De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lijn in NLT ? Henriette Kok Baukje Lobregt -1- 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lijn in NLT ? Henriette Kok Baukje Lobregt -1- 1."— Transcript van de presentatie:

1 Lijn in NLT ? Henriette Kok Baukje Lobregt -1- 1

2 Voorstellen Henriette Kok Baukje Lobregt -2- 2

3 Wat is een leerlijn? Een leerlijn stimuleert dat leerlingen ervaringen uit verschillende leerjaren, vakken of modules met elkaar in verband kunnen brengen. Een leerlijn stimuleert dat leerlingen een voortschrijdend inzicht krijgen in de verbanden in de loop van de tijd. -3- 3

4 Waarom een leerlijn? Het doel van een leerlijn is dat er samenhang in kennis en een hoger niveau van vaardigheden ontstaat. Onafhankelijk maken van beschikbare docenten. Eenduidigheid Herkenbaarheid -4- 4

5 Lijn brengen in…. Begrippen en relaties Moduleoverstijgende inzichten
Inzicht in eigen kennen, kunnen en willen Vaardigheden -5- 5

6 Keuze van dit deel van de workshop
Leerlijn opzetten binnen NLT qua vaardigheden. Vandaag gericht op havo modules Ook toepasbaar op vwo modules Uitbreiden naar de monovakken -6- 6

7 Opdracht 1: Welke twee vaardigheden uit de lijst zijn voor u de belangrijkste? Welke twee vaardigheden uit de lijst zijn voor u de minst belangrijkste? Schrijf deze op de uitgedeelde post its. -7- 7

8 Vaardighedenlijst Natuurwetenschappelijk onderzoek uitvoeren (onderzoeksplan en verslag) Technisch ontwerpen (cyclus + verslaglegging) Overig onderzoek (interview / enquete) Presenteren (poster, powerpoint) Apparatuurgebruik (microscoop/oscilloscoop) Analyseren en samenvatten (mindmappen, argumenteren) ICT vaardigheden (coach) Rekenvaardigheden en dataverwerking (grafieken/tabellen) Procesvaardigheden (reflecteren, logboek, portfolio) -8- 8

9 Inventarisatie aantal keren Natuurwetenschappelijk onderzoek uitvoeren
Technisch ontwerpen Overig onderzoek Presenteren Apparatuurgebruik Analyseren en samenvatten ICT vaardigheden Rekenvaardigheden en dataverwerking Procesvaardigheden -9- 9

10 Situatie Farel College, Amersfoort
Modules in havo 4 Het beste ei Informatica  Java programmeren Feest zonder kater Forensisch onderzoek -10- 10

11 Situatie Farel College, Amersfoort
-11- 11

12 Vaardigheden modules havo 4
Opvallend is dat in de meeste modules alle vaardigheden in meerdere of mindere mate aan bod komen. In de modules op het Farel in havo 4 blijkt alleen de vaardigheid overig onderzoek (interviewen/ enquêteren) niet aan bod te komen. Vaardigheden verwerven is niet alleen afhankelijk van de module maar ook van docent die de module geeft. -12- 12

13 Vaardigheden op Farel belangrijk:
Natuurwetenschappelijk onderzoek uitvoeren Presenteren van de resultaten (poster of ppt) Peer review -12- 13

14 Peer review Wat is peer review? Hoe wordt dit op het Farel uitgevoerd?
Modules Het beste ei (H4) en Leef met je hart (H5) Belang van peer review -13- 14

15 Peer review Aandachtspunten voor peer review:
Door leerlingen zelf (mede) beoordelen Beoordelingsformulier nodig Hoe breng je feedback? Tip of top? Opdracht moet helder zijn -14- 15

16 Modules Havo 5 Farel College
Wat zeg je? Presenteren met een powerpoint of bij een ontwerp op hoger niveau dan bij Het beste ei begin H4 Leef met je hart! Peer review bij poster presentatie op hoger niveau dan bij Het beste ei begin H 4 -15- 16

17 Hoe zorg je voor die opgaande lijn?
Opdracht 2: Maak een poster met oplossingen voor het probleem: Hoe krijg je een opgaande lijn in een vaardigheid? Presenteer de mogelijke oplossing van jullie groep -16- 17

18 Oplossingen Farel: Plannen om leerlingen een portfolio te laten bijhouden wat betreft vaardigheden Laten reflecteren Tips uit peer review laten terugkomen Rubrics gebruiken om systeem te krijgen in wat je kunt verbeteren aan een vaardigheid en hoe dit te beoordelen is. -17- 18

19 Bedankt voor jullie aandacht
-18- 19

20 20


Download ppt "Lijn in NLT ? Henriette Kok Baukje Lobregt -1- 1."

Verwante presentaties


Ads door Google