De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Competentie gericht onderwijs in het VMBO en MBO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Competentie gericht onderwijs in het VMBO en MBO"— Transcript van de presentatie:

1

2 Workshop Competentie gericht onderwijs in het VMBO en MBO
Welkom Fundeon: Dirk Koele Adviseur Opleidingsbeleid

3 Inhoud van deze Workshop
Ervaringen Competentie gericht leren in mbo Werkplekken structuur door ontwikkelen naar competentie gericht leren. Het veranderen van de taak en competenties van de docent. Hoe communiceren we met de leermeesters in de bedrijven.

4 Competentie gericht opleiden in MBO
In opdracht van ministerie Nu enige tijd bezig met ontwikkeling en invoering Uitstel experimenteerfase van 2008 tot 2010

5 Ervaringen competentie gericht onderwijs MBO
Opdracht Schrijf 2 positieve dingen over competentie gericht onderwijs op een post- it blaadje. Schrijf 2 negatieve op een ander blaadje.

6 Ervaringen Het begint te werken op sommige plaatsen.
Tempo differentiatie Leerlingen meer zelfstandig Leerlingen plannen beter Leerlingen werken meer samen Leerlingen gemotiveerder

7 Ervaringen Betere aansluiting theorie praktijk vooral in de bol opleidingen. Praktijk is sturend.

8 Niet alles is positief Veel negatieve media aandacht.
Leerlingen worden te vrij gelaten. Leerlingen moeten zelf veel uitzoeken. Leerlingen zijn te veel vrij. Leerlingen krijgen te weinig begeleiding. Leerlingen krijgen geen klassikale uitleg meer Waarom moet het nu anders. Men heeft geen zin in verandering

9 Wat kan beter Meer inzet op begeleiding, het is geen bezuinigingsmaatregel. Klassikaal of in groepen workshops. Leerlingen begeleiden tijdens zelfstandig werken. Leerlingen elkaar laten helpen, voortgezet helpt primair. Dit past ook goed in kader van de beroepstaak werkorganisatie. Niet te snel willen veranderen. Geen oude schoenen weggooien voor je goede nieuwe hebt.

10 Competentie gericht onderwijs op het VMBO
VMBO is voorbereidend onderwijs op competentie gericht onderwijs op het MBO overdracht en communicatie wordt daarin steeds belangrijker. SLO heeft een concept ontwikkeld waarmee competentie gericht leren op het VMBO vorm gegeven kan worden.

11 Uitgangspunten competentiegericht leren in het VMBO
Hele taak benadering Samenhang tussen kennis, vaardigheden, houdingen en persoonlijkheidsontwikkeling Integratie eindtermen uit beroepsgerichte en algemene vakken. Leren in realistische situaties

12 Uitgangspunten competentiegericht leren in het VMBO
De leerlingen leren actief Uiteenlopende werkvormen, zowel individueel als in groepen. De leerlingen organiseren zelf, met begeleiding van de docent het leerproces. Dat betekent dat: de leerling zelf het tempo en de inhoud bepaalt; de leerling zelf zijn leerresultaten bijhoudt. Het aanbod van leerstof staat in dienst van de ontwikkeling van de competentie.

13 Werkplekken structuur ontwikkelen naar competentie gericht
Wat doen we al in de werkplekken structuur: Geen klassikaal onderwijs meer. Zelfstandig opdrachten uitvoeren. Een leerling voor planning en voortgang bewaking. De ene leerling helpt de ander. Enz.

14 Werkplekken structuur door ontwikkelen naar competentie gericht
Wat doen we nog niet in de werkplekken structuur: Een persoonlijk opleidingsplan POP 6 wekelijks pop- gesprekken verantwoording voortgang. Leerling heeft eigen planning deze wordt bewaakt in de pop gesprekken Lesrooster vakken integreren. workshops plannen. Afstemming tussen binnen- en buiten schools leren. De leerling zelf de opdracht laten bedenken of ontwerpen in afstemming met de omgeving.

15 Overzicht van de proefscholen
Burgemeester Harmsmaschool (Gorredijk), afdeling Techniek Breed, Johan de Witt College (Den Haag), afdeling Techniek Breed, Hooghuis Lyceum (Oss), afdeling Verzorging, Calvijn College (Krabbendijke), afdeling Bouwtechniek, Oranje Nassau College (Zoetermeer), sector Zorg & Welzijn. AOC-Oost (Enschede), sector Groen,

16 Wat veranderd competentie gericht onderwijs voor de docenten
De rol van de begeleider is binnen en buiten het leerproces mentor en personal coach. verschillende rollen faciliteert de leerling op het gebied van leren, reflecteren, zoeken van oplossingen, positief stimuleren van gedrag.

17 Wat veranderd competentie gericht onderwijs voor de docenten. Opdracht
Welke competenties denkt u als docent nodig te hebben. Beoordeel uw eigen competenties in uw taak als docent.

18 Dvd Leermeester Door meesterschap naar vakmanschap
Klik hier om de DVD te starten

19 Competentie gericht onderwijs in het VMBO en MBO
Vragen? Einde Meer informatie kunt u vinden op de website www. SLO.nl


Download ppt "Workshop Competentie gericht onderwijs in het VMBO en MBO"

Verwante presentaties


Ads door Google