De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm 86 : 6 Leer mij naar Uw wil te hand’len, ‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len; Neig mijn hart, en voeg het saam, Tot de vrees van Uwen Naam. Heer’,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm 86 : 6 Leer mij naar Uw wil te hand’len, ‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len; Neig mijn hart, en voeg het saam, Tot de vrees van Uwen Naam. Heer’,"— Transcript van de presentatie:

1 Psalm 86 : 6 Leer mij naar Uw wil te hand’len, ‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len; Neig mijn hart, en voeg het saam, Tot de vrees van Uwen Naam. Heer’, mijn God, ik zal U loven, Heffen ‘t ganse hart naar boven; ‘k Zal Uw Naam en majesteit Eren tot in eeuwigheid.

2 Vasthouden en uitbouwen….
Plannen voor Vasthouden en uitbouwen….

3 Waar we voor staan ! – onze pedagogische uitgangspunten:
Visie De Wegwijzer is een school waar….. De Bijbel dient als richtsnoer in ons omgaan met de kinderen. We de kinderen willen leren als echte christenen in het leven te staan, zich te laten leiden door het Woord van God in een persoonlijke geloofsrelatie met God in Christus. Veiligheid en vertrouwen een voorwaarde zijn voor ons onderwijs, zodat ieder kind verantwoordelijkheid voor zijn eigen werk durft te nemen. We werken aan competentiegevoelens, omdat ieder kind uniek is en zijn/haar eigen gaven en talenten heeft. Instructie De Wegwijzer is een school waar de instructie zich kenmerkt door: Effectieve instructie waarbij duidelijk oog is voor de verschillende elementen (terugblik presentatie, begeleide inoefening, individuele verwerking en evaluatie) Enthousiaste, motiverende en professionele leerkrachten Organisatie De Wegwijzer is een school waar de organisatie de volgende elementen bevat: Er zijn heldere doorgaande lijnen op het gebied van klassenmanagement. Rust, waardoor de leerlingen taakgericht met hun werk bezig kunnen zijn. Omgaan met individuele verschillen, doordat er oog is voor herhaling en verrijking van de stof. Interactie De Wegwijzer is een school waar interactie gekenmerkt wordt door: Een positief pedagogisch klimaat ! Leerkrachten die een hoge / positieve verwachting van kinderen hebben ! Duidelijke gedragsregels binnen de school. Communicatie De Wegwijzer is een school waar communicatie gebaseerd is op…. Het elkaar kunnen aanspreken op het nakomen van afspraken. Oog hebben voor de doorgaande lijn. Tijd voor persoonlijke aandacht, waardering en stimulering van elkaar.

4 Acties : Verbetering taalleesonderwijs vervolg Verder met kanjertraining – zie Vasthouden afspraken StAP : verzelfstandiging, effectieve instructie Documenten ter inzage : Concept jaarplan 2009 – 2010 Materialen Kanjertraining Ter inzage pakket : Lekker Lezen en Estafette nieuw Hand-out van deze presentatie

5 1. Taalleesonderwijs verbetering
Doel: Optimaliseren leesonderwijs groep 1 t.m. 8 Verbetering van de kwaliteit van het technisch leesonderwijs. Verhogen van de opbrengsten van het totale leesonderwijs. Heldere doorgaande lijnen door vaststellen van en werken met concrete doelen per groep.

6 Concreet : Aanschaf methode voortgezet technisch lezen voor groepen 4 t.m. 8 Herfstsignalering groep 3 – om evt. uitvallers nog eerder in beeld te krijgen Extra training zwakke lezers d.m.v. Connectlezen Spreekbeeld verder invoeren – ook in groep 3 Bijhouden DVD – dyslexievolgdocument Leespromotie – vernieuwen klassenbieb, voorleeswedstrijd, leestafel, …. Groepsleesplan : streefdoelen, aanpak, activiteiten

7 2. Verder met Kanjertraining
Doelen: Pestproblemen worden hanteerbaar, lossen zich op. Leerlingen durven zichzelf te zijn. Leerlingen voelen zich veilig. Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken. Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen. Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen. De leerkracht wordt gerespecteerd.

8 Nadere toelichting m. b. v
Nadere toelichting m.b.v. pettenstrategie leren kinderen : we vertrouwen elkaar we helpen elkaar niemand speelt de baas niemand lacht uit niemand doet zielig

9

10 Vasthouden StAP-afspraken : verzelfstandiging, effectieve instructie Gebruik van blokje, loopronde, stoplicht, taakkaart, dagritme, instructietafel, dagdeel zelfstandig werken, doe-middag, extra werk, samen werken Gebruik van model effectieve instructie : terugblik, presentatie, begeleide inoefening, individuele verwerking, evaluatie


Download ppt "Psalm 86 : 6 Leer mij naar Uw wil te hand’len, ‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len; Neig mijn hart, en voeg het saam, Tot de vrees van Uwen Naam. Heer’,"

Verwante presentaties


Ads door Google