De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Slimmer werken in het voortgezet onderwijs Startbijeenkomst 16 juni 2009 / maatregel 8: zie www.rbbbb.nl/8www.rbbbb.nl/8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Slimmer werken in het voortgezet onderwijs Startbijeenkomst 16 juni 2009 / maatregel 8: zie www.rbbbb.nl/8www.rbbbb.nl/8."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Slimmer werken in het voortgezet onderwijs Startbijeenkomst 16 juni 2009 / maatregel 8: zie www.rbbbb.nl/8www.rbbbb.nl/8

2 Slimmer werken ‘ Slimmer werken in het onderwijs is het aanbrengen van verbeteringen of vernieuwingen die betrekking hebben op het werkproces van personeel in het onderwijs waarbij de leeropbrengsten van leerlingen op niveau blijven of toenemen en die duurzame opbrengsten voortbrengen voor de schoolorganisatie en het onderwijspersoneel’

3 Maatregelen om arbeidsproductiviteit te beïnvloeden: Toepassing van ICT Klassenvergroting Organisatorisch (‘anders organiseren’) Taakverdeling en taakherschikking tussen leraren en assistenten Taakverdeling en taakherschikking tussen leraren en leerlingen Teamvorming van leraren Indirect Professionalisering van leraren/management (Team)beloning (op basis van leerprestaties)

4 1. Verticale deelschool Kenmerken: Vast klein docententeam verticaal verantwoordelijk voor een groep leerlingen Een ‘kleine’ school binnen een ‘grote’ school met een eigen onderwijsconcept

5 2. Dagdelenonderwijs Kenmerken: Meerdere leraren van hetzelfde vak begeleiden, in blokken van een dagdeel, samen een grote groep leerlingen Leraren maken gebruik van verschillende onderwijsvormen, afhankelijk van de behoefte van leerlingen

6 3. Serious gaming Kenmerken Computerspel wordt ingezet om traditionele leermethoden te ondersteunen en uit te breiden. Computerspel dat naast “fun” ook leerdoelen kent. De speler moet een leerdoel bereiken vaak in competitie zodat de speler zichzelf kan verbeteren.

7 4. Nakijkassistent Kenmerken: Nakijkassistent neemt een deel van het nakijkwerk van docenten over. Docenten geven meer fte les om uren te nakijkassistent te bekostigen (lesgeven is leuker dan nakijken)

8 5 Aanstormende docenten Kenmerken Leerlingen uit de hogere havo-/ vwo-klassen ondersteunen docenten in het onderwijsproces De leerlingen hebben een volwaardig jaarcontract voor 4 uur per week Docenten geven vooraf aan wanneer zij gebruik willen maken van een aanstormend docent Werkzaamheden worden in overleg bepaald, afhankelijk van de competentie van de leerling en de vraag van de docent

9 Opbrengsten Organisatie Op lange termijn vermindering lerarentekort (minder docenten nodig) Meer ondersteuning van leerlingen biedt een beter leerklimaat/ betere resultaten Organisatie biedt oplossing voor docenten met te grote werklast Lesuitval neemt af, minder ziekteverzuim, reductie schooluitval, minder coördinatoren/ management nodig door decentraler organiseren Innovatieve uitstraling, efficiëntere benutting beschikbare onderwijstijd

10 Opbrengsten Personeel Veel plezier en voldoening, beter informeler contact, gemotiveerde leerlingen, werk is afwisselender “kost veel, maar vergt minder”, ‘we maken gebruik van elkaars expertise’ Minder werkdruk, stress en piekbelasting Hechter team en betere teamsfeer Meer lucht in het curriculum Differentiatie in takenpakket Kortere lijnen en gezamenlijk verantwoordelijk, tijdwinst door alleen vergaderen met mensen waar je wat mee hebt

11 Tips “Docent moet gemotiveerd zijn om zo te gaan lesgeven” “Draagvlak binnen de sectie moet goed zijn” ‘Schoolorganisatie moet docenten de ruimte geven om te kijken wat het beste werkt’ ‘Docenten met durf, lef en sociale vaardigheden’ “Durf het oude systeem volledig los te laten!” Overleg, communiceer, probeer uit en evalueer

12 Samenvattend: Inzet van “nieuwe” functionarissen of het creëren van nieuwe functies is geen doel op zich maar vraagt om een visie op onderwijs, een vertaling van die visie naar de gewenste en noodzakelijke personele bezetting en om draagvlak op alle niveaus in de organisatie


Download ppt "Presentatie Slimmer werken in het voortgezet onderwijs Startbijeenkomst 16 juni 2009 / maatregel 8: zie www.rbbbb.nl/8www.rbbbb.nl/8."

Verwante presentaties


Ads door Google