De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomst van internationalisering op de lerarenopleidingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomst van internationalisering op de lerarenopleidingen"— Transcript van de presentatie:

1 Toekomst van internationalisering op de lerarenopleidingen
4/3/2017 De basis voor later… Toekomst van internationalisering op de lerarenopleidingen

2 Internationale Leraren
Gedaantewijziging Lerarenopleiding Tekorten aan leraren primair onderwijs als ook voortgezet onderwijs EPS (Educatief Partnerschap) en competentie gericht opleiden Competenties Internationalisering en \Interculturele competenties Discussiepunten

3 EPS en competitie gericht opleiden
Eindtermen NU: Kennis Vaardigheden Attitude Uitgangspunt EPS: Nauwe samenwerking tussen student, school en de lerarenopleiding Competenties

4 Competenties Internationalisering Van eindtermen naar competenties
Kennis, houdingen en vaardigheden Gewenst gedrag: integratie van kennis, houdingen en vaardigheden in competenties Beroepscontext en rollen van leraar

5 Competenties Internationalisering Context en rollen
werken met leerlingen, werken met/in team en organisatie, werken met/in omgeving, werken aan eigen ontwikkeling Rollen: pedagogisch handelen, vakdidactisch handelen, organisatorisch handelen interpersoonlijk handelen

6 Competenties Internationalisering Wat is Internationalisering? (1)
Globalisering en Internationalisering

7 Competenties Internationalisering Wat is Internationalisering? (2)
Definitie: “Internationalisering beoogt in de hedendaagse globale context een actieve grondhouding van studenten, leerlingen en docenten te stimuleren gericht op samenleven met anderen en andersdenkenden van buitenlandse afkomst”

8 Competenties Internationalisering Internationaliserings- activiteiten
Economische activiteiten Internationalisering van het curriculum Internationale klassen Vorming en professionalisering Internationalisering als beroepscompetentie

9 Competenties Internationalisering Kenmerkende beroepssituaties: voorbeelden (1)
Nivo van (vak)didactisch handelen: Het bespreekbaar maken van globalisering in de klas in relatie tot de persoonlijke betrokkenheid Het in teamverband voorbereiden en uitvoeren van (vakoverschrijdende) internationale projecten en uitwisselingen in teamverband ontwikkelen en uitvoeren van een beleidsplan internationalisering Relatie met organisatorisch handelen

10 Competenties Internationalisering Kenmerkende beroepssituaties: voorbeelden (2)
Nivo van pedagogisch handelen: het begeleiden van leerprocessen binnen interculturele en transculturele situaties, waarbij de ander al dan niet lijfelijk aanwezig is het in teamverband en in de organisatie opzetten en uitvoeren van een intercultureel en transcultureel klassen- en schoolbeleid Interculturele competentie als onderdeel van competenties internationalisering

11 Competenties Internationalisering Globalisering en Internationalisering
Brede inzetbaarheid leraren-in-opleiding in Nederland, Europa en daarbuiten(o.a. TTO) Internationale Competenties Relatie met competenties Internationalisering

12 Competenties Internationalisering Kwaliteitszorg en indicatoren in het kader van duaal en competentiegericht opleiden. Noodzaak van geformuleerde competenties internationalisering Noodzaak van omschreven kwaliteitsindicatoren Onderzoek en discussie wenselijk

13 Competenties Internationalisering Discussie
Wat is de toekomst?

14 of

15 Literatuur Verslag Velon Congress “Grensoverleggend opleiden”, Kerkrade, maart 2006. Toesprak ministrer Van der Hoeven. L.Swachten. De toekomst van internationalisering op de lerarenopleiding. Notitie over Competenties Internationalisering.


Download ppt "Toekomst van internationalisering op de lerarenopleidingen"

Verwante presentaties


Ads door Google