De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijkonderwijs sterk naar de toekomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijkonderwijs sterk naar de toekomst"— Transcript van de presentatie:

1 Praktijkonderwijs sterk naar de toekomst
Praktijkonderwijs goed geregeld! 14 maart 2013

2 Wat gaan we doen? Seminar 1: hoofdlijnen beleid, visie op pro
Seminar 2: wat regel je als schoolleider pro Terugblik op huiswerkopdracht School en omgeving Schoolleiderschap Zienswijze Frans van Efferink op management van praktijkonderwijs Huiswerkopdracht

3 Kansen Passend onderwijs: expertise, meer kennis, meer variatie, nieuwe arrangementen, uitwisseling, groei, professionaliseren, ontwikkelkansen zmlk ll, aan tafel bij swv, pro heeft eigen stem, samenwerking mlk Taal en rekenen: upgraden, uitdagen, het maximale uit ll halen, doorontwikkelen leerlijnen pro Entree opleidingen: contact met mbo, kenniscentra, samenwerking; stimuleert eigen kracht pro & duale trajecten; stopt aka-gekte; praktijkgerichte certificaten; richten op toeleiden naar arbeid Participatiewet: veel onduidelijk; hangt af van gerichtheid en rol gemeente; werkprikkels, quotum, samenwerking

4 Bedreigingen Passend onderwijs: diversiteit, krimp, pedagogisch klimaat, voorkomen externaliserend gedrag, ouders gaan shoppen, fin. ingrepen swv, groei, pro zonder 1e en 2e klas Taal en rekenen: te algemene orientatie, verkeerde focus, frustratie ll; wat doet de inspectie Entree opleidingen: minder motivatie, meer jacht op stageplaatsen, doorleren wordt beperkt, minder ll naar het mbo, wat doet de inspectie Participatiewet: veel onduidelijk, exit soc werkvoorziening, minder dagbesteding, uit huis zetting leerlingen, verslechtering begeleiding doelgroep

5 Waarneming School(ontwikkel)plannen/mjp’s: Waar staan jullie:
De basis op orde, opbrengsten in beeld Gesprekkencyclus Inspectie Enkele signalen van ‘lomp management’ Waar staan jullie: Werken in het team aan inhoudelijk beter pro Leerling centraal, vraaggerichtheid Flexibiliteit en samenwerking Veel is onzeker

6 Reflectie I Bespreek met je ene buurman/buurvrouw:
Hoe verhouden de concrete ontwikkelactiviteiten in je school zich tot de meer formele ‘plannen’? Is er een relatie tussen die ontwikkelactiviteiten en ‘landelijk beleid’? Welke?

7 Reflectie II Bespreek met je ándere buurman/buurvrouw:
Welke andere omgevingsontwikkelingen zijn voor praktijkonderwijs (mogelijk) relevant? Wat zijn van alle ontwikkelingen, dus inclusief landelijk beleid, voor jullie de belangrijkste, bijvoorbeeld: wat is de top 3?

8 School en omgeving

9 ABCD model

10 Reflectie III Bespreek in je groepje:
In welk kwadrant ABCD valt het hoofdaccent van jullie werkzaamheden anno 2013? Lopen jullie risico’s voor wat betreft A? Welke?

11 Wat als het niet gebeurt?
‘If it ain’t broken, don’t fix it’ Onderwijs is een ‘going concern’ Omgevingsontwikkelingen zijn als de slinger van de pendule; als je maar lang genoeg wacht ben je zo weer up to date

12 Wat als het niet gebeurt?
En let op: Plannen voor groei is anders dan plannen voor krimp Omgevingsontwikkelingen zijn onvoorspelbaarder geworden 50 mld bezuinigen gaat niet aan pro voorbij Wat vraagt dit van schoolleiders?

13 Schoolleiderschap

14 Competenties

15 Huiswerkopdracht Formuleer luid en duidelijk: Wat
Wat is voor jouw school de top 3 van relevante omgevingsontwikkelingen? Pak je die op? Waarom wel/niet? Als je ermee aan de slag gaat: schets kort de hoofdlijn. Hoe Hoe zorg je ervoor dat je in je eigen agenda tijd en ruimte organiseert voor goed schoolleiderschap?


Download ppt "Praktijkonderwijs sterk naar de toekomst"

Verwante presentaties


Ads door Google