De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Differentiatie in de klas

Verwante presentaties


Presentatie over: "Differentiatie in de klas"— Transcript van de presentatie:

1 Differentiatie in de klas
Ervaringen vanuit het Junior College Utrecht en zijn partnerscholen Ton van der Valk, FIsme en JCU

2 Waarom differentiatie?
grote verschillen in bèta-begaafdheid tussen leerlingen in uw klas PISA onderzoek: + NL doet het goed aan de ‘onderkant’ Maar niet aan de ‘bovenkant’ Acties van overheid: Bèta Excellent programma (vmbo, havo, vwo, start 2011) Actieprogramma Beter Presteren (2012, vwo) Kom tegemoet aan verschillen

3 Waarom ervaringen vanuit het JCU?
JCU selecteert ca. 50 lln p.j. voor een academisch bètaprogramma 5/6vwo Ervaring: groep niet homogeen Daarom: differentiatie, bijv. door keuzeopdrachten in wiB, na, sk, bi Herhalend Verdiepend Verrijkend Keuzes binnen en tussen modules nlt, wiD Eigen onderzoek

4 Keuzeopdrachten ingepast in rooster

5 Ervaringen uit partnerscholen
JCU-verspreidingsmodel: Ontwikkelen en testen op het JCU Aanpassen en testen op partnerscholen Definitieve versie ‘nation wide’ Keuzeopdrachten getest op partnerscholen Na aanvankelijke aarzeling succeservaring: het werkt!

6 De kern van de aanpak Aansluiten bij ‘willen weten’ van leerling
ll geeft inhoudelijke bijdrage wordt daarvoor beloond: op 5 manieren

7 De site met keuzeopdrachten
Zie Je vindt er Concrete keuzeopdrachten: wiB, na, sk, bi, vakoverstijgend Onder ‘de docent’: didactiek Aanvullende site (met wachtwoord): Word-versie (om aan te passen); uitkomsten; voorbeelden)

8 Didactiek: de start Docent kiest bijv drie opdrachten;
Herhalend Verdiepend Verrijkend Zet die + orienterende stukjes op ELO Laat leerlingen kiezen Vormt groepjes van 3 Geeft tijdschema  lln aan de slag

9 Opbouw van een opdracht
Oriënterende opdrachten Voorkennis oprakelen Theorie herhalen (beperkt bij ‘verdiepend’) Aanvullende theorie + verwerking Open opdrachten / onderzoek Variabel van lengte Veel mogelijkheden tot diepgang Product (ppt, poster, model, ….) Presentatie met peer feedback

10 Begeleiden Weet ieder wat, waar, hoe (de opdrachten, de lokalen, het tijdspad) Iedereen aan de slag? En bereikbaar? Pas dan: groepsvragen beantwoorden Elke groep minstens 1x spreken per les Vraag plan van aanpak Signaleer afraffelen of ‘blijven hangen’ Doorvragen, de diepte in Aandacht van docent = 1e beloning

11 Aandacht van docent = 1e beloning

12 Product maken Eis: ‘presentabel’ aan docent en medeleerlingen
Verschillende vormen Ppt Poster Model op computer Materieel model Op tijd aan beginnen Niet alleen ‘vorm’, nadruk op inhoud

13 Poster voorbereiden Tekenen, rekenen en n…
Goed samenwerken: 2e beloning

14 Presenteren en peer feedback
Deel van de groep presenteert Anderen geven feedback, bijv door Sticker de ‘beste’ poster Geef ‘tip’ en ‘top’ op ‘geeltje’ Vul ‘rubrics’ in

15 Feed back krijgen van mede-lln: 3e beloning

16 Waardering door docent en school
Docent: feedback op Inhoud Inzet van de groep Samenwerking De school: Producten tonen op de gang Gemaakte keuzeopdrachten op getuigschrift  4e en 5e beloning

17 Trots op hun poster Wanneer mogen we weer?

18 Hoe verder? In kader van JCU-BètaExcellent te verwachten:
meer opdrachten Voor 4vwo Voor onderbouw Voor havo Andere vormen van differentiatie Excellentie-leerlijn


Download ppt "Differentiatie in de klas"

Verwante presentaties


Ads door Google