De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Implementatie van de UNCO-MOB

Verwante presentaties


Presentatie over: "Implementatie van de UNCO-MOB"— Transcript van de presentatie:

1 Implementatie van de UNCO-MOB
Els Derksen, verpleegkundige/verplegingswetenschap Coördinator UVNN

2 Wat is implementatie? ‘een procesmatige en planmatige invoering van vernieuwingen en/of verbeteringen (van bewezen waarde) met als doel dat deze een structurele plaats krijgen in het (beroepsmatig) handelen, in het functioneren van organisatie(s) of in de structuur van de gezondheidszorg’ (Hulscher, 2000)

3 Fases in veranderingsproces
Stappen Strategieën 1. Oriëntatie in kaart brengen uitgangssituatie (0-meting) doelgroep bepalen knelpunten inventariseren voorwaarden benoemen 2. Inzicht informatieverstrekking goede instructiematerialen 3. Acceptatie aanpassing innovatie aan wensen doelgroep demonstratie uitvoerbaarheid door collega’s afspraken vastleggen 4. Verandering werken volgens nieuwe afspraken feedback of onderlinge toetsing 5. Behoud van verandering evaluatie werkwijze integratie in werkafspraken (Grol, 2001)

4 Oriëntatiefase 0 – meting
Zijn er afspraken over het gebruik van meetinstrumenten binnen de vakgroep? Wie maakt er gebruik van, welke meetinstrumenten? Worden meetinstrumenten op juiste wijze afgenomen? Is er intercollegiale toetsing of feedback? bijvoorbeeld via ‘audits’ Worden resultaten van metingen ingebracht in overdracht of mdo?

5 Inzichtfase Kennis over innovatie
Hoe breng je dit inzicht verder binnen vakgroep/organisatie? Wat is nodig? wat is haalbaar? Verschil grote en kleine instellingen? Kennis over inhoud en toepassing van meetinstrumenten Terugkoppeling consensusgroep in vakgroep Oefenen met meetinstrumenten Symposium Samen in Beweging

6 Hoe gaan jullie dit aanpakken in de eigen instelling?
Acceptatiefase Hoe gaan jullie dit aanpakken in de eigen instelling? Belang van meetinstrumenten Waarom wil iemand niet? Achterhalen weerstanden Haalbare doelen binnen organisatie Mogelijk starten met minimale variant van UNCO-MOB Afspraken: bij wie, met welk doel, op welk moment, evaluatie behandeling Per fase van implementatie: wie doet wat wanneer Kijk in oriëntatiefase naar samenwerkingsafspraken met partners in de omgeving (zhs); informeer zhs over voorgenomen beleid tav gebruik van instrumenten in fase 5 behoud

7 Accepatiefase Benadering van verschillende groepen bij implementatie
voorlopers middengroep achterblijvers Motivatie om te veranderen Intrinsiek: zien voordelen Erbij horen, relatie met anderen Extrinsiek: het moet Effectieve beïnvloeding Gericht op cognitie Gericht op attitude Gericht op gedrag Methoden van implementatie Goede informatie Schriftelijk Inzet sleutelfiguren Intercollegiale activiteiten Feedback collega’s Regels en afspraken Beloning Hulp bij praktische problemen Duidelijk leiderschap (Green 1989, Grol 1992, Rogers 1995)

8 Werken volgens gemaakte afspraken Evalueren in de vakgroep
Verandering Werken volgens gemaakte afspraken Evalueren in de vakgroep Hoeveel patiënten, welke patiënten Bespreking in overlegvormen, w.o. MDO Ervaren voordelen en nadelen Ervaren belemmeringen Vraag hoe lang is periode van verandering nodig? hoe vaak evalueren?

9 Behoud van verandering
Hoe zorg je binnen je instelling dat het gebruik van meetinstrumenten behouden blijft? Eindevaluatie gebruik en toepassing Vastleggen in procedures / kwaliteitshandboek In ECD Evaluatie/ feedback minder frequent, maar wel behouden Zo nodig nieuwe cyclus starten voor nieuwe instrumenten

10 Behoud van verandering / Evaluatie UNCO-MOB
Evaluatie van gebruik van meetinstrumenten UNCO-MOB in instellingen Nieuwe inzichten uit onderzoek leidt mogelijk tot andere keuzes Toevoegen domeinen Evaluatie UNCO-MOB in gezamenlijke bijeenkomst consensusgroepen van UNO-Vumc en UVNN


Download ppt "Implementatie van de UNCO-MOB"

Verwante presentaties


Ads door Google