De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GASTLESSEN VOOR STUDENTEN 1 E LEERJAAR PW 3 EN 4 Kwaliteitszorg in de KO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GASTLESSEN VOOR STUDENTEN 1 E LEERJAAR PW 3 EN 4 Kwaliteitszorg in de KO."— Transcript van de presentatie:

1 GASTLESSEN VOOR STUDENTEN 1 E LEERJAAR PW 3 EN 4 Kwaliteitszorg in de KO

2 welkom

3 Even voorstellen

4 Wat is kwaliteit?

5 Kwaliteit is…….. De juiste dingen op de juiste manier doen, het steeds beter willen doen en daarmee voldoen aan de verwachtingen van de klant

6 Kwaliteit in de Kinderopvang is……. Beroepscode Convenant Opvoedingsdoelen/Pedagogisch Kader Functieomschrijvingen PM’er ‘wij’kwaliteit’

7 Kwaliteit volgens NCOK NCKO kwaliteit als  structurele kenmerken en proceskwaliteit  Meetbaar

8 interactievaardigheden Intervisie Supervisie

9 Kwaliteit van de leefomgeving Brengen en halen Ruimte en inrichting Activiteiten Taal Omgang met kinderen Het programma

10 Voorbeeld scorelijst leefomgeving halen en brengen Wel De PM-ers begroeten elk kind en elke ouder en zorgen voor een plezierig en georganiseerd vertrek. Er is elke dag (informele) informatie- uitwisseling tussen ouder en PM-er (bijv. over voeding, verschoning en slapen, spel, ontwikkeling). Niet Het begroeten van de kinderen bij binnenkomst wordt door PM-ers vaak verzuimd. Er worden kinderen opgehaald zonder dat PM- ers dit opmerken.

11 Structurele kwaliteit Hoe staan wij ervoor? Wat zijn onze sterke kanten? Wat zijn onze zwakke kanten? Het probleem in kaart brengen Verbeteringsmaatregelen ; kunnen wij veranderen en wat gebeurt er als wij veranderen?

12 HKZ Een keurmerk voor zorg en welzijn Voldoen aan normen, speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang Gericht op het primaire proces, maar ook op de organisatie Voortdurend werken aan verbetering

13 rubrieken Kind en ouders staan centraal: normen voor ‘primaire proces’ Aanmelding en plaatsing Uitvoering dienstverlening Evaluatie en nazorg

14 Rubrieken 2 Maar ook voor de organisatie erom heen: Organisatie en beleid Personeel Onderzoek, ontwikkeling en documentatie Fysieke omgeving, materiaal en diensten door derden

15 Kwaliteitsmanagementsysteem Een hulpmiddel om kwaliteit te bereiken en vast te houden: Op een systematische manier Zorgen dat afspraken worden nageleefd Dat er regelmatig geëvalueerd wordt Dat afspraken vervolgens worden bijgesteld

16 Pas op voor de papieren tijger!

17 PDA Cyclus

18 Plan (P) We spreken af wat we willen bereiken, waarom en hoe we dat het beste kunnen doen

19 DO (D) We voeren het plan uit op de afgesproken manier

20 Check © Regelmatig evalueren we om te kijken of het (nog) werkt en of we op deze manier onze doelen bereiken

21 ACT (A) De evaluatie/meting leert ons wat goed werkt en wat niet. Op basis daarvan wordt het beleid bijgesteld.

22 Kroon op het werk….of diploma aan de muur Ieder voordeel heeft z’n nadeel…

23 voordelen Uniformiteit Denken in resultaten en doelen Stok achter de deur voor verbeteren en vernieuwen Goede naam Ruimte om mee te praten

24 nadelen Papierwerk Meer registreren en vastleggen Minder snel veranderen Meer overleg

25 Heb je nog vragen?


Download ppt "GASTLESSEN VOOR STUDENTEN 1 E LEERJAAR PW 3 EN 4 Kwaliteitszorg in de KO."

Verwante presentaties


Ads door Google