De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de Informatieavond Paschalisschool Schooljaar 2014 - 2015 Groep 8B – 11 september 2014 Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de Informatieavond Paschalisschool Schooljaar 2014 - 2015 Groep 8B – 11 september 2014 Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de Informatieavond Paschalisschool Schooljaar 2014 - 2015 Groep 8B – 11 september 2014
Informatieavond Paschalisschool groep 8B

2 Wat komt er aan bod. Kennismakingsrondje en algemene informatie over het werken in de klas Social Media Advies Voortgezet Onderwijs Informatie en aanmelden Voortgezet Onderwijs Belangrijke data Cito Eindtoets Informatieavond Paschalisschool groep 8B

3 Algemene informatie over groep 8
Donderdag Bapo Joep Janssen Stagiair Anthony Gerrits op maandag dinsdag woensdag Klassenouders: Sylvia Aarnink en Lucia Roelofs lijst invullen Veranderde noodnummers mailen naar administratie Klassentaken/agenda Huiswerk, toetsen Presentaties (spreekbeurt, boeken- krantenkring) Formulier omgekeerd oudergesprek Informatieavond Paschalisschool groep 8B

4 Social Media https://www.youtube.com/watch?v=8O4BOUHjuCI
Hoe denkt u als ouders hierover? Hoe ziet dit er thuis uit Hebt u er zorgen over? Wat verwacht u van school? Wat kan de school van u verwachten? Wat verwacht u van ouders onderling? Informatieavond Paschalisschool groep 8B

5 Advies Voortgezet Onderwijs
Leerlingvolgsysteem Paschalisschool Werkhouding, concentratie, huiswerkattitude, zelfstandigheid Voorlopig advies groep 7 Resultaten groep 8 Tijdspad: November 2014: voortgangsgesprek Februari 2015: definitief advies voortgezet onderwijs Informatieavond Paschalisschool groep 8B

6 Hoe ziet het advies er uit?
Praktijkonderwijs (PRO) VMBO Basis beroepsgericht Kader beroepsgericht Theoretisch evt. met Leerweg ondersteuning HAVO VWO Evt. combinaties hiervan Informatieavond Paschalisschool groep 8B

7 LeerWeg Ondersteunend Onderwijs LWOO
Voor leerlingen met IV en/of V scores (voorheen D en/of E-scores) Extra hulp van leerkrachten in VO Kleinere groepen Kinderen volgen het normale lesprogramma Normaal diploma na 4 jaar Informatieavond Paschalisschool groep 8B

8 Leerweg ondersteuning (LWOO)
Aanmelding Drempeltoets via basisschool na toestemming ouders voor midden oktober Invullen beknopt onderwijskundig rapport door leerkracht groep 8 Sociale-emotionele problematiek kan medebepalend zijn Leerachterstand op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen Testprocedure: twee ochtenden, o.a. rekenen, spelling, lezen, IQ-test Advies Regionale Verwijzings Commissie (RVC): jan. 2015 Informatieavond Paschalisschool groep 8B

9 Alles op 1 plaatje universiteit hbo mbo 6 5 4 VWO 3 2 1 5 4 HAVO 3 2 1
4 VMBO 3 2 1 basisschool Informatieavond Paschalisschool groep 8B

10 Aanmelding voortgezet onderwijs
Brochures van scholen via de kinderen Excursie groep 8 naar VMBO-school t/m 27 februari: aanmelding door ouders. Het formulier hiervoor krijgt u tijdens het adviesgesprek begin februari. Voortgezet Onderwijs vraagt informatie aan basisschool: onderwijskundig rapport Ouders ontvangen bericht over aanmelding “Warme overdracht”: gesprek contactpersoon VO en groepsleerkracht(en) Paschalisschool 3 juni kennismaking nieuwe klasgenoten en mentor Informatieavond Paschalisschool groep 8B

11 Belangrijke data 7 januari: informatieavond VO groep 6, 7 en 8
19 januari: Eigen avondmarkt Maaswaal College 20 januari: Voorlichtingsavond alle VO-scholen regio Nijmegen, locatie Veenseweg 2 t/m 5 februari: Adviesgesprekken 7 februari: Open Dag op alle VO-locaties 27 februari: laatste inschrijfdatum voor alle scholen in de regio Nijmegen 21, 22 en 23 april: Cito Eindtoets Basisonderwijs 3 juni: Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers Informatieavond Paschalisschool groep 8B

12 Cito toets 21, 22 en 23 april 2015 Totaal 200 opgaven 4 taaltoetsen
3 rekentoetsen 2 toetsen studievaardigheid 1 toets aardrijkskunde 1 toets geschiedenis 1 toets natuur Informatieavond Paschalisschool groep 8B

13 Uitslag van de Cito-toets
Score: Uitslag na de meivakantie Schriftelijk via school naar ouders en naar Voortgezet Onderwijs. Informatieavond Paschalisschool groep 8B

14 En na de Cito-toets en de aanmelding…???
Werken we gewoon door tot het eind van het schooljaar! Kamp groep 8B : dinsdag 9 en woensdag 10 juni, naar de Efteling op vrijdag 12 juni. Bereiden we ons voor op de afscheidsavond. Informatieavond Paschalisschool groep 8B

15 Vragen????? Informatieavond Paschalisschool groep 8B


Download ppt "Welkom op de Informatieavond Paschalisschool Schooljaar 2014 - 2015 Groep 8B – 11 september 2014 Informatieavond Paschalisschool 2014 2015 groep 8B."

Verwante presentaties


Ads door Google