De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De school wil meer dan de inspectie vraagt ?! Ronde tafel bijeenkomst Vrijdag, 9 april 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De school wil meer dan de inspectie vraagt ?! Ronde tafel bijeenkomst Vrijdag, 9 april 2010."— Transcript van de presentatie:

1 De school wil meer dan de inspectie vraagt ?! Ronde tafel bijeenkomst Vrijdag, 9 april 2010

2 De school…. Hoger doel: wil meer dan.. punten boven norm Inspectie! Naast de norm van Inspectie andere doelen! Niet conformeren aan norm van de inspectie Herkent zich niet in de wijze waarop de inspectie de resultaten van de school operationaliseert Relevant Politiek

3 Doel school Opdracht Inspectie Doel school Opdracht Inspectie

4 STELLING: Het is goed dat de inspectie zich slechts richt op minimum resultaten en dan nog maar op een beperkt gebied (cito eindtoets, resultaten rekenen en begrijpend lezen). Dit geeft de school veel autonomie om zelf te bepalen wat haar doelen zijn en hoe hoog zij de lat legt.

5 Outcome Output Jouw leerlingen komen later goed terecht. Jouw leerlingen hebben veel geleerd.

6 Je wil dat de school er een bijdrage aan heeft geleverd dat jouw leerlingen later goed terecht komen. Je wil bijvoorbeeld dat ze een bijdrage aan de maatschappij gaan leveren. Outcome:

7 Output Wanneer is er geleerd? Wat moet het gewenste profiel zijn van de leerling die de school verlaat? Hoe doen jouw leerlingen het in het voortgezet onderwijs? * Na één jaar? * Na twee jaar?

8

9 Presentaties Werkstukken Portfolio Presentaties Werkstukken Portfolio CITO eindtoets CITO LVS Andere toetsen CITO eindtoets CITO LVS Andere toetsen Sociaal: Samenwerken Leren leren Plannen Onderzoeken Presenteren Reflecteren Sociaal: Samenwerken Leren leren Plannen Onderzoeken Presenteren Reflecteren Normbesef Over hebben voor… Normbesef Over hebben voor… Waarderen Oog hebben voor Beleven Waarderen Oog hebben voor Beleven Ondernemen Initiatief tonen Er op uit gaan Ondernemen Initiatief tonen Er op uit gaan

10 De gouden eieren: de outcome. De kip: ondersteunende processen. (financiën, personeel, middelen) kwaliteit van het lesgeven, pedagogisch klimaat, voortdurende vernieuwing. Niet alleen NU, maar ook in de toekomst

11 Out- come Leider- schap Mid- delen Finan- ciën HRM Leraren onderwijzen Kinderen leren Resultaten = Gewoontes

12 Noteer op de flap de (gewogen) CITO eindscore die u tussen nu en vier jaar wilt behalen!!!

13 Uit: School maak het verschil Realistisch:

14 Opdracht: Waar zou je met jouw school willen staan binnen jouw scholengroep? Hoe verhoudt jouw doel zich tot de normen van de inspectie? Welke motieven hanteer je? Opdracht: Welk extra doel kan je formuleren? Wat zie je de leerling dan doen? Welke gewoonte? Vb.: sociaal gedrag, leren leren of techniek: als de band lek is…

15 Willen we meer dan de inspecteur vraagt? De vertaalslag naar de gewenste resultaten tijdens de schoolloopbaan: Normen inspectie Resultaten van andere scholen Einddoel eigen school Inhoudelijke motieven

16 degenen die ze stellen of zich er aan committeren bereid en in staat zijn om aan de realisatie van deze doelen te werken. de doelen helder meetbaar zijn geformuleerd (smart) de doelen ook gemeten worden er consequenties worden verbonden aan het al dan niet realiseren van de doelen. Het heeft pas zin doelen te stellen als:

17 relatie bestuurder – directeur – leerkracht Formuleer als bestuurder heldere output doelen. Overleg met directeuren en leerkrachten hoe jij deze wilt bereiken: commitment overtuiging voorbeeld functie focus, faciliteren belonen

18 relatie bestuurder – directeur – leerkracht Vindt elkaar op wat je wilt bereiken (output): WAT Geef elkaar de ruimte in de wijze waarop (binnen algemene kaders): HOE

19 relatie bestuurder – directeur – leerkracht Accepteer ieders eigen rol Dwing transparantie af: verantwoording afleggen is professionele grondwet

20 relatie bestuurder – directeur – leerkracht De kunst is niet te bereiken wat je kunt, maar bereiken wat je wilt. Begin met eind in gedachte

21 Kijk ook bij de ander: Wij willen dit bereiken. Jullie doen en bereiken dit. Wij willen zien hoe jullie dat doen.

22 Met enthousiaste groet, Edux Onderwijsadvies Rene Derksen rderksen@edux.nlrderksen@edux.nl Peter Theunis ptheunis@edux.nlptheunis@edux.nl www.edux.nl


Download ppt "De school wil meer dan de inspectie vraagt ?! Ronde tafel bijeenkomst Vrijdag, 9 april 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google