De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 22 april 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 22 april 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 22 april 2013
Handelingsgericht Werken Prins Mauritsschool Delft

2 Kern van Handelingsgericht werken ‘Wat heeft deze leerling nodig, in deze klas, op deze school, bij deze leerkracht!’

3 Inhoud presentatie Doel avond Waarom Wat Wie Wanneer Hoe

4 Doel presentatie Kennismaking met Handelingsgericht werken (HGW)
Implementatie van HGW op school Doel van HGW Ouders en HGW

5 Waarom HGW? (1) 2003 – 2007: GIP Klassenmanagement-model
Instructiedoelgroep Vanaf 2009: Nieuwe zorgstructuur 3 Intern Begeleiders Nieuw zorgtraject Verbetering… maar Zorgtraject lineair Cyclisch Doelen stellen Evalueren Nieuwe doelen Opbrengsten verhogen

6 Waarom HGW (2) Samen werken op dezelfde manier
Frisse kijk op je hele groep Bouwt verder op GIP Minder individuele handelingsplannen Onderwijsvernieuwing → kwaliteit van het onderwijs verhogen Relatie met het nieuwe samenwerkingsverband

7 Wat is HGW? (1) Onderdeel van 1-zorgroute

8 Wat is HGW? (2) Cyclisch – twee keer per jaar ‘rond’ in vier fasen
Gezamenlijke aanpak – in elke groep dezelfde plannen Groepsoverzichten Groepsplannen Evaluatie groepsplannen Groepsoverdracht

9 Wat is HGW? (3)

10 Groepsoverzicht

11 Groepsplan

12 Evaluatie groepsplan

13 Groepsoverdracht Pedagogische aanpak Didactisch niveau Organisatie
Sfeer in de groep Relatie groep - leerkracht Relatie kinderen onderling Didactisch niveau Algemeen ontwikkelingsniveau Sterke en zwakke vakken Organisatie Zelfstandigheid Instructie Werkplekken Aandachtsleerlingen Didactisch, gedrag, HB Overige Externe instanties

14 Wie? - De hele groep in beeld Individuele hulp Ouders en kind
Zorgtraject Interne zorgcommissie Externe zorgcommissie Speciaal (basis)onderwijs -

15 Wanneer? Groepsbesprekingen
november februari juni Implementatietraject t/m schooljaar

16 Hoe? Begeleiding door OinO advies (Ondernemers in Onderwijs)
Rol van Intern Begeleiders Gestart met één vakgebied: rekenen Spelling – groep 1 en 2: taal Volgend schooljaar: begrijpend lezen

17 Afsluiting


Download ppt "Informatieavond 22 april 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google