De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband passend onderwijs VO/VSO Helmond-Peelland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband passend onderwijs VO/VSO Helmond-Peelland"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband passend onderwijs VO/VSO Helmond-Peelland
Gemeenten: Asten, Boekel, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze (-Leende), Helmond, Laarbeek, Someren.

2 Programma voor leerkrachten in Helmond-Peelland
Agenda: Wat is passend onderwijs ? (Nieuwe) aanmeldingsprocedure voor leerlingen met ondersteuningsbehoefte. Tijdpad van aanmelding Vragen, na de presentatie 2

3 Wat is passend onderwijs ?
Zorgplicht Dekkend aanbod Toegang tot zware ondersteuning (VSO)

4 SWV VO/VSO Helmond – Peelland is pionier.
Wat betekent dat? Wet passend onderwijs vanaf 1 augustus 2013 van kracht. Waarom doen we dat? Instroom VSO reduceren.

5 Zorgplicht Ouders melden leerling bij school naar keuze;
Na schriftelijke aanmelding is school verantwoordelijk de leerling aan te nemen of binnen 6 (+ 4) weken een alternatief te bieden; Niet ouders zoeken een alternatief, maar de school van aanmelding (bijv. andere school).

6 Dekkend aanbod Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend aanbod; Alle scholen samen zorgen voor het ondersteuningsprofiel van het swv; In een enkel geval ligt de meest geschikte onderwijsplek buiten het samenwerkingsverband.

7 vanaf 10 maart 2014 en vóór 21 maart 2014
Tijdpad Namen doorgeven aan de PCL-pao door PO-SO-SBO Dossierbespreking PCL-pao en PO/SO/SBO Inventarisatie extra en zware ondersteuning Aanmelden bij passende school naar keuze door de ouders Zorgplicht bij school van aanmelding Vóór 15 november Formulier via de site Van 15/ tot 15/ Ondersteuningsvraag is in beeld Bij voorkeur bij het VO Begin 6 (+ 4) weken termijn vanaf 10 maart en vóór 21 maart 2014

8 Opgaveformulier Opgave van leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor een toelaatbaarheidsverklaring VSO of voor extra ondersteuning in het VO. (In te vullen door PO/SBAO/SO) Het formulier dient vóór 15 november 2013 ingeleverd te worden bij de PCL-pao: Het betreft de volgende leerling: Naam:       Voornamen: Geboortedatum: Jongen Meisje BSN: Adres: Woonplaats: Huidige school: PO SBAO SO De ouders/verzorgers* gaan akkoord met het overleggen van de dossiers tijdens de bespreking tussen de vertegenwoordiger van de school en de leden van de PCL-pao. Naam:       Akkoord Handtekening:

9 Tijdpad en aanmelding Namen van leerlingen die in aanmerking komen voor zware ondersteuning vóór 15 november aan PCL PaO-VO doorgeven; VO-scholen roepen op voor toetsen LWOO/PrO; Aanmelding loopt van maart.

10 Toegang tot zware ondersteuning (VSO)
V(s)O - school vraagt toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan bij PCL-pao, wettelijk verplicht ; PCL-pao neemt besluit per dossier op basis van: onderwijskundig rapport onderwijsondersteuningsbehoefte het ontwikkelingsperspectief de visie van de ouders PCL-pao adviseert bestuur SWV over besluit; Aanvragende VO-school (afschrift ouders) krijgt bericht over het besluit.

11 (Plusvoorziening, integratieklas, syntheseklas,
Ondersteuning VSO Zware ondersteuning TLV PCL - pao Arrangementen Extra ondersteuning (Plusvoorziening, integratieklas, syntheseklas, Basisondersteuning School

12 Met relevante bijlagen
Randvoorwaarden Uniforme aanmeldings- en aannameprocedure; Transparante en duidelijke richtlijnen; Volledig ingevuld dossier noodzakelijk; Goed ingevuld LDOS. Met relevante bijlagen

13 in het belang van de leerling !
Samenwerking in het belang van de leerling ! “Zorg-”leerlingen vroegtijdig in beeld krijgen; Het V(s)O bespreekt het ontwikkelingsperspectief en de ondersteuningsbehoefte met ouders; School maakt in overleg met de ouders één plan voor onderwijs en ondersteuning (oogo) Contact met ouders verloopt via school.

14 Dank je wel voor jullie aandacht


Download ppt "Samenwerkingsverband passend onderwijs VO/VSO Helmond-Peelland"

Verwante presentaties


Ads door Google