De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1-zorgroute in school bs Edith Stein MR 30-03-2011 Ouderkamer 15-09-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1-zorgroute in school bs Edith Stein MR 30-03-2011 Ouderkamer 15-09-2011."— Transcript van de presentatie:

1 1-zorgroute in school bs Edith Stein MR 30-03-2011 Ouderkamer 15-09-2011

2 Aandachts- en uitgangspunten 1- zorgroute Omslag naar (preventief) denken en handelen vanuit onderwijsbehoeften Gebruik van leerlijnen (cruciale leermomenten) Doelgericht werken en prioriteiten stellen Aandacht voor observeren, analyseren werk en gesprekken met kinderen/ouders Aandachts- en uitgangspunten 1-zorgroute

3 Klassenmanagement Invoering 1-zorgroute is een meerjarentraject dat gefaseerd ingevoerd wordt: beginnen met één vakgebied Werken met groepsplannen Impulsen voor kwaliteitsverbetering

4 Handelingsgericht werken waarnemen begrijpenplannen realiseren 1) Evalueren groepsplan en verzamelen leerlingengegevens in groepsoverzicht 2) Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 3) Benoemen van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen 4) Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 6) Uitvoeren van het groepsplan 5) Opstellen van het groepsplan

5 Verzamelen gegevens leerlingen groepsoverzicht Toetsen Leerlingvolgsysteem SEO Observaties Analyses van werk Gesprekken met kinderen (ouders) Handelingsgerichte informatie voor benoemen van onderwijsbehoeften Evalueren vorig groepsplan Stap 1 - Invullen groepsoverzicht/ evalueren vorig groepsplan

6 Stap 2 - Signaleren leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Welke leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften? Aanvinken in groepsoverzicht Denk óók aan: leerlingen met leer- en ontwikkelingsvoorsprong leerlingen met eigen leerstijl

7 Stap 3 - Benoemen van onderwijsbehoeften Wat zijn de onderwijsbehoeften van de leerlingen? Bijzondere aandacht voor leerlingen uit stap 2 Omschrijving onderwijsbehoefte Welke doelen zijn voor deze leerling haalbaar in de komende periode? Wat heeft leerling (extra) nodig om deze doelen te bereiken?

8 Op basis van patronen in groepsoverzicht kiest de leerkracht voor activiteiten met de hele groep, subgroepen en/of individuele leerlingen Clustering moet haalbaar zijn qua klassenmanagement Clustering is flexibel en tijdelijk Stap 4 - Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften

9 Groepsbespreking Inhoud groepsbespreking: evalueren vorig groepsplan bespreken groepsoverzicht (stap 1 tot en met 4) voorzet nieuw groepsplan Aanwezig: IB en leerkracht(en) Belangrijk schakelmoment naar leerlingenbespreking (met begeleidingsvraag)

10 Stap 5 - Opstellen groepsplan Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen en gekozen clustering wordt kernachtig het aanbod voor een periode gepland: doelen/gewenste situatie inhoud (wat) aanpak (hoe) organisatie evaluatie

11 Stap 6 - Uitvoeren groepsplan Inroosteren van activiteiten uit groepsplan (dag- of weekplanning) Tussentijds verzamelen gegevens over leerlingen en observeren resultaat van het aanbod Tussentijds aanbod bijstellen

12 Proces binnen bs. Edith Stein Keuze voor vakgebied lezen n.a.v. de trendanalyses en meerjarenvergelijk: Groep 1/2: beginnende geletterdheid (protocol leesproblemen en dyslexie gr 1-2). Groep 3: aanvankelijk lezen (Veilig Leren Lezen) Groep 4 t/m 8 voortgezet technisch lezen (aanschaf nieuwe methode VTL)

13 Groepsplannen Binnen het groepsplan wordt uitgegaan van leerlijnen en cruciale leermomenten. De pedagogische behoeften, m.b.t. (zelfstandig) werken, worden meegenomen. Er wordt uitgegaan van convergente differentiatie; er wordt één minimumdoel voor de klas als geheel gesteld. Er wordt gedifferentieerd in 3 subgroepen om dit doel te bewerkstelligen (methodeafhankelijk = ster, methodevolgers = maan, methodeonafhankelijk = zon).

14 Invoering sturing en monitoring Er is een stuurgroep opgezet die het gedachtegoed van de 1-zorgroute uitzet en vormgeeft. Circum ondersteunt de school hierin als externe partner. Op dit moment verkeren we in de uitvoeringsfase. Op SKIPOV niveau is een leesverbeterplan uitgezet in schooljaar 2011-2012.

15 Waarnemen Waar oordelen begint, stopt waarnemen.

16 Wat we denken te zien is vaak meer wat we denken, dan wat we zien.


Download ppt "1-zorgroute in school bs Edith Stein MR 30-03-2011 Ouderkamer 15-09-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google