De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame ambitie van Fontys Werktuigbouwkunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame ambitie van Fontys Werktuigbouwkunde"— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame ambitie van Fontys Werktuigbouwkunde
Aanpak tot implementatie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs en de organisatie Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde

2 Werkveld werktuigbouwkundige ingenieur
Bedrijf Faciliteren van projecten en bedrijfsafdelingen Vinden van trends en verkopen van producten in de toekomst Bedrijfsleiding Bedrijfsdoelen Management Realisatie Klanten Industriële klanten Consumenten Terugkoppeling van de voortgang Contact met klanten. Bepalen van hun problemen en hun wensen De Werktuigbouwkundige ingenieur Intermediair :Toepassen van kennis en vaardigheden in werktuigbouwkundige processen Intermediair:Contacten hebben met de markt gebruik makend van je kennis en vaardigheden van de werktuigbouwkunde Bijdrage leveren aan de leiding van een bedrijf Intermediair:Vertalen van praktische wensen van klanten naar korte of lange termijn bedrijfsdoelen Intermediair :Vertalen van bedrijfsdoelen naar realistische bedrijfsactiviteiten Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde

3 Ambities van studenten en competentieleren
Niveau 4 Ambitie-competenties Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Analyseren Coöpereren Ondernemen Ontwerpen Communiceren Ethisch handelen Processen realiseren Interdisciplinair werken Bedrijfsprocessen managen Persoonlijke ontwikkeling Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde

4 Gedragbepalende competenties duurzame ingenieur
Ethisch handelen Analyseren Coöpereren Ondernemen Ontwerpen Communiceren Processen realiseren Interdisciplinair werken Bedrijfsprocessen managen Persoonlijke ontwikkeling Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde

5 Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde
Ethisch handelen De ingenieur werkt volgens een beroepsethisch handvest waarin een handelen staat beschreven dat recht doet aan zowel de mens, de maatschappij en het toepassen van de techniek. (verantwoorden, wat wel kan en wat niet?) Voorbeeld: 4)Met het oog op het welzijn van huidige en toekomstige generaties houden ingenieurs rekening met de draagkracht van de natuur. Zo dragen ze bij tot een duurzame ontwikkeling op deze aarde. Dit houdt een actieve aandacht in voor de ecologische gevolgen van technologische projecten. Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde

6 Interdisciplinair werken
Samenwerken met andere disciplines waarbij men in staat moet zijn de sterkten en de zwakten van de eigen en de andere discipline in te zien en dit maximaal te benutten voor het vinden van een betere, duurzame oplossing van het probleem. Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde

7 competentieontwikkeling
18 landelijke competenties zijn verweven in de vakken en de persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling student naar een professioneel Werktuigbouwkundige Ingenieur Beroepsbeeld Loopbaan-verwachting Loopbaan-wensen droomberoep Projecten Stage Projecten Afstuderen Vak met Competentie-ontwikkeling Sub-competenties Vak met Competentie-ontwikkeling Vak met Competentie-ontwikkeling Vak met Competentie-ontwikkeling Vak met Competentie-ontwikkeling Vak met Competentie-ontwikkeling Vak met Competentie-ontwikkeling Vak met Competentie-ontwikkeling Vak met Competentie-ontwikkeling Vak met Competentie-ontwikkeling Kennis, vaardigheden en attitude ontwikkelen 0de jaar 1ste jaar 2 de jaar 3 de jaar 4 de jaar 5 de jaar Verwachting Een droom hebben Oriëntering Zelfbeeld Leren Competentieleren Afronding basisonderwijs van een ingenieur Proof on the pudding Confrontatie in de stage. Eindonderwijs Bewijs van bekwaamheid in gekozen competenties Je eigen droom doen uitkomen! Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde

8 Methode van competentie-ontwikkeling duurzaamheid
Duurzame ingenieur Bekwaamheid tonen en uitdragen 4e jaar Onbewust bekwaam Bekwaamheid tonen 3e jaar Bewust bekwaam Bekwaam worden 2e jaar Bewust onbekwaam Bewust- worden 1e jaar Onbewust onbekwaam Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde

9 Methode van competentie-ontwikkeling duurzaamheid
Oriëntering op duurzame ontwikkeling: Productlevenscyclus en duurzaamheid Duurzame producten doen het beter Green compagnies doen het goed Wat als...? Toekomstvisies, positief en negatief Wetgeving, convenanten, internationale afspraken kengetallen, kosten indien niet duurzaam NMP, EPN, EPC, PPP,... Milieubelasting en samenleving Duurzaamheid-debatten Duurzame ingenieur Bekwaamheid tonen en uitdragen 4e jaar Onbewust bekwaam Bekwaamheid tonen 3e jaar Bewust bekwaam Bewust- worden 1e jaar Onbewust onbekwaam Bekwaam worden 2e jaar Bewust onbekwaam Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde

10 Methode van competentie-ontwikkeling duurzaamheid
Duurzame ingenieur Werken met methoden, tools simulaties: Levenscyclusanalyses Diverse analyse tools Duurzaam innoveren /ontwerpen Duurzaamheid in vakken, Energiebesparing, energieopwekking, Energiebewust Ontwerpen en Duurzaam produceren, Waardeanalyse, FMEA, MET, Point of no return..... Eco-indicator, Simapro,……. Bekwaamheid tonen en uitdragen 4e jaar Onbewust bekwaam Bekwaamheid tonen 3e jaar Bekwaam worden 2e jaar Bewust onbekwaam Bewust bekwaam Bewust- worden 1e jaar Onbewust onbekwaam Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde

11 Methode van competentie-ontwikkeling duurzaamheid
Duurzame ingenieur Bekwaamheid tonen 3e jaar Bewust bekwaam Bekwaamheid tonen en uitdragen 4e jaar Onbewust bekwaam Werken aan duurzaamheid sub-competenties en verdiepingsproject Bekwaam worden 2e jaar Bewust onbekwaam Bewust- wording 1e jaar Onbewust onbekwaam Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde

12 Methode van competentie-ontwikkeling duurzaamheid
Bekwaamheid tonen en uitdragen 4e jaar Onbewust bekwaam Duurzame ingenieur Methode van competentie-ontwikkeling duurzaamheid Bekwaamheid tonen 3e jaar Bewust bekwaam Bijdrage leveren aan projecten met complexe duurzaamheidproblemen Bekwaamheid verbreden in groot project Interdisciplinair project samen met DHO en/of Noord-zuid-project DTO, toekomstvisie Duurzaamheidvisie voor zijn droomberoep Bekwaam worden 2e jaar Bewust onbekwaam Bewust- wording 1e jaar Onbewust onbekwaam Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde

13 Ambitie Werktuigbouwkunde Fontys hogescholen:
Opleiden van een ingenieur die vanzelf sprekend meewerkt aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij nu en voor de toekomst Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde


Download ppt "Duurzame ambitie van Fontys Werktuigbouwkunde"

Verwante presentaties


Ads door Google