De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ben jij bekwaam in 2013? Onderzoek van het Ruud de Moor Centrum naar bekwaamheden van de mbo docent. Magda Bruin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ben jij bekwaam in 2013? Onderzoek van het Ruud de Moor Centrum naar bekwaamheden van de mbo docent. Magda Bruin."— Transcript van de presentatie:

1 Ben jij bekwaam in 2013? Onderzoek van het Ruud de Moor Centrum naar bekwaamheden van de mbo docent. Magda Bruin

2 Wet BIO 2004 Wet BIO 7 competenties, Interpersoonlijk Pedagogisch
Vakinhoudelijke en didactische Organisatorisch Samenwerken met collega´s Samenwerken met de omgeving Reflectie en ontwikkeling

3 Nieuw beleid Het Actieplan Focus op Vakmanschap en het Actieplan Leraar 2020. Het Professioneel Statuut dat het mbo twee jaar geleden sloot met de vakbonden. Dit statuut regelt de wijze waarop de docent het onderwijs met zijn collega’s organiseert. *Invoering lerarenregister. *Bekwaamheidsontwikkeling van docenten. *Bekwaamheidseisen van docenten. *Onderhoudsverplichting registratie in register.

4 Onderwijs coöperatie:Bevoegd en bekwaam
Terug naar de kern van het beroep. Weten en kunnen ipv competenties. Vakinhoudelijk bekwaam (weten). Vakdidactisch bekwaam (weten en kunnen). Pedagogisch bekwaam (weten en kunnen). Sectorspecifiek po/vo/mbo voor vakinhoudelijk bekwaam ( weten). Algemeen: Afgeronde hbo-opleiding tweedegraads bevoegdheid. Algemene competenties zoals samenwerken, communiceren, en plannen.

5 Onderzoek Ruud de Moor Onderzoek door Ruud de Moor Centrum op verzoek van de bv mbo. Werkgroep met leden van de beroepsvereniging. 1. Inventarisatie van bestaande competentie profielen. 2. Inventarisatie meningen van docenten over de specifieke kenmerken van het beroep door middel van interviews. 3.Enquête onder ruim 426 mbo docenten om vast te stellen wat de mbo docent onderscheidt van de vo docent. 4. Professionaliseringswensen op basis van profiel in kaart brengen. 5. Bijdrage leveren aan de invulling van het register voor docent beroepsonderwijs in de coöperatie. 6. Publicatie en ontsluiten op de website van de bv mbo.

6 Ruud de Moor op zoek naar specifieke kenmerken mbo docent
MBO docent beschikt over andere bekwaamheden en competenties dan een docent in het voortgezet onderwijs. Relatie met beroepspraktijk: Vermogen om theorie met de praktijk te verbinden. Taal en rekenen in de context van het beroep. Verband leggen tussen praktijk, leerstof en het kwalificatiedossier. Wat is vakinhoudelijk bekwaam: - Docentstages. Ervaring in de beroepspraktijk. Netwerk in de branche.

7 Specifieke kenmerken mbo docent
Begeleiden studenten Didactische vaardigheden. Begeleiden van studenten op de werkplek. Kern is de relatie met de student. Contacten onderhouden met de praktijkbegeleiders. Wat is bekwaam? Kennis hebben van begeleiding op het persoonlijke vlak naar de eigen beroepsidentiteit. Vervullen teamrollen Coaching en begeleiding van nieuwe collega’s. Adequate didactische basis noodzakelijk voor collega’s uit het bedrijfsleven. Bve-cursus is daarvoor onvoldoende.

8 Professionalisering Actuele kennis van de beroepspraktijk
Bedrijfsstage. Zelfstudie met behulp van internet. Lezen van boeken. Uitwisseling met andere docenten. Nu te weinig vakinhoudelijk aanbod. Begeleiden van studenten op vakinhoudelijk, sociaal-emotioneel en beroepsgericht niveau. Studenten beter laten samen werken. Begeleiden van studenten bij psychische en psychiatrische problemen. Inzicht in identiteitsontwikkeling bij studenten. Begeleiden bij dyslexie, dyscalculie, ADHD, PDD-NOS. Op de student gerichte didactiek Ondersteunen bij het samenstellen van individuele leerarrangementen evt met ict. Met ict beter aansluiten bij de belevingswereld van studenten. Afstemmen leerinhouden op kwalificatiedossiers en actuele beroepspraktijk.

9 Toevoeging voor mbo bekwaamheidseisen
Kennis en ervaring met het beroepenveld waarvoor opgeleid wordt. Een mbo docent kent de ontwikkelingen binnen het beroep waarvoor opgeleid wordt en het onderwijs moet steeds gericht zijn op de actuele beroepscontext. BPV-begeleidng als onderdeel van het didactisch handelen. Het beroep vraagt kennis en ervaring met werkplekleren. De docent moet op een open en constructiever wijze de ontwikkeling van de student kunnen bespreken met de praktijkbegeleider. Begeleiding van de student;vakinhoudelijk, sociaal emotioneel en beroepsgericht. Begeleiden, coachen en monitoren van studenten vormen een centraal element in het beroep van mbo-docent. De mbo-docent moet een rolmodel zijn voor de studenten en helpt studenten bij de ontwikkeling van de beroepsidentiteit.

10 Hoe nu verder? Bekwaamheidseisen van de onderwijscoöperatie zijn door de minister goedgekeurd. Onderwijsinstellingen geven zelf uitwerking in de vorm van beroepsprofielen. Onderwijsinstelling verantwoordelijk voor het registreren van docenten en het bijhouden van de bekwaamheid. Lerarenregister op site: Voorstel is om 160 uur scholing te volgen per jaar en 1 keer in de 4 jaar opnieuw te registreren. Bijhouden van register is niet verplicht en de vraag is of het gaat werken. Minimale aanstelling van 0,2 fte. Voor deeltijd hetzelfde als voor fulltime.

11 Voor meer informatie: Rapport op de site van de bv mbo: www.bvmbo.nl
Professionaliseringsaanbod: Lerarenregister: Ondersteuning: Magda Bruin


Download ppt "Ben jij bekwaam in 2013? Onderzoek van het Ruud de Moor Centrum naar bekwaamheden van de mbo docent. Magda Bruin."

Verwante presentaties


Ads door Google