De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALV Christenunie Woerden 31 mei 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALV Christenunie Woerden 31 mei 2011"— Transcript van de presentatie:

1 ALV Christenunie Woerden 31 mei 2011
De maatschappelijke context van het primair onderwijs in Woerden Henk Mackloet

2 De uitnodiging Woerdens onderwijs in ontwikkeling

3 Even voorstellen… Henk Mackloet (54) Lid Christenunie Harmelen
33 jaar onderwijservaring primair onderwijs Leerkracht, directeur, adviseur, lid algemene directie, lid college van bestuur Actief als bestuurder SPCO Groene Hart Woerden Prot. chr. onderwijs voor12 scholen, ca leerlingen, 260 medewerkers Leidraad: Strategisch meerjarenplan ‘Hart voor kinderen’ Garantie voor kwaliteit Professionalisering van medewerkers Onderwijsinnovatie Resultaatverantwoordelijkheid Verbinding met de samenleving

4 Klassieke opvatting (primair) onderwijs

5 Shift happens In welke wereld groeien onze kinderen op?
Voor welke uitdagingen komen ze te staan? Wat is onze visie op het onderwijs in de 21e eeuw? Open je ogen voor de toekomst Kortom: Shift happens ……..

6 Context en historie landelijk
80’er jaren: verzorgingsstaat onbeheersbaar/onbestuurbaar O.i.v. rijksfinanciën: ander overheidsbeleid > > meer zelfsturing in publiek domein meer decentralisatie en/of privatisering meer terugtrekkende landelijke overheid meer B en V naar lagere overheid én publieke sector meer aandacht voor doelmatigheid meer aandacht voor toezicht Rol overheid: normstelling, kwaliteitsborging en inspectie Maatschappelijk middenveld: legitimering en verantwoording Instellingen gezien als ‘maatschappelijke onderneming’ Openstelling voor partners in de omgeving en in de keten

7 Actualiteit Onvoldoende vertrouwen van samenleving in het onderwijs
Solidariteit in de samenleving onder druk Overheveling taken landelijke naar gemeentelijke overheid Toezicht onder druk Integriteitsvraagstuk ook in het onderwijs (bijv. In Holland) Nederlands onderwijs presteert slecht (vgl. Pisa)

8 Pisa-ranking Nederland t.o.v. de wereldtop op de zgn. ‘Pisa-ranking’

9 Van wie is de school? Gemeente? Professionals? Ministerie? Ouders?
De school is van de samenleving!

10 School maatschappelijke onderneming
OCW VWS LNV VROM BZK Oud denken: centraal aansturing landelijke overheid Nieuw denken: school als maatschappelijke onderneming Bibliotheek De school School Ouders Kerk

11 Verbinding: diagram van John West Burnham
40% 1e ruimte ouders - kind 20% 2e ruimte school - leerling 1 2 3 samenleving - leerling 3e ruimte 40% School als regisseur van educatieve ruimten

12 Kruispunt van verandering
identiteit Maatschappelijk ondernemen Centraliseren

13 Regeerakkoord Rutte - Verhagen
M.b.t. Primair Onderwijs landelijk: Basis op orde (lezen, taal, rekenen) Minimum leerresultaten (kerndoelen en referentieniveaus) Investeer in leraren (professionalisering) Nederland moet weer in top 5 kenniseconomieën (Pisa) Schoolboeken/wikiwijs (multimediale technieken) Aansluiting in de keten (opvang, po, vo, enz.) Hoge verwachtingen (tegengaan ‘zesjescultuur’) Scheiding bestuur/toezicht – wet ‘goed onderwijsbestuur’ Passend onderwijs (o.a. zorgplicht bestuur)

14 Gemeente Woerden Van landelijk naar gemeentelijk beleid. Wat speelt er NU? Overhevelen taken landelijke naar gemeentelijke overheid O.a. jeugdzorg en doorontwikkeling CJG Bezuinigingsoperatie gemeente Woerden (ca. 13,5 mln.) Regisseur: ‘slanke overheid, sterke samenleving’ >> Focus op wettelijke taken en faciliterend naar instellingen Ambitie gemeente Woerden m.b.t. onderwijs (LEA) Iedereen van 23 jaar een startkwalificatie (min. MBO niveau 2)

15 Instrumenten LEA

16 Samenwerkende partners?

17 Hoe doelstelling verwezenlijken?
Binnen LEA strategische keuzes maken Samen één doelstelling Samen werken Ieder eigen verantwoordelijkheid

18 Afwegingen bezuinigingen door gemeente
De gemeente laat de precieze invulling over aan de professionals in het veld; dit i.o.m. LEA en onverminderd de wettelijke taken. De gemeente handhaaft de voorziening. De gemeente heeft een of meerdere versoberingsalternatieven. De gemeente schaft de voorziening af.

19 Wat staat op het lijstje? (1)

20 Wat staat op het lijstje? (2)

21 Discussie De school is alleen van de ouders en van niemand anders.
Onderwijs en jeugdzorg moet je overlaten aan de professionals en niet aan de gemeente. De gemeente is veel meer dan alleen regisseur bij het realiseren van voorzieningen voor kinderen. Elke bezuiniging op onderwijs en jeugdzorg is er een teveel. Het is goed als de gemeentelijke overheid een vinger aan de pols houdt bij de kwaliteit van voorzieningen voor kinderen.

22 Antwoorden

23 Antwoorden


Download ppt "ALV Christenunie Woerden 31 mei 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google