De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijscentrum VU W E E T W A T O N D E R W IJ S W A A R D I S.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijscentrum VU W E E T W A T O N D E R W IJ S W A A R D I S."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijscentrum VU W E E T W A T O N D E R W IJ S W A A R D I S

2 Curriculumontwikkeling in een leergemeenschap
Veloncongres 13 maart 2007 Janneke Geursen Janneke Riksen

3 Opzet Good Practice Accent op: Proces leergemeenschap
Product leergemeenschap Kracht nieuwe curriculum Wat en hoe verdere ontwikkeling

4 Oude programma: Lineair Clustergebonden

5 Aanleiding verandering
Veranderende instroom Verschillende leerstijlen SBL-competenties

6 Doelen vernieuwd curriculum
Maatwerk: differentiatie in leerstijl, volgorde en tempo mogelijk maken; o.a. gebaseerd op assessmentonderdelen startweek Inhoud meer aan laten sluiten bij SBL-competenties: meer accent pedagoog en teamlid Experts inzetten per rol/ professionalisering sturen

7 Het proces Functioneren leergemeenschap
Deelnemers: Clustercoördinatoren alfa, beta, gamma Docent uit elk cluster Onderwijskundige Hoofd opleiding Klankbord: Docenten o.i.s. Veldadviesraad Studenten opleidingscommissie Docenten ulo Interne en externe experts

8 Collectief leren Van uiteenlopende standpunten naar gemeenschappelijke aanknopingspunten Verschillende fasen: Oriënteren en aftasten Benoemen verschillen en overeenkomsten Loslaten van eigen groep/cluster en succes Denken vanuit het geheel

9 Het product Vormgeving: vijf rollen
Als leraar vervul je vijf rollen in school Rol van professional Rol van ontwerper Rol van uitvoerder Rol van pedagoog Rol van teamlid en collega Kleurenschema Corinne toelichten

10 Werken met rollen Competentiebeschrijvingen: algemeen en vakgericht
Kernvragen bij rollen Rubrics Portfolio - taken,opdrachten, materialen en de reflectie erop

11 Competentie Motivatie Kennis Vaardigheden Persoonskenmerken
Hoe zou je dit kunnen aantonen; nadenken in groepen, Paar dingen plenair eruit pikken. Focussen op diversiteit in verslaglegging, bronnen

12 Kernvragen; een voorbeeld
Professional Kan ik… Systematisch reflecteren op mijn handelen en de opvattingen die daaraan ten grondslag liggen? Mijn deskundigheid op het gebied van het vak, de vakdidactiek en de onderwijskunde verder ontwikkelen? Systematisch onderzoek aan de eigen praktijk verrichten waarbij inzichten uit wetenschappelijk onderzoek benut worden?

13 Rubrics: niveaubeschrijving per rol
Teamlid en collega 1 je functioneert in een klein team en draagt zorg voor eigen lessen 2 je maakt deel uit van de school als geheel en weet dat er meer is dan het eigen vak 3 je hebt een eigen plek binnen de school en functioneert in meerdere teams. Je kijkt verder dan het eigen vak en de eigen school 4 Je hoort tot de vaste kern en kent binnen als buiten de school mensen die betrokken zijn bij het onderwijs dat jij verzorgt.

14 Keuzemogelijkheden Volgorde (wanneer welke rol?)
Werkwijze (zelfstudie of bijeenkomsten) Tempo (deeltijd, voltijd, even niet, sneller)

15 Roostering 930-1100 1330-1530 1545-1700 Ontwerper Uitvoerder Pedagoog
Vakdidactiek Orientatie zelfstudie ontwerper uitvoerder pedagoog vakdidactiek logopedie Gedrags/leerproblemen

16 Kracht nieuwe curriculum
Samenhang opleidingsonderdelen Flexibiliteit Betere afstemming school en instituut Link competenties vanuit vakken Verdere rolprofessionalisering docenten Toegenomen betrokkenheid docenten

17 Ontwikkelpunten Aanscherpen (kernvragen) rollen
Afbakening tijd begeleiding dio door mentor Versterken link algemene didactiek en vakdidactiek

18 Aandachtspunten werken in een leergemeenschap
Alle geledingen van begin af aan er bij betrekken en informeren, incl. studenten en mentoren Inzetten op expertise van docenten Mentoraat goed in de steigers zetten Organisatorische ondersteuning


Download ppt "Onderwijscentrum VU W E E T W A T O N D E R W IJ S W A A R D I S."

Verwante presentaties


Ads door Google