De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

het doorstroomrelevant beoordelen van het profielwerkstuk

Verwante presentaties


Presentatie over: "het doorstroomrelevant beoordelen van het profielwerkstuk"— Transcript van de presentatie:

1 het doorstroomrelevant beoordelen van het profielwerkstuk
Frans Resink EM-conferentie Economie en Maatschappijprofiel: van meest gekozen profiel naar  meest geprofileerde keuze Leeuwarden, donderdag 18 oktober 2012

2 intro

3 intro VO HO schoolverlater leerling

4 intro ? diploma VO HO schoolverlater

5 intro ? ? diploma VO HO schoolverlater

6 intro ! ? diploma VO HO schoolverlater

7 intro ! ? diploma VO HO schoolverlater

8 intro ?! ? diploma VO HO schoolverlater

9 intro ?! ? diploma VO HO schoolverlater

10 intro ? ? diploma VO HO schoolverlater

11 intro ? ? diploma VO HO

12 intro ? diploma VO HO

13 intro ! diploma VO HO

14 intro ! ! diploma VO HO

15 intro ! diploma VO HO

16 intro diploma VO HO

17 onderzoek-vaardigheid
intro onderzoek-vaardigheid VO HO profielwerkstuk competen- ties

18 onderzoek-vaardigheid
intro onderzoek-vaardigheid VO HO profielwerkstuk competen- ties

19 leidraad intro een profielwerkstuk op het eerste gezicht
en bij nader inzien een aanzet om doorstroomrelevant(er) te beoordelen het idee de uitwerking ervan een praktische kennismaking ermee uw reacties, feedback en mogelijk verdere bijdrage afsluiting van de workshop

20 zo maar een profielwerkstuk...
“Winkelen in de periferie” samenvatting herkenbaar? “Winkelen in de periferie “ analyse van kerntaak en werkprocessen aanvaardbaar? “Winkelen in de periferie “ analyse van mogelijk onderliggende competenties herkenbaar?

21 doorstroomrelevante competenties?
leiden en beslissen beslissen en activiteiten initiëren aansturen begeleiden ondersteunen en samenwerken aandacht en begrip tonen samenwerken en overleggen ethisch en integer handelen interacteren, beïnvloeden, presenteren relaties bouwen en netwerken overtuigen en beïnvloeden presenteren analyseren en interpreteren formuleren en rapporteren vakdeskundigheid toepassen materialen en middelen inzetten analyseren creëren en leren onderzoeken creëren en innoveren leren organiseren en uitvoeren plannen en organiseren op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten kwaliteit leveren instructies en procedures opvolgen aanpassen en aankunnen omgaan met verandering en aanpassen met druk en tegenslag omgaan ondernemen en presteren gedrevenheid en ambitie tonen ondernemend en commercieel handelen bedrijfsmatig handelen

22 doorstroomrelevant beoordelen
aan de hand van tussentijdse producten als blijk van competentie op basis van links tussen beoordelingsaspecten en competenties uit de productbeoordeling een competentiebeoordeling afleiden

23 tussentijdse producten
onderzoek doen probleemstelling plan van aanpak (klad)verslag presentatie logboek samenwerking

24 links tussen beoordelingsaspecten en competenties
kerntaak: onderzoek doen I II III V VI VII VIII tussenproduct: probleemstelling A B E F H O P Q R S U W X Y beoordelingsaspecten: 1 2 3 5 7 4 De probleemkeuze getuigt van initiatief van de leerling. De probleemkeuze getuigt van durf en flair. De probleemkeuze getuigt van passie. Het probleem is interessant en/of origineel. Het probleem is uitdagend voor de leerling. 6 Het probleem is relevant voor de leerling. Het probleem is relevant voor de opleiding, c.q. het vak. 8 Het probleem is relevant in het licht van een mogelijk te kiezen vervolgstudie. 9 Het probleem is relevant voor externe belanghebbenden, zoals een externe opdrachtgever. 10 De probleemkeuze is gemotiveerd vanuit persoonlijke leerdoelen. 11 Het probleem is verwoord in een heldere en eenduidig geformuleerde probleemstelling. 12 De probleemstelling bevat een onderzoeks- of ontwerpvraag. 13 Uit de probleemstelling is een passende probleemaanpak afgeleid. De probleemaanpak omvat: 14 een voorstel voor een onderzoeksmethodiek, c.q. -techniek(en) 15 een tijdpad 16 een taakverdeling, in geval van groepswerk of samenwerking met anderen. 17 De probleemaanpak is uitvoerbaar, gegeven de beschikbare: kennis en kunde tijd middelen en/of faciliteiten begeleiding.

25 links tussen beoordelingsaspecten en competenties
kerntaak: onderzoek doen I II III V VI VII VIII tussenproduct: probleemstelling A B E F H O P Q R S U W X Y beoordelingsaspecten: 1 2 3 5 7 4 De probleemkeuze getuigt van initiatief van de leerling. De probleemkeuze getuigt van durf en flair. De probleemkeuze getuigt van passie. Het probleem is interessant en/of origineel. Het probleem is uitdagend voor de leerling. 6 Het probleem is relevant voor de leerling. Het probleem is relevant voor de opleiding, c.q. het vak. 8 Het probleem is relevant in het licht van een mogelijk te kiezen vervolgstudie. 9 Het probleem is relevant voor externe belanghebbenden, zoals een externe opdrachtgever. 10 De probleemkeuze is gemotiveerd vanuit persoonlijke leerdoelen. 11 Het probleem is verwoord in een heldere en eenduidig geformuleerde probleemstelling. 12 De probleemstelling bevat een onderzoeks- of ontwerpvraag. 13 Uit de probleemstelling is een passende probleemaanpak afgeleid. De probleemaanpak omvat: 14 een voorstel voor een onderzoeksmethodiek, c.q. -techniek(en) 15 een tijdpad 16 een taakverdeling, in geval van groepswerk of samenwerking met anderen. 17 De probleemaanpak is uitvoerbaar, gegeven de beschikbare: kennis en kunde tijd middelen en/of faciliteiten begeleiding.

26 uit de productbeoordeling een competentiebeoordeling afleiden
leiden en beslissen 8,3 ondersteunen en samenwerken 7,8 interacteren, beïnvloeden, presenteren 10 analyseren en interpreteren n.v.t. creëren en leren 8,2 organiseren en uitvoeren 7 aanpassen en aankunnen 7,8 ondernemen en presteren 5,5

27

28 een productbeoordeling kritisch doornemen
Herkent u de beoordelingsaspecten? Welke mist u? Welke vindt u overbodig? Is beoordeling aan de hand van louter doorstroomrelevante aspecten voor u compleet genoeg?

29 uw feedback Wat waardeert u? Wat kan beter?

30 uw hulp gevraagd de beoordelingsinstrumenten inhoudelijk valideren
welke competenties zijn ècht doorstroomrelevant > het beoordelen waard? welke aspecten van onderzoeken & ontwerpen tellen bij de beoordeling? de beoordelingsinstrumenten testen in praktijk hoe bevallen ze? klopt de beoordeling die ze opleveren? motiveren ze leerlingen / studenten tot vervolgleerdoelen? iets voor u?

31 voor meer informatie of nader contact:


Download ppt "het doorstroomrelevant beoordelen van het profielwerkstuk"

Verwante presentaties


Ads door Google