekst xxxx Xxxxx xxxxxx Innovatieve beroepspraktijk Kennisontwikkeling: snel andere opvattingen ander proces Kennissamenleving Professionalisering Leeromgeving

23 Is dit combineerbaar met Romiszowski?

24 Afsluiting Vragen Overwegingen Mitsen & maren


Download ppt "De relatie tussen visie doelstellingen toetsing leertrajecten Een “innige band” !"

Verwante presentaties


Ads door Google