De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8
Welkom

2 Doel van de avond Verstrekken van algemene informatie
betreffende de gang van zaken in het komende schooljaar.

3 De dagelijkse gang van zaken in groep 8
Alinda:ma,di,wo,do,vr Dinsdagmiddag Tamara vervangt Opleiding BOCO Tamara vervangt CV-verlof Björn vervangt

4 De vakken Rekenen (nieuwe methode) Taal Spelling/werkwoordspelling
Woordenschat Begrijpend lezen Estafette Godsdienst Kerkgeschiedenis

5 Werkstukken/ spreekbeurten
3 werkstukken kerstvakantie/voorjaarsvakantie/ zomervakantie (worden op school gemaakt) 1 spreekbeurt 1 boekbespreking (worden thuis gemaakt)

6 De vakken 2 Engels Aardrijkskunde (Nieuwe methode) Topografie
Geschiedenis Zipp (studievaardigheden) Natuuronderwijs Muziek Sport Handvaardigheid /Tekenen Weekjournaal Documentatiecentrum

7 Afstemming Dagtaken Zelfstandig werken blokje
Uitdagend voor alle leerlingen Extra tijd voor verlengde instructie Klaaropdrachten

8 SOVA trainingen Kanjertraining Traject “de Boei”
Zelfstandigheid (zelfstandig werken) Weerbaarheid Groepsgevoel

9 Verlengde schooltijden
‘s Morgens rustig binnenkomen 8.20 uur eerste bel Tijd voor expressieve vakken, muziek, drama, etc.

10 Huiswerk Bord/website Agenda Eigen verantwoordelijkheid
Maak- en leerwerk Repetities Huiswerk spelling etc.

11 CITO 5,6,7 februari 2013 Uitslag begin maart
Oefenen op school en d.m.v. huiswerk Onafhankelijk onderzoek Ondersteunen keuze brugklas Voor de meeste VO-scholen is het doorslaggevend

12 Vervolg CITO Rol leerkracht bij advies VO
Leerprestaties en (werk)houding Aanmelding via school Basisschool heeft warme overdracht met VO

13 LWOO Leerweg ondersteunend onderwijs Extra hulp binnen VO
Kleine klassen, minder leerkrachten, meer aandacht Zelfde school, zelfde leerstof Drempelonderzoek wordt klassikaal afgenomen Uitslag waarschijnlijk 1e contactweek Vervolgonderzoek Uitslag besproken met ouders

14 Contactmomenten groep 8
September/Oktober Voortgangsgesprek n.a.v. uitslag Entreetoets en drempelonderzoek November 2012 – Voorlopig advies n.a.v. entreetoets. Maart 2013 Uitslag CITO en inschrijven VO

15 Aanwezigheid leerlingen bij de gesprekken
Verantwoordelijkheid creëren voor het ontwikkelen van eigen talenten/competenties Meedenken over eigen leerproces Aanwezig is niet verplicht

16 Informatie VO Onderwijsmarkt 15 januari 2013 Folders op school
Open dagen, informatieavonden De krant Schoolbezoek aan een aantal VO-scholen

17 Verkeersexamen Theoretisch : 11 april 2013 Praktisch : 16 mei 2013

18 Schoolkamp Woensdag 5 juni - vrijdag 7 juni 2013
De Aalbertshoeve in Ermelo Informatie volgt nog

19 Musical Oefenen vanaf maart/april Afscheidsavond: Maandag 15 juli 2013
Na afscheidsavond hebben de leerlingen vakantie

20 Communicatie Loop gerust binnen of bel naar school
De mail is voor afspraken of mededelingen

21 Tot slot…… ?


Download ppt "Informatieavond groep 8"

Verwante presentaties


Ads door Google