De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Clinical audit Ervaringen in Engeland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Clinical audit Ervaringen in Engeland"— Transcript van de presentatie:

1 Clinical audit Ervaringen in Engeland
Galega officinalis, commonly known as goat's rue, French lilac, Italian fitch or professor-weed, is an herbaceous plant in the Faboideae subfamily. It is native to the Middle East, but it has been naturalised in Europe, western Asia, and western Pakistan. Galega officinalis has been known since the Middle Ages for relieving the symptoms of diabetes mellitus. Upon analysis, it turned out to contain guanidine, a substance that decreases blood sugar by decreasing insulin resistance. Galega officinalis (French lilac) was used for diabetes treatment in traditional medicine for centuries. In the 1920s, guanidine compounds were discovered in Galega extracts. Animal studies showed that these compounds lowered blood glucose levels. Some less toxic derivatives, synthalin A and synthalin B, were used for diabetes treatment, but after the discovery of insulin they were forgotten for the next several decades (1922). Biguanides were reintroduced into Type 2 diabetes treatment in the late 1950s.  Hilde Jalving

2 Inhoud Wat is clinical audit? Plaats van clinical audit
Onderwerpen voor audit Verbetering zorg? Samenvatting

3 Clinical audit: definities
Systematische analyse v/d kwaliteit van zorg Doel = veranderingen doorvoeren Omvat het werk van alle (para)medici In simpelste vorm iets wat opvalt op de werkvloer in korte tijd analyseren en snel verbeteringen doorvoeren. Tot complexere multidisciplinaire audits Kan geinitieerd worden door alle vakgroepen, met name niet iets exclusief voor artsen Working for Patients (1989, Department of Health UK) Principles for Best Practice in Clinical Audit (2002, NICE)

4 Clinical audit: soorten
Richtlijn gebaseerd worden richtlijnen nageleefd? Incidentenregistratie Peer review case reviews Mening patienten? wat vinden zij van de kwaliteit? Richtlijn gebaseerd is de meest voorkomende vorm. In marsen, londen moest er zelfs een richtlijn zijn om de werkwijze tegen af te zetten

5 Audit cyclus probleem/doel richtlijn kiezen her-audit
MDO begint vaak te laat probleem/doel Her-audit: MDO 10% laat Werkafspraken over op tijd beginnen her-audit richtlijn kiezen verandering doorvoeren Deze dia even afspelen, cyclus staat er onder…handig om met een simple voorbeeld aan te geven wat elke stap inhoudt. Maakt het toegankelijk Tijdstip MDO aanpassen Verzamelen data: aanvang tijdstippen, oorzaken te laat audit (verzamelen data) conclusies en aanbevelingen MDO 40% laat Oorzaak: overlap met overdracht

6 Clinical audit = onderzoek?
Statistische significantie Voldoende indruk Hypothese toetsend Naleven standaard Klinisch onderzoek Clinical audit Insteek Bewijzen nieuwe behandeling Verbeteren standaard zorg Aantallen Metingen OVERLAP! In uk is audit op je CV ook echt iets apart, staat een aparte kop. Het doen van onderzoek ontslaat je niet van verplichting aan audit mee te doen. Daar moet je eigenlijk om voor goede plaatsen in aanmerking te komen tijdens je opleiding elk jaar een audit uitvoeren Kan wel gepubliceerd worden of uitgebreid worden tot onderzoek, maar focus is met name op de lokale situatie. Uitraad bij interessante resultaten kunnen ook andere hiervan leren

7 Clinical audit: plaats
Evidence based medicine Onderzoek Richtlijnen ontwikkeling Audit Opleiding Ontwikkeling zorg clinical governance“A framework through which NHS organisations are accountable for continuously improving the quality of their services and safeguarding high standards by creating an environment in which excellence in clinical care will flourish Accreditatie Verbetering kwaliteit Kosten besparing Samenwerking

8 Clinical audit: door wie?
Wordt verwacht van elk (para)medisch staflid contractueel vastgelegd noodzakelijk voor herregistratie Wordt verwacht van elke vakgroep noodzakelijk voor accreditering Tijdens opleiding ten minste 1x per jaar zeer wenselijk op CV Bestaan audit committee in sommige ziekenhuizen om ervoor te zorgen dat tijd die er in gestopt wordt nuttig is en audit volgens regels wordt uitgevoerd. Komt 1x per maand bij elkaar en keurt voorstellen goed of adviseert aanpassingen (soort METC maar dan minder streng)

9 Clinical audit: onderwerpen
Eisen: relevant: hoog risico, hoge kosten, veel voorkomend potentieel voordelig voor patient of organisatie Overwegingen: richtlijnen / standaardprocedure aanwezig kun je het beinvloeden? lokaal, reginaal of nationaal? eigen specialisme of multidisciplinair?

