De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AO 29 maart uitvoeren van AO Verschillen en overeenkomsten met Gebruikelijk onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AO 29 maart uitvoeren van AO Verschillen en overeenkomsten met Gebruikelijk onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 AO 29 maart uitvoeren van AO Verschillen en overeenkomsten met Gebruikelijk onderzoek

2 Verschillen & overeenkomsten Gebruikelijk onderzoek (maurice de hond) Actieonderzoek (casus kloosterzusters)

3 Opdrachten tijdens uitleg •Herken ik deze punten uit mijn bezig zijn met AO tot nu toe? (ervaringen, inzichten, gemaakte opdracht van vandaag) •Als ik deze punten toepas op mijn/ons AO hoe is dat daar?

4 V1: bestemming van de opbrengst (resultaten) MdH: • onderzoeker, gepubliceert, verkoopt media Klz: •voor de kloosterzusters •Voor onderzochten en betrokkenen

5 V2 aard van de opbrengst Mdh: •informatie (kennis) over stemgedrag Klz: •“dat onze aanwezigheid binnen Huize Gloria veranderingsprocessen in werking heeft gezet. Voor het eerst hebben zij studenten in hun communiteit toegelaten, ze hebben meegewerkt aan een totaal nieuwe vorm van samenwerken en samen iets nieuws opzetten. Zoveel weerstanden als er aan het begin waren, zoveel zelfstandigheid legden zij op het eind aan de dag. Geen taken meer uit handen geven, wij kunnen het zelf “

6 V3 onderzoekssituatie Mdh: • telefonisch en/of on line enquete •Los van natuurlijke tijd/ruimte (H3) Klz: •Ter plekke de woon en leefsituatie: het klooster •Het veld, de natuurlijke context

7 V4 doel van het onderzoek Mdh: •Weten/kennis over stemgedrag om publiek te informeren Klz: •Weten/kennis: vragen gesteld hebben met betrekking tot belevingen en ervaringen van de zusters die onder andere verband houden met het leven in Huize Gloria en ontwikkelingen in de maatschappij materiele en immateriële behoeften die naar voren kwamen tijdens de interviews. •Doen, handelen, verbeteren, veranderen: (H3, 4) De gegevens die wij uit de interviews verkregen, zijn gebruikt om samen met de zusters acties (activiteiten) op te zetten

8 V5 het onderzoeksperspectief Mdh: •Vanachter buro vragenlijsten gemaakt •Via vragenlijst gegevens “ontfutseld” bij onderzochten •Als persoon niet betrokken, buitenaf (H3) Klz: •Samen zoeken, interactie met onderzochte groep, •Van binnenuit, door er te zijn perspectief krijgen van binnenuit •“”

9 V6 relatie onderzoeker en onderzochten Mdh •Echte relatie is er nauwelijks, eenmalig afstandelijk contact gegevens te krijgen KlZ “op een intensieve en interactieve wijze met de doelgroep aan de slag gaan. De te verwachten grote mate van betrokkenheid en de geringe afstand tussen onderzoeker en onderzochten was doorslaggevend voor ons om op deze manier te werken” •Subject-subject relatie (H3,4,6) •Directe, persoonlijke contacten met betrokkenen

10 Voorlopige conclusie •Er zijn flinke verschillen tussen gebruikelijk onderzoek en AO op punten v1 t/m v6 •Maar............ AO is en blijft ONDERZOEK •ZIJN OVEREENKOMSTEN: •ZAKEN DIE GENERIEK ZIJN WELKE ONDERZOEKSBENADERING JE OOK HANTEERT

11 ZAKEN DIE GENERIEK ZIJN WELKE ONDERZOEKSBENADERING JE OOK HANTEERT Denk even na........ Wie kan er enkele noemen?

12 Genoemde generieke zaken

13 ONDERZOEK GENERIEK 1 Onderzoek is een menselijke activiteit om iets aan de WEET TE KOMEN Daartoe verkrijg,gebruik en analyseer je op een systematische manier gegevens/informatie

14 Onderzoek generiek 2 •In praktijkgericht onderzoek & actieonderzoek (als bijzondere tak van po) •Gaat het in dit onderzoek om praktische bruikbare kennis voor vragen en problemen van professionals in zorg en welzijn •Toepassingsgericht kennis

