De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een kijkje in de keuken wie het maakten het register Wie zijn wij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een kijkje in de keuken wie het maakten het register Wie zijn wij."— Transcript van de presentatie:

1 Een kijkje in de keuken wie het maakten het register Wie zijn wij

2 De ontwikkelgroepen Formuleren van beroepsstandaarden Criteria voor initiële en beroepsregistratie Criteria voor nascholing

3 De discussiegroep Bespreken van vragen Zoeken naar antwoorden analoog aan het register VO Symposia Afstemmingsdocument

4 De klankbordgroep Terugkoppeling naar het werkveld

5 Waarom een register Inspireren en motiveren Inzichtelijk maken professionele ontwikkeling Imago leerkracht Kwaliteitskeurmerk

6 De totstandkoming van het register Brainstormfase Onderverdeling in competenties VO register als raamwerk De doelgroep en het taalgebruik

7 De bedoeling Wet Bio als uitgangspunt Het onderschrijven van de beroepsstandaarden Verantwoordelijk voor belofte of intentieverklaring

8 We onderscheiden 6 competenties Interpersoonlijk Pedagogisch Vakkennis Vakdidactiek Toetsing & evaluatie Context en omgevingsfactoren

9 Het register is als volgt te lezen BeroepsstandaardenHandelings indicatoren Handelingseisen Wat moet een leerkracht kennen en kunnen (kennis, inzicht en vaardigheden). Dus: competenties en bekwaamheidseisen Leraargedrag waarmee een leraar kennen/ kunnen en willen toont Wat moet de leerkracht in zijn of haar onderwijs doen? De leraar gaat op een goede professionele manier met leerlingen om De leraar is in staat de verantwoorde- lijkheid te nemen voor zijn inter persoonlijk handelen in het totale school klimaat (ook buiten de eigen klas) De leraar is een rolmodel/ voorbeeld binnen de school en spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag en stimuleert gewenst gedrag in school en op het schoolplein.

10 Toekomstige registers Initieel register (diploma) Beroepsregister (160 uur professionalisering) Expertregister (nog te ontwikkelen)

11 Professionalisering? Wat verstaan we eronder Voorbeelden

12 Gevallen van overmacht Ziekte Zwangerschap Langdurig verlof

13 Professionaliseringseisen voor beroepsregistratie PO in tabelvorm (in concept) Totaal minimaal 160 uur over 4 jaar Direct - gemiddeld over 4 jaarIndirect - gemiddeld over 4 jr. Alle vak/vormingsgebieden met prioriteit voor/en in ieder geval de vakdomeinen Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. GeneriekVakspecifiek Formeel(Minimaal 40 uur ) o Professionaliserings- cursus/-programma of studie o Studiedag, workshop of conferentie o Intervisie en collegiale consultatie (Minimaal 40 uur ) o Professionaliserings- cursus/- programma of studie o Studiedag, workshop of conferentie o Intervisie en collegiale consultatie (maximaal 40 uur) o Begeleiden van leraar (in opleiding) oLid van onderwijsgerichte commissie of werkgroep o Lid van het bestuur van een onderwijs- of educatieve vereniging o Ontwikkelen van les- en toetsmateriaal (anders dan regulier) o Workshop of voordracht verzorgen Infor- meel Telt niet voor registratie. Opgenomen in ‘ preambule ’ o Reflectie op lessen/handelen o Raadplegen van collega ’ s o Inhoudelijke (onder-, midden-, boven)bouwbespreking o Bijhouden vakgeori ë nteerd blad voor leraren PO o Enquête onder leerlingen houden o Contact met vervolgonderwijs, opstellen onderwijskundig rapport etc.


Download ppt "Een kijkje in de keuken wie het maakten het register Wie zijn wij."

Verwante presentaties


Ads door Google