De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Probleem gestuurd onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Probleem gestuurd onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Probleem gestuurd onderwijs
PGO Probleem gestuurd onderwijs

2 Startprobleem Je hebt een vierkant van 10 cm bij 10 cm
Dit vierkant is verdeeld in 100 kleinere vierkantjes van 1 cm bij 1 cm Hoeveel vierkantjes heb je nu als je geen lijnen mag bijtekenen?

3 Startprobleem Oplossing: 385 vierkantjes Nabespreking

4 Vanmiddag 13:30 – 14:00 presentatie PGO
14:00 – 15:30 lessenserie opzetten Pauze rond 14:30 uur 15:30 – 16:00 plannen presenteren 16:00 afsluiting

5 Wat is PGO? Onderwijs waarbij kennis en vaardigheden worden opgebouwd door het oplossen van problemen. Leerling is actief bezig zijn kennis en vaardigheden zelf te construeren. Soms gestuurd door docent, soms door leerling, altijd door probleem.

6 Waarom PGO? Plaats geven aan leerstof - hoeft niet bij “leefwereld” te passen, - inleving is wel nodig Integratie in groter geheel Transfer Actiever en effectiever leren Uitdagen tot actief leren!

7 Kleinschalige variant
Instapprobleem, ½ les of 1 les Meteen oplossen Daarna gewone leerstof, regelmatig naar probleem terugkoppelen Doel: - verkennen leerstof - focussen - motiveren Is eigenlijk geen PGO

8 PG lessenserie - docent
Probleem wordt “casus” - meerdere aspecten; - theorie nodig voor oplossing; - levert leertaken op; - probleem moet aan het eind echt kunnen worden opgelost.

9 PG lessenserie - docent
Probleem bestaat uit: - situatiebeschrijving en beeld; - probleemstelling (?); - studieaanwijzingen, eigen inbreng regelen; - werkwijze (groepswerk?). Risico van gefragmenteerde kennisopbouw ondervangen. Gewenste resultaat en afsluiting lessenserie vastleggen.

10 PG lessenserie - leerling
Analysefase - onduidelijke termen nazoeken - schematiseren en eerste verkenning - eigen formulering probleem - bijbehorende theorie vaststellen - plan van aanpak maken A

11 PG lessenserie - leerling
Bewerken: plan van aanpak uitvoeren - leerstof bestuderen - kennis en vaardigheden uitwisselen (bij groepswerk: ieder groepslid moet over alle noodzakelijke kennis en vaardigheden beschikken) - probleem oplossen - logboek bijhouden (?) B

12 PG lessenserie - leerling
Controle: - volledigheid oplossing - gewenste nauwkeurigheid - correcte formuleringen/notaties - reflectie op geleerde kennis - samenvatten geleerde kennis - logboek afsluiten (?) C

13 PG lessenserie - docent
Afsluiting probleem - oplossingen bespreken - relatie met kennis en vaardigheden Afsluiting lessenserie - bespreking samenvattingen - voorbereiden toets (?) - bespreken logboeken (?)

14 Voorbeelden Project “Heideheuvel” (wi/tn, B1)
Lessenserie “Omtrek en oppervlakte” (wi, A2) Lessenserie “Rekenen met variabelen” (wi, A2)

15 En nu zelf… Probleemstelling: Ontwerp een lessenserie die je ook daadwerkelijk gaat uitvoeren voor je eigen vak (of een paar vakken samen) volgens een probleemgestuurde aanpak. Eindresultaat: - opzet leerlingenmateriaal - studiewijzer - beschrijving rol leerling en docent tijdens lessenserie (minstens 3 aspecten noemen) Uitdaging: - ICT inzetten!


Download ppt "Probleem gestuurd onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google