15 Onderzoek generiek 3 Kennis verkrijg je via een aantal aan elkaar gekoppelde activiteiten De stappen of fases in het onderzoeksproces

16 Onderzoek generiek 4 (H4 PO) •Fase 0vaag idee of thema weten oriënteren en verkennen probleem of situatieanalyse; 5 x w + h, macro/mezo/micro •Fase 1 probleemstelling, doelstelling en vraagstellinge •Fase 2 onderzoeksontwerp/plan Waar haal je de gegevens en hoe krijg je die te pakken: welke databronnen en dataverzamelingstechnieken kun je gebruiken? •Fase 3 Dataverzamelingstechniek in elkaar zetten voorbereidden/ en gereedmaken waar en hoe je de gegevens haalt

17 Onderzoek generiek 4 (vervolg) •Fase 4 aan de slag: (echte uitvoering) gegevensverzameling op pad om de gegevens te verkrijgen •Fase 5: verwerking & analyse fase verzamelde gegevens, verwerken, ordenen, rubriceren, er zaken uithalen •Fase 6: rapporteren en presenteren resultaten vastleggen en anderen daarover inforrmeren

18 Onderzoek generiek 5 onderzoeksfases en verschillen •Stappen/fases zijn inherent aan doen onderzoek •Wel wordt er verschillend mee omgegaan •Heel strikt in volgorde, heel gescheiden tot flexibel, interactieve cirkel •Opdrachtje: speur deze fases op in casus kloosterzusters, wat gebeurt er en hoe?

19 Resultaten opdrachtje •Soms fases letterlijk te herkennen, •soms ook anders genoemd •Wat gebeurt er meer of anders?

20 Onderzoek generiek 6 de onderzoeker •Onderzoek is meer dan een zoekproces •Het is een contact & interactieproces: niet altijd met betrokkenen, maar wel bijna altijd met opdrachtgever •Brengt altijd iets teweeg bij mensen •Vereist onderzoekskennis en kunde •Bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid moet zo groot mogelijk zijn

21 Onderzoek generiek 6 En wat is daar vanuit het AO perspectief nog aan extra’s, meer. Bijzonder toe te voegen?

22 Toevoegingen & extra’s

23 De start van AO initiatief •Zelf •Vraag van doelgroep/onderzochten •Anderen: management, collega’s, gemeente, wzw instelling, stageplek vragen

24 Start AO 2 voorfase & start (H12) •Je weet alleen AO moet doen: onderzoeksthema of opdracht is nog open •Globale opdracht is aangereikt •Uitgewerkte opdracht is aangereikt •Opdracht is al uitgewerkt in doelstelling en vraagstelling(en) •Wie zit waar??

25 start AO 3 voorfase en start •Bij AO betrokkenen in beeld krijgen •Leggen en opbouwen van contacten voor ao netwerk •Steun zoeken en belangen samenbrengen •Hoe ging dat bij de kloosterzusters? •Hoe zit dat bij jou/jullie AO? •Hoe past dit binnen de generieke fasen van onderzoek? Hoe noem je dit daar?

26 Start AO 4 oriëntatiefase Onderzoeker en betrokkenen maken kennis met elkaar en verkennen de te onderzoeken problematiek

27 Start AO 5 orientatiefase •Verkennen van probleem of situatie •Verkennen van doel van betrokkenen •Opbouw samenwerkingsrelatie, en werkklimaat •Invullen rol onderzoeker •3 orientaties-situaties voorhanden (H13) •Hoe ging dat bij de kloosterzusters? •Hoe ziet deze fase er bij jou uit?

28 Start AO 6 diagnostische fase •= afmaken wat al aangezet is tijdens de voorstart en verkenningsfase: •Gezamenlijk komen tot & vastleggen van dit is er aan de hand, dit is het probleem, hier draait erom, daar moeten wij verder mee via 1.Onderzoek 2. Ervaringen 3.Reflectie Hoe ging dat bij de Kloosterzusters? Hoe gaan jullie dat doen: via.........?

29 Start AO 7 •Voorfase & oriëntatie & diagnose zijn termen uit AO •Hoe past dit binnen de generieke fasen van onderzoek? •Hoe noem je dit daar?

30 Start AO 8 •En verder.....


Download ppt "AO 29 maart uitvoeren van AO Verschillen en overeenkomsten met Gebruikelijk onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google