De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

POP Implementeren Mobiliteitsfonds HBO Inleiding Els Frigge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "POP Implementeren Mobiliteitsfonds HBO Inleiding Els Frigge."— Transcript van de presentatie:

1 POP Implementeren Mobiliteitsfonds HBO Inleiding Els Frigge

2 Persoonlijk OntwikkelPlan (POP)
Concrete afspraken over de persoonlijke ontwikkeling op lange en korte termijn. Afspraken gebaseerd op: Ambities en gekozen ontwikkelrichting van de medewerker na overeenstemming met leidinggevende. Functieprofiel en competentieprofiel Feedback

3 POP-instrument implementeren
ast dit instrument? rganisatiebelang  persoonlijk belang? rioriteit aan ontwikkeling? rocedures en middelen? n de implementatie? azorg en borging? O P P E N

4 vragen om andere competenties
Past dit instrument? Professionaliteit van de mensen verhogen Marktontwikkelingen vragen om andere competenties Gezonde in- en uitstroom Breed inzetbare medewerkers Behouden van talenten Interne mobiliteit bevorderen Juiste promotiekeuzes maken

5 Organisatiebelang  Persoonlijk belang?
Stelling: De Hogeschool moet de persoonlijke belangen van de medewerkers (er)kennen om haar eigen doelen te kunnen realiseren.

6 Prioriteit aan ontwikkeling?
Tegenwerkende krachten: Starheid procedures; Ontbreken flexibiliteit, durf en creativiteit bij managers; Alleen denken in opleidingen; ‘Schalendenken’ door medewerkers; POP’s vanuit ‘moeten’; Klantgezwichtheid; Focussen op de ‘vijf’ i.p.v. de ‘negen’; Denken dat alles ontwikkelbaar is.

7 Procedures en middelen?
Een teveel aan procedures en instrumenten is een blok aan het been en schiet zijn doel voorbij. Competentieprofielen Feedbackinstrumenten Testen en assessments Databank vraag en aanbod Relatie met andere P-instrumenten Relatie met andere plannen in de organisatie

8 En de implementatie? Eerst denken dan doen:
Welk doel; Welke procedures en middelen; Welke meetinstrumenten; Hoeveel tijd, geld; Welke ontwikkelacties faciliteren; Relatie met andere P-instrumenten en andere plannen. Draagvlak creëren gebruikers; Trainen gebruikers; POP-helpdesk; Monitoring.

9 Weerstand Big brother is watching me! Deed ik het niet goed dan?
Laat me gewoon lekker mijn werk doen Weerstand overbruggen door vragen en zorgen serieus te nemen Ik heb niets tegen ontwikkelen maar wel tegen POP’s Daar ben ik te oud voor

10 Nazorg en borging? POP’s levend houden:
Integreren in beleids- en P-cyclus en opnemen in introductieprogramma; Evaluatie- (kwantiteit EN kwaliteit) en verbetermomenten; Resultaten meten; Kosten-baten analyse; Opfrismomenten plannen; Opnemen in intern trainingsprogramma.

11 Implementeren competentiemanagement
Belemmeringen en motieven bespreken Integrale aanpak Huis op orde “Wij kunnen dit” Nog niet starten Werken aan voorwaarden Low profile starten Draagvlak “Wij willen dit”

12 In groepjes: Wissel jullie ervaringen uit met POP’s. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste succesfactoren voor het levend maken en houden van de POP’s zowel voor de organisatie als voor de medewerkers  noteer deze op flipovervel. Wat kun je daaraan bijdragen vanuit jouw functie?


Download ppt "POP Implementeren Mobiliteitsfonds HBO Inleiding Els Frigge."

Verwante presentaties


Ads door Google