10 Clincal audit: voorbeelden
Proces medisch handelen  ciclosporine spiegels na allogene stamceltransplantatie samenwerking communicatie  voorlichting orale chemotherapie Infrastructuur / Logistiek basis voorwaarden planning  timing stamcelferese bij kinderen Uitkomsten

11 Ciclosporine spiegels: opzet
Achtergrond: Ciclosporine spiegels Methoden: 10 patienten 1e maand na allogene stamceltransplantatie Adviezen: aanpassing protocol vaste meet dagen checklist invoeren Er bestond protocol voor dosering en doseringsaanpassing in deze patienten Dosering in geen enkele patient volledig volgens protocol 50% patienten te lage dosering en te lage spiegels Geen vaste dagen voor bepaling spiegels deze audit was (nadatde statussen waren gevonden) in 2-3 middagen uit te voeren

12 Orale Chemotherapie: opzet
Achtergrond: kennis patient tav orale chemotherapeutica? Methoden: 40 patienten richtlijn apotheek Adviezen: 1 zorgverlener verantwoordelijk aandacht veiligheid verplichte checklist Kennis patienten Patienten kregen bij polibezoek voor voorschrijven eerst of vervolg cyclus orale chemotherapie vragenlijst die ik met ze samen heb ingevuld Zelf met behulp van richtlijn apotheek standaard lijst met punten geformuleerd die we vonden dat elke patient zeker moest weten tav inname, veiligheid, contact personen etc hierop vragenlijst ontwikkeld Meeste punten verassen goed, maar in de grafiek staan de problemen met name was onvoldoende bekend wat te doen als een dosering vergeten was of overgegeven was. Belangrijkste advies was verplichte, af te tekenen, checklist voor de voorlichting

13 Stamcelferese: opzet Achtergrond: Methoden: Resultaten: Adviezen
timing stamcelferese in kinderen moeilijk veel (onnodige?) tijd gereserveerd Methoden: alle kinderen verwezen gedurende 7 jaar standaard = protocollen NHS Resultaten: veel onnodige dagen gereserveerd Adviezen 2-3 dagen reserveren voldoende Gaat om timing aferese na laatste chemokuur + gcsf. Vaak blokken van 5 dagen gereserveerd om variaties in piek CD34 getallen op te vangen en variaties in opbrengst Gekeken hoeveel dagen gereserveerd en hoeveel en welke van die dagen daadwerkelijk gebruikt

14 Clinical audit: verbetering zorg?
Voordelen verbeterde communicatie verbeterde patientenzorg verhoogde proffesionele voldoening verbeterde administratie Nadelen aantasting eigen klinische werkwijze? angst voor juridische repercussies verlies aan vertrouwen nog een extra taak? Johnston. Qual Health Care 2000

15 Samenvatting Audit = systematische analyse v/d kwaliteit van zorg
Leidt tot verbetering: patientenzorg communicatie In Nederland een taak van elke (para)medicus? Benadrukken laagdrempelig Met name problemen waar we dagelijks tegen aan lopen kunnen worden aangepakt Is weinig EBM bewijs dat het kwaliteit zorg verbeterd maar deze aanname wordt algemeen wel gemaakt (moeilijk audits te auditten of te meta-analyseren omdat onderwerpen zo verschillend en toegepast op lokale situatie.

16 Referenties Principles For Best Practice in Clinical Audit (NICE, 2002) A Practical Handbook for Clinical Audit (2005). G Johnston et al. Reviewing audit: barriers and facilitating factors for effective clinical audit Qual. Health Care 2000;9;23-36


Download ppt "Clinical audit Ervaringen in Engeland"

Verwante presentaties


Ads door Google