De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beginnen met actieonderzoek Hoe pak je dat aan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beginnen met actieonderzoek Hoe pak je dat aan?"— Transcript van de presentatie:

1 Beginnen met actieonderzoek Hoe pak je dat aan?
AO 15 maart 2010 Beginnen met actieonderzoek Hoe pak je dat aan?

2 Actieonderzoek via jullie symbolen
Wat is actieonderzoek? Actieonderzoek via jullie symbolen

3 AO in symbolen Wij tonen elkaar de symbolen
(evt.) maken wij nog de symbolen Docent toont symbool Pleun smits

4 Jullie over AO Grote verschillen tussen AO en (gewoon) praktijkgericht onderzoek In deze vorm van onderzoek vinden voortdurend evaluatiemomenten, aanpassingen en terugkoppelingen met de betrokkenen in het proces plaats Je staat in contact met mensen, je zoekt mensen op en bent interactief bezig met de mensen Samen met doelgroep, gedeelde verantwoordelijkheid met doelgroep, vertrouwensband scheppen met de doelgroep, doelgroep moet gemotiveerd zijn Plan steeds bijstellen Samen met de doelgroep probleem helder krijgen, kijken of alle informatie compleet is, dan kijken naar oplossingen Samen aan realisatie oplossingen werken Betrokkenheid op de doelgroep

5 Actieonderzoek, een omschrijving......en nog een
Actieonderzoek is een manier van onderzoek, die zich bezig houdt met praktische problemen die individuele mensen of groepen mensen ondervinden in hun dagelijks handelen in hun woon/leefsituatie, werksituatie of beroepspraktijk. In AO onderzoek staan deze praktische problemen centraal. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van praktische kennis om daarmee hun individuele of collectieve handelen en/of de sociale situatie waarin dat handelen plaats vindt te verbeteren Actieonderzoek verbindt onderzoek en actie (=handelen) met elkaar. Kennis verzamelen is direct gekoppeld aan het toepassen van die kennis zodat de onderzochte werkelijkheid wordt veranderd

6 AO & design (ontwerp) Overstijgt klassieke designs
Bij start meestal globale vraagstelling en design Samen werken met betrokkenen en veranderingsoptie moet gewaarborgd zijn Altijd actief in het veld, rechtstreeks contact met betrokkenen Qua methoden en technieken veelzijdig Voorkeur voor open technieken

7 Ferdie & AO (Deel 1 boek) AO is anders
Het doel en functie van onderzoek Actieonderzoek begrijpt, beschrijft en verklaart niet alleen de werkelijkheid het gaat haar ook om die werkelijkheid n de actieonderneming samen met de betrokkenen te veranderen. De relatie onderzoeker en onderzochten Actieonderzoek gaat hierin verder, is hierin anders dan de twee andere twee benaderingen. Subject-subject en participatief van aard. Het onderzoeksproces Actieonderzoek is méér dan een onderzoeksproces. Het is een combinatie van onderzoek, leren en reflecteren, veranderen. De aard van de verworven kennis descriptieve kennis en prescriptieve kennis, lokale kennis en praktijktheorie, ervaringskennis

8 AO is meer dan onderzoek:
AO is combinatie van onderzoek, handelen,reflectie en veranderen

9 AO is niet eenvoudig Eist veel van onderzoeker(team)
(meerdere processen) (spanningsveld opdrachtgever, betrokkenen en onderzochten) Vereisten: onderzoeksvaardigheden en sociale, communicatieve, reflectieve en agogische vaardigheden

10 AO perspectief operationeel
Daadwerkelijke contact hebt met mensen De mensen opzoekt in hun dagelijkse omgeving Er bent voor de mensen Interactief bezig bent met mensen Mensen bij je onderzoeksbezigheden betrekt, inzet op medeonderzoeker maken van hun situatie Innovaties/veranderingen realiseert Mobiliseren aanwezige mogelijkheden:empowerment

11 Aandachtspunten vanuit AO perspectief
Wat is de beoogde opbrengst/resultaat? Voor wie is die opbrengst/resultaat? Wat betekent dat voor mijn rol/taak? Wat kan/moet samen met betrokkenen? Gelijkwaardige relatie, open communicatie, dialoog? Aandacht voor en vervlechting van reflectie, verandering, situatie/handelen en onderzoek

12 AO operationeel Methodische cyclus
Cyclus van vijf fases: de voorfase de oriëntatiefase de diagnostische fase, de ontwikkelingsfase, de actiefase

13 Voordat wij verder gaan: je kunt niet altijd AO doen, want..
?

14 Zelf beginnen met AO waar moet je aan denken, op letten?
Boek e.e.a. gelezen in H 12 & 13 Opdracht over gemaakt Nu een en ander gehoord Nu eerst ieder voor zich schrijft op.... Daarna groepswerk Afsluiting met plenaire dialoog

15 Ik moet een actieonderzoek doen
Waar begin ik mee? Waar moet ik aan denken? Wat is belangrijk? Wat moet ik in de gaten houden? Wat moet ik niet doen? Alle zo concreet mogelijk in handelingen, gedragingen, weergegeven gedachten

16 In twee/drietallen Een gemeenschappelijk lijstje maken waarover je met elkaar eens bent, dat zo concreet mogelijk is


Download ppt "Beginnen met actieonderzoek Hoe pak je dat aan?"

Verwante presentaties


Ads door Google