De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep

2 De eerste weken…

3 zelfstandig werkblokjes dagritmekaarten weektaken
Werkwijze zelfstandig werkblokjes dagritmekaarten weektaken

4 Deel van de weektaak

5 Organisatie rekenen lekker lezen topondernemers spelling goed gelezen
Engels expressie

6 HGW en OGW Handelingsgericht werken Opbrengstgericht werken

7 Wat is Handeling Gericht Werken?
HGW betekent het waarderen van verschillen tussen kinderen. Wat heeft dit kind, van deze ouders, in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school de komende periode nodig? De leerkracht stemt zijn handelen af op wat deze groep en dit kind nodig heeft.

8 Handelingsgericht werken gaat uit van:
De onderwijsbehoefte van een kind. Bruikbare, haalbare adviezen, waarbij vooruit gekeken wordt i.p.v. achteruit. Positieve factoren en van daaruit zoeken naar mogelijkheden. Wisselwerking/interactie tussen kind, leerkracht, groep en ouders. Samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders en begeleiders. De leerkracht die er toe doet. Een systematische en duidelijke werkwijze.

9 HGW op ‘t Bolwerk We werken met: Groepsoverzichten (alle groepen)
Groepsplan (groep 3 t/m 8) Rekenen Technisch lezen Groepsbespreking met de intern begeleider twee keer per jaar: werkt het wat we doen? Wat moet bijgesteld? Kindergesprekken om de onderwijsbehoefte van een kind beter in kaart te brengen.

10 Voorbeeld groepsoverzicht

11 Opbrengst Gericht Werken
Doel: Verbeteren van resultaten bij (begrijpend) lezen, taal en rekenen. Door: Toetsgegevens verzamelen, registreren, analyseren , intepreteren en omzetten in een plan van aanpak.

12 Analyses van Citotoetsen
Twee keer per jaar vanaf groep 3 op: Schoolniveau Groepsniveau Kindniveau

13 Voorbeeld groepsplan rekenen

14 Praktische zaken Schooltuinen Gym Ouderportaal Bieb-ouders gezocht!

15 Wat hebben de leerlingen nodig?
vulpen of stabilo agenda multomap (23-rings)

16 Huiswerk topo (eens in de 2 á 3 weken)
spelling (woordpakketten en werkwoordpakketten) verzamelen materiaal topondernemers voorbereiden spreekbeurt voorbereiden boekbespreking voorbereiden mediakring begrijpend lezen

17 Luizen luizenzakken verplicht hoofdluis altijd direct melden
elke vrijdag na een vakantie luizencontrole (geen gel e.d.)

18 Speciale gebeurtenissen groep 7
Entreetoets ( 7 t/m 23 mei) Verkeersexamen (theorie: 10 april ; praktijk: nog geen datum)

19 Speciale gebeurtenissen groep 7
dinsdag 1 oktober: minikoraal Museum MEC: 20 mei GPS-veldwerktocht en 26 juni slootexcursie Dode hoek les

20 Vragen?


Download ppt "Welkom in groep."

Verwante presentaties


Ads door Google