De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MVO en intern management

Verwante presentaties


Presentatie over: "MVO en intern management"— Transcript van de presentatie:

1 MVO en intern management
College 6

2 MVO en intern management
‘Het verantwoord organiseren en inrichten van zorg in de structuur van een organisatie en de bedrijfsprocessen.’

3 Doelstellingen Kwaliteitsverbetering en rendementsverhoging
MVO intern management Doelstellingen Kwaliteitsverbetering en rendementsverhoging Ruimte geven aan eigen verantwoordelijkheid Stimuleren van integriteitsbewaking en risicobeheersing Versterking van sfeer (welbevinden) Versterking van motivatie en zingeving

4 Strategie: Compliance
Bedrijfscode Beroepscode Gedragscode Adviserend of verplichtend

5 Voordelen compliance code
Strategie Compliance Voordelen Houvast voor werkgever en werknemer Juridische zekerheid Imago

6 Nadelen compliance-code
Strategie Compliance Nadelen Te weinig eigen verantwoordelijkheid Muur tussen management en ondergeschikten Demoralisering

7 Voorwaarden succesvolle regelgeving
Zo veel mogelijk in overleg Belang en nut uitleggen Mogelijkheid om kritiek t.a.v. regels te communiceren Regels periodiek evalueren

8 Succesvolle regelgeving
Voorwaarden Professionele houding Openheid Betrokkenheid Kritisch vermogen Integrale verantwoordelijkheid (binnen EN buiten de organisatie) Strategie als aanvulling op compliance

9 MVO-strategie voor intern management
Uitgangspunten MVO-strategie voor intern management Uitgangspunten Duidelijkheid over: Eigen rol en eigen verantwoordelijkheden Onderlinge afhankelijkheid Onderlinge verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid voor externe stakeholders

10 MVO-strategie voor intern management
Risico’s MVO-strategie voor intern management Risico’s (op basis van uitgangspunten) Vage beleidsstukken Individueel opvoeden Voorbeeldfunctie manager

11 Succesvol MVO-management
Basis voor succesvol MVO-management Succesvol MVO-management Basis Realiseer de uitgangspunten door middel van structuur: Management Regels vertalen in verantwoordelijkheden Organisatiestructuur Communicatiestructuren Functieomschrijvingen en taakprocedures Stakeholding en corporate citizenship

12 Succesvol MVO-management
Rapportage Plenaire sessies Werkvloer Luistervaardigheid Luisterkanalen Gedrag

13 Succesvol MVO-management
Aandachtspunten Succesvol MVO-management 1. Management Aandachts-punten Analyse van managementcommunicatie Dialoogtraining Leiderschapstraining

14 Regels vertalen in verantwoordelijkheden
Succesvol MVO-management 2. Regels vertalen in verantwoor-delijkheden Regels en procedures zijn er niet in de eerste plaats om integriteit te waarborgen, bedrijfsprocessen goed te laten verlopen en samenwerking te ordenen, maar… om werknemers in staat te stellen inzicht en greep te krijgen op hun eigen morele verantwoordelijkheden.

15 Succesvol MVO-management 2. Regels vertalen in verantwoorde-lijkheden
Aandachtspunten Succesvol MVO-management 2. Regels vertalen in verantwoorde-lijkheden Aandachts-punten Regels bespreekbaar maken Verantwoordelijkheden expliciet maken (acties) Dilemmatraining

16 Organisatiestructuur
Succesvol MVO-management 3. Organisatie-structuur Aangepast aan omgeving? Eilandenrisico? Onderlinge afhankelijkheden duidelijk? Bedrijfsprocessen duidelijk?

17 Succesvol MVO-management 3. Organisatie-structuur
Aandachtspunten Succesvol MVO-management 3. Organisatie-structuur Aandachts-punten Procesanalyses versus functiescheidingen Gedeelde verantwoordelijkheden vs. ‘beslislocaties’/hiërarchie (wie beslist wat en voor wie?)

18 Communicatiestructuren
Succesvol MVO-management 4. Communi-catiestructuren Bepalen communicatiegedrag Bepalen communicatie- en luistervaardigheid Bepalen openheid, betrouwbaarheid, integriteit

19 Succesvol MVO-management 4. Communi-catiestructuren
Aandachtspunten Succesvol MVO-management 4. Communi-catiestructuren Aandachts-punten Analyse communicatiestructuren Analyse luisterstructuren Op welke manieren kunnen we elkaar kennen/van elkaar leren?

20 Functieomschrijvingen en taakprocedures
Succesvol MVO-management 5. Functie-omschrijvingen en taakprocedures Onderlinge afhankelijkheden Taken als samenwerkingsprocessen

21 Succesvol MVO-management 5. Functie-omschrijvingen en taakprocedures
Aandachtspunten Succesvol MVO-management 5. Functie-omschrijvingen en taakprocedures Aandachts-punten Onderlinge verantwoordelijkheid (relaties met collega’s) goed beschreven? Motiverende, inspirerende beschrijvingen of kale opsomming van taken/plichten? Verantwoordelijkheid voor samenleving/stakeholders beschreven?

22 Stakeholding en corporate citizenship
Succesvol MVO-management 6. Stakeholding en corporate citizenship Klant- én maatschappijbewustzijn versterkt: Commitment intern en extern Integriteit Zingeving

23 Succesvol MVO-management 6. Stakeholding en corporate citizenship
Aandachtspunten Succesvol MVO-management 6. Stakeholding en corporate citizenship Aandachts-punten Stakeholding In dienst van wie/wat werk ik, werken wij? Wat zijn onze ultieme ambities?

24 MOVE-scorecard MOVE-scorecard

25 Implementatie MOVE-scorecard Implementatie Benoemen van aandachtspunten; rubriceren binnen categorieën Terugkoppeling Benoemen (via steunpunten) van acties en core values Terugkoppeling: core values en acties communiceren Implementatie

26 Terugkoppeling: rapportage en communicatie (wie gaat wat doen)
MOVE-scorecard Implementatie Terugkoppeling: rapportage en communicatie (wie gaat wat doen) Meting, analyse, evaluatie Terugkoppeling: Rapportage en discussie Aanpassing Terugkoppeling: Rapportage en communicatie

27 Cyclisch implementatiemodel
MOVE-scorecard Implementatie Cyclisch implementatie-model


Download ppt "MVO en intern management"

Verwante presentaties


Ads door